Skapa ett kartdiagram

Du kan använda ett kartdiagram för att jämföra värden och visa kategorier över geografiska områden. Använd det när du har geografiska områden i dina data, t.ex. länder/regioner, delstater, län eller postnummer.

Se när Doug från Office ger en snabb introduktion till kartdiagram:

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har en Office 365-prenumeration. Om du har en prenumeration på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Hämta våra exempel

Du kan ladda ned en arbetsbok med flera exempel på kartdiagram som de som finns i artikeln.

Visa värden jämfört med kategorier

Kartor kan visa både värden och kategorier och de har olika sätt att visa färg. Värden representeras av små variationer av två till tre färger. Kategorier representeras av olika färger.

Länder efter population använder till exempel värden. Värdena representerar den totala populationen i respektive land, och de visas med en toningsskala av två färger. Färgen för varje region styrs av var längs skalan dess värde ligger jämfört med de andra.

Kartdiagram med värdedata i Excel

I exemplet nedan (Länder efter kategori) visas kategorierna med en standardförklaring för att illustrera grupper eller anknytningar. Varje datapunkt representeras av en helt annan färg.

Kartdiagram efter kategori i Excel

Skapa ett kartdiagram

 1. Du kan kopiera följande data som vi använde för vårt exempel eller ställa in egna på ett liknande sätt. Börja med en kolumn för din geografiska plats (land/region, delstat eller region, län eller postnummer). Fortsätt sedan med numeriska eller kategoriska värden i den andra kolumnen. I vissa fall kan du behöva lägga till ytterligare en nivå av geografiska detaljer (se Vanliga frågor och svar).

  Land

  Kategori

  Population

  Argentina

  B

  43 850

  Australien

  C

  24 233 900

  Brasilien

  B

  2206 754 000

  Kina

  D

  11 376 830 000

  Frankrike

  E

  665 255 000

  Indien

  D

  11 289 690 000

  Mexiko

  A

  1128 632 000

  Namibia

  F

  22 324 388

  Ryssland

  D

  1146 691 000

  Sverige

  E

  99 920 881

  Förenade Arabemiraten

  F

  99 856 000

  USA

  A

  3323 675 000

 2. Markera en cell i dataområdet.

  Tips: Om du inte redan har gjort det är det bra att nu konfigurera dina data som en Excel-tabell. Den formaterar data och lägger till filter åt dig, och gör det dessutom lättare att skapa pivottabeller för analys.

 3. Klicka på Infoga > Diagram > Rekommenderade diagram, eller Infoga > Diagram > Kartor. Markera sedan kartdiagrammet.

  Menyfliksgrupp för Excel-diagram

  Beroende på dina data kommer Excel att förhandsgranska en värde- eller kategorikarta.

  Värdekarta

  Kategorikarta

  Rekommenderat värdediagram för kartdiagram i Excel Rekommenderad kategori för kartdiagram i Excel
 4. När du trycker på OK infogar Excel kartan.

Formatera kartdiagrammet

När en karta har skapats kan du enkelt ändra dess design. Klicka bara på kartan och välj sedan från flikarna Design eller Format på menyfliksområdet Diagramverktyg. Du kan också högerklicka på diagrammet och välja bland menyalternativen där eller dubbelklicka på diagrammet för att starta åtgärdsfönstret Formatera objekt. Det visas på höger sida i Excel-fönstret. Då visas även de specifika alternativen för serie för kartdiagrammet (se nedan).

Verktyg i menyfliksområdet för kartdiagram i Excel

Mer information finns under Formatera diagram.

Meddelanden: 

 • Det finns flera kartdiagramspecifika seriealternativ, men de stöds inte på Android-enheter eller i Excel Mobile. Om du behöver några av kartseriealternativen kan du skapa diagrammet i Excel för Windows och visa det på en Android-enhet eller i Excel Mobile.

 • Seriealternativ för åtgärdsfönstret Formatera objekt för kartdiagram i Excel

 • Mer information om att Formatera kartdiagram.

 • Mappa projekt – ändra kartans projektioner

 • Mappa område – ändra zoomnivån på kartan för att visa allt ifrån en regionsvy hela vägen till världsvyn.

 • Kartetiketter – visa geografiska namn för länder/regioner. Välj att visa namn utifrån vad som passar, eller visa alla etiketter.

Vanliga frågor

Fråga: När jag använder vissa platser får jag en tom karta och ett fel eller så visas vissa av mina punkter i andra länder.

Kartdiagram med tvetydiga data i Excel

Svar: Om du använder data där det kan finnas flera liknande platser i världen kan Kartor inte nödvändigtvis skilja dem åt utan mer vägledning. Om det är möjligt lägger du till ytterligare en kolumn i dina data för att visa var Kartor ska leta. Exempelvis kommer dessa data inte nödvändigtvis att visas på kartan på det sätt som du förväntar dig eftersom det finns många platser i världen där det här är giltiga namn på län.

Tvetydiga data för kartdiagram i Excel

Men dina data bör visas korrekt om du lägger till ytterligare en kolumn för detaljer på högre nivå – detta kallas tvetydighet:

Tvetydiga data för kartdiagram i Excel

Tvetydigt datadiagram för kartdiagram i Excel

Begränsningar

 • Kartdiagram kan endast rita geografisk information på hög nivå, så mappning av städer, latitud, longitud och gatuadress stöds inte. Kartdiagram har också bara stöd för endimensionell vy, men om du behöver flerdimensionell information kan du använda Excels 3D-karta.

 • Du behöver vara ansluten till internet för att skapa nya kartor eller lägga till data i befintliga kartor (för att ansluta till tjänsten Bing-karta).

 • Befintliga kartor kan visas utan internetanslutning.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×