Skapa ett lättillängligt Visio Online-diagram

Hjälpmedel i programvara är en väldefinierad metod för att tillhandahålla teknik och innehåll till alla, oavsett funktionsnedsättning. Hjälpmedel är inbyggt i Visio Online och har stöd för:

Mer information finns i Hjälpmedel i Visio.

Kontrollera tillgänglighet

När du kontrollerar tillgängligheten kontrollerar du om diagrammet saknar några hjälpmedel som krävs, till exempel alternativ text för en form eller lättillgänglig textfärg.

  1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

  2. I menyfliksområdet väljer du Granska > Kontrollera tillgänglighet Knappikonen Kontrollera tillgänglighet .

    Panelen Tillgänglighetskontroll öppnas.

  3. Kontrollera listan över fel och markera varje fel att göra nödvändiga korrigeringar och förbättra ditt diagrams tillgänglighet. Använd Visio för att göra en fullständig kontroll. Mer information finns i artikeln om att Använd Tillgänglighetskontroll på din Windows-dator för att hitta och åtgärda tillgänglighetsproblem.

Lägga till alternativ text på en form eller bild

Alternativ text (kallas ofta alt-text) är en textbeskrivning av en form eller bild som kan läsas upp eller visas när markören förs över. Visio Online lägger till alternativ text om den redan finns tillgänglig i en form eller bild, men du kan lägga till eller ändra din alternativa text. Identifiera vilka former och bilder som inte har alternativ text med hjälp av Tillgänglighetskontroll.

  1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

  2. Markera formen eller bilden.

  3. I menyfliksområdet, välj Form > Alternativ text Knappikonen Alternativ text .

  4. Skriv en rubrik och en beskrivning i dialogrutan Alternativ text.

Mer information finns i

Hjälp med Visio Online

Tangentbordsgenvägar i Visio Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×