Skapa ett linjediagram i Visio

Ett linjediagram visar hur två bitar information variera i förhållande till varandra. Ett linjediagram kan till exempel visa hur kostnaden för leverans ändras under en period på fem år eller hur en population insekter växer eller krymper när temperaturen ändras.

Linjediagram med betonade datapunkter

 1. På menyn Arkiv pekar du på Nytt och Affärer. Klicka sedan på Tabeller och diagram eller Marknadsföringsscheman och -diagram.

 2. Från Diagramformer drar du formen Linjediagram formen till ritningssidan och väljer sedan önskat antal datapunkter.

  Tips: Du kan ändra antalet datapunkter senare genom att högerklicka på linjediagrammet, klicka på Ange antal datapunkter och sedan välja ett värde.

 3. Ange längden på X- och Y-axeln och lägg sedan till värde- och namnetiketter till punkter längs varje axel:

  1. Håll pekaren över kontrollhandtaget Kontrollhandtag – gul romb i slutet av X-axeln och dra sedan handtaget till önskad längd.

  2. Upprepa steg 1 för Y-axeln.

  3. Zooma in genom att trycka ned CTRL+SHIFT och klicka på diagrammet.

  4. Under Diagramformer drar du formen för Etikett för Y-axel till ritningssidan. Lägg till den vid X- och Y-axelns början så att dess vågräta linje är i jämnhöjd med x-axeln.

  5. Med formen Etikett för Y-axel markerad trycker du på CTRL+D för att skapa en kopia. Placera den andra etiketten i den övre delen av Y-axeln så att dess vågräta linje ligger i jämnhöjd med det högsta värdet.

   Tips: Du kan flytta en form i små steg tills den ligger precis rätt genom att markera formen och sedan trycka på piltangenten för önskad riktning.

  6. Upprepa åtgärderna om du vill skapa etiketter för fler värden längs Y-axeln.

  7. Markera varje etikettform och skriv sedan det värde eller namn som motsvarar formens placering på axeln.

  8. Upprepa steg 4 till 7 för X-axelns etikettformer och placera dem längs X-axeln.

   Tips: Skapa jämna avstånd mellan värdeetiketterna genom att markera alla etiketter längs en axel. På menyn Form klickar du på Distribuera former och sedan på det första alternativet under Vänster/höger eller Upp/ned.

 4. Dra kontrollhandtaget Kontrollhandtag – gul romb för varje datapunkt till lämpligt värde på Y-axeln.

 5. Lägg till anteckningar som förklarar värdena och/eller värdeförändringarna.

  1. Från Diagramformer drar du en 1D- eller 2D-pratbubbla, vågrät bildtext eller en anteckning till ritningssidan.

  2. Ange önskad text med formen markerad.

  3. Dra kontrollhandtaget Kontrollhandtag – gul romb eller ändpunkten Startpunktsbild – X i en grön kvadrat i slutet av pekaren för att ändra pekarens längd eller riktning.

 6. Om du vill lägga till en rubrik i diagrammet drar du en form för textblock från Diagramformer till ritningssidan. Ange en rubrik med textblocket markerat.

Tips: Om du vill framhäva datapunkterna i linjediagrammet använder du formerna den Diagramlinje och Datapunkt i Diagramformer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×