Skapa ett marknadsföringsdiagram

Skapa ett marknadsföringsdiagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd Marknadsföringsdiagram och diagrammallar om du vill skapa ritningar för processmodellering, fixpunkter, simulering och förbättring, operationsföljder, tids- och kostnadsanalyser, aktivitetsbaserade kostnader, produktsortiment, inriktning och marknadsmix, produktlivslängd, marknadsmognad, marknads- och resursanalyser och prissättningsmatriser.

Vad vill du göra?

Skapa en ritning med ekrar

Skapa en marknaden analysis-ritning

Skapa en marknadsmixritning

Skapa en matris

Skapa en pyramid

Skapa ett cirkeldiagram med ekrar

Cirkeldiagram med ekrar

 1. Välj NyArkiv-menyn, peka på Arbete och klicka sedan på Marknadsföringsdiagram.

 2. Dra formen Cirkeldiagram med ekrar från Marknadsföringsdiagram till ritningssidan. Välj önskat antal yttre cirklar och klicka sedan på OK.

  Tips: Om du vill lägga till eller ta bort yttre cirklar vid ett senare tillfälle högerklickar du på cirkeldiagrammet med ekrar, klickar på Ange antal cirklar och väljer sedan ett annat antal cirklar.

 3. Dra en markering handtaget Bild av markeringshandtag om du vill ändra storlek på diagrammet med ekrar efter behov.

 4. Flytta en yttre cirkel genom att dra gul kontroll handtaget Kontrollhandtag i mitten av den.

 5. Lägg till text genom att markera cirkeldiagrammet med ekrar, delmarkera en enskild cirkel och skriv sedan texten.

Överst på sidan

Skapa en marknadsanalysritning

Marknadsanalysdiagram

 1. Välj NyArkiv-menyn, peka på Arbete och klicka sedan på Marknadsföringsdiagram.

 2. Dra en Marknadsanalys-form från Marknadsföringsdiagram till ritningssidan.

 3. Ändra storlek på formen genom att dra i ett markeringshandtag.

 4. Lägg till text genom att markera marknadsanalysformen, delmarkera området som du vill ändra och skriv texten.

  Meddelanden: 

  • Text läggs till den inre gränsen av en marknadsanalysform kan döljas bakom rektangeln i mitten. Använd Textblock verktyget Bild av knapp rotera eller flytta text vid behov.

  • Du kan också visa grafiska element, t ex rektanglar och pilar, som representerar en process med mittenrektangeln i en marknadsanalysform.

Överst på sidan

Skapa en marknadsmixritning

Marknadsmixdiagram

 1. Välj NyArkiv-menyn, peka på Arbete och klicka sedan på Marknadsföringsdiagram.

 2. Dra formen Marknadsföringsaktiviteter blandning från Marknadsföringsdiagram till ritningssidan. Dra markeringshandtagen Bild av markeringshandtag om du vill ändra storlek på formen.

 3. Ersätt befintlig text genom att delmarkera avsnittet av formen Marknadsmix och skriv texten.

 4. Ändra färg på formen genom att markera den och sedan välja önskad färg från paletten Fyllningsfärg. Om du vill ändra färg i en cirkel delmarkerar du den genom att klicka på den och väljer sedan önskad färg från paletten Fyllningsfärg.

Tips: Du kan lägga till andra former, t ex rektanglar och fyrkanter, i diagrammet och sedan skapa lager med olika färger och text med mer information till marknadsmixdiagrammet.

Överst på sidan

Skapa en matris

Ansoff-matrisdiagram

 1. Välj NyArkiv-menyn, peka på Arbete och klicka sedan på Marknadsföringsdiagram.

 2. Dra en Matris-form från Marknadsföringsdiagram till ritningssidan. Dra i ett hörnmarkeringshandtag på formen för att ändra matrisens storlek så att ritningen blir som du vill ha den.

 3. Lägg till text genom att markera matrisen och delmarkera en av dess fyrkanter eller etiketter. Ändra den befintliga texten.

Överst på sidan

Skapa en pyramidritning

3D-pyramiddiagram

 1. Välj NyArkiv-menyn, peka på Arbete och klicka sedan på Marknadsföringsdiagram.

 2. Dra formen Triangel eller 3D-pyramid från Marknadsföringsdiagram till ritningssidan. Välj det antal nivåer du vill ha och klicka sedan på OK.

 3. Om du vill ändra storlek på en triangel eller pyramid, drar du en markering handtaget Bild av markeringshandtag .

 4. Lägg till text genom att markera en triangel eller pyramid, delmarkera en av dess nivåer och skriv texten.

  Tips: Ändra antalet nivåer, lägg till avstånd mellan nivåer och växla mellan 3D- och 2D-utseende med hjälp av snabbmenyn för Triangel-formen.

 5. Dra formen Rubrikblock till sidan från Kantlinjer och rubriker. Ange en rubrik medan formen är markerad.

Tips: Högerklicka på formen 3D-pyramid och klicka sedan på Ange färg på pyramiden om du vill ändra färg på pyramiden. Markera den färg som du vill använda och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×