Skapa ett ifyllbart formulär

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa ett formulär i Word som andra kan fylla i genom att börja med en mall och lägga till olika typer av innehållskontroller, till exempel kryssrutor, textrutor, datumväljare och listrutor. Om du är van vid att använda databaser kan du även länka innehållskontrollerna till information.

När du ska skapa ett ifyllbart formulär börjar du med de sex grundläggande steg som beskrivs här.

Steg 1: Visa fliken Utvecklare

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

 4. Under Anpassa menyfliksområdet går du till listan under Primära flikar, markerar kryssrutan Utvecklare och klickar på OK.

  Dialogrutan Anpassa menyfliksområdet

Steg 2: Öppna en mall eller ett dokument som du vill använda som bas för formuläret

Om du vill spara tid kan du utgå från en formulärmall. Om du vill skapa från grunden börjar du med en tom mall.

Utgå från en formulärmall

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. I rutan Sök efter onlinemallar anger du vilken typ av formulär du vill skapa och tryck på RETUR.

 4. Klicka på den formulärmall som du vill använda och klicka sedan på Skapa.

Utgå från en tom mall

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Tomt dokument.

Steg 3: Lägga till innehåll i formuläret

Klicka på Designläge på fliken Utvecklare och infoga de kontroller som du vill ha.

Knappen Designläge

Obs!: Du kan skriva ut formulär som skapats med hjälp av innehållskontroller, men rutorna runt innehållskontrollerna skrivs inte ut.

Infoga en textkontroll där användarna kan skriva text

I en RTF-innehållskontroll kan användarna formatera texten med fetstil eller kursiv stil och skriva flera stycken. Om du vill begränsa vad användarna kan lägga till infogar du en innehållskontroll för oformaterad text.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på RTF-innehållskontroll Bild av menyfliksområdet eller Innehållskontroll för oformaterad Text Bild av menyflik på fliken utvecklare.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en bildkontroll

Bildkontroller används ofta i mallar, men du kan också lägga till en bildkontroll i ett formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på Bildinnehållskontroll på fliken Utvecklare.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kontroll för byggblock

Använd kontroller för byggblock om du vill att användarna ska välja ett visst textblock. Den här typen av kontroller är till exempel användbara om du skapar en mall för kontrakt och behöver lägga till olika exempeltexter beroende på kontraktets specifika krav. Du kan skapa RTF-innehållskontroller för varje version av exempeltexten, och sedan använda en kontroll för byggblock som behållare för RTF-innehållskontrollerna.

Du kan också använda kontroller för byggblock i formulär.

 1. Klicka där du vill infoga kontrollen.

 2. Klicka på en innehållskontroll i gruppen Kontrollerpå fliken Utvecklare:

  Byggblockskontroller

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kombinationsruta eller listruta

I en kombinationsruta kan användarna antingen välja alternativ från en lista som du skapat eller skriva in egen information. I en listruta kan de bara välja alternativ från listan.

 1. Klicka på Innehållskontroll för kombinationsrutor Bild av knapp eller Innehållskontroll för kombinationsrutan Bild av menyflik på fliken utvecklare.

 2. Markera innehållskontrollen och klicka sedan på Egenskaper på fliken Utvecklare.

 3. Klicka på Lägg till under Egenskaper för listrutor om du vill skapa en lista över svarsalternativ.

 4. Ange svarsalternativ i rutan Visningsnamn, till exempel Ja, Nej och Kanske.

  Upprepa det här steget tills alla önskade svarsalternativ finns med i listrutan.

 5. Fyll i fler egenskaper om det behövs.

  Obs!: Om du markerar kryssrutan Det går inte att redigera innehåll kan användarna inte klicka på det alternativet.

Infoga en datumväljare

 1. Klicka där du vill infoga datumväljarkontrollen.

 2. Klicka på Innehållskontroll för datumväljare på fliken Utvecklare.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Infoga en kryssruta

 1. Klicka där du vill infoga kryssrutekontrollen.

 2. Klicka på Innehållskontroll för kryssrutor på fliken Utvecklare.

Information om hur du anger särskilda egenskaper för kontrollen finns i Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller.

Steg 4: Ange eller ändra egenskaper för innehållskontroller

Du kan ange eller ändra egenskaper för alla innehållskontroller. I innehållskontrollen Datumväljare kan du ange vilket datumformat som du vill använda för att visa datum.

 1. Klicka på den innehållskontroll som du vill ändra.

 2. Klicka på Egenskaper på fliken Utvecklare och gör önskade ändringar.

Steg 5: Lägga till instruktionstext i formuläret

Instruktionstexter kan göra formuläret lättare att använda. Du kan ändra standardtexten i innehållskontrollerna.

 1. Klicka på Designläge på fliken Utvecklare.

 2. Klicka på den innehållskontroll där du vill ändra platshållartexten.

 3. Redigera platshållartexten och formatera den efter egna önskemål.

 4. Klicka på Designläge på fliken Utvecklare om du vill stänga av designfunktionen och spara instruktionstexten.

Obs!: Markera inte kryssrutan Det går inte att redigera innehåll om du vill att användarna ska kunna byta ut instruktionstexten mot egen text.

Steg 6: Skydda ett formulär

Om du vill begränsa hur mycket andra användare ska kunna redigera eller formatera ett formulär använder du kommandot Begränsa redigering:

 1. Öppna det formulär som du vill låsa eller skydda.

 2. Klicka på Start > Välj > Markera alla eller tryck på CTRL+A.

 3. Klicka på Utvecklare > Begränsa redigering.

 4. När du har valt begränsningar, klickar du på Ja, starta tvingande skydd.

Tips: Du kan testa formuläret innan du distribuerar det. Öppna formuläret, fyll i det på samma sätt som användarna ska göra och spara sedan en kopia på önskad plats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×