Skapa ett formulärbibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett formulärbibliotek gör det lättare att dela och spåra XML-baserade formulär som används för att samla in information. Du kan t.ex. skapa ett formulärbibliotek för teamets utgiftsrapportformulär.

Översikt

Skapa ett formulärbibliotek

Redigera en formulärmall

Ange en egen mall

Översikt

Ett formulär bygger på en mall. Tänk dig att du utformar en utgiftsrapportmall som teamet ska använda. Varje utgiftsrapport som någon fyller i är ett formulär.

Formuläret som fylls i är bara en XML-fil som innehåller ENDAST de data som har angetts i formuläret, t.ex. datum och belopp för en utgift. Allt annat i utgiftsrapporten kommer från formulärmallen. När ett formulär har fyllts i kan du slå samman formulärdata eller exportera data för analys.

I ett formulärbibliotel kan du använda versions- och godkännandefunktionerna om du vill hantera formulär på samma sätt som du hanterar filer i andra typer av bibliotek. Du kan spåra versioner så att du kan visa en versionshistorik och återställa tidigare versioner om det behövs. Du kan också ange att ett formulär ska anges som Väntande tills det godkänns eller avvisas av någon som har behörighet att göra det.

Ett formulärbibliotek är ett enkelt sätt att spara alla formulär på en plats, men du kan spara formulär i andra typer av bibliotek, t.ex. dokumentbibliotek. Du kan använda innehållstyper om du vill göra formulär tillgängliga i andra bibliotek, t.ex. ett teamdokumentbibliotek. Länkar till mer information om innehållstyper finns under Se även.

När du skapar ett formulärbibliotek innehåller det en platshållarfil som du ersätter med din mall. Om du vill skapa eller anpassa en mall använder du ett XML-baserat program för formulärutformning, t.ex. Microsoft Office InfoPath 2007, eller en XML-redigerare som är kompatibel med Windows SharePoint Services 3.0.

När du publicerar en mall till ett formulärbibliotek bygger kolumnerna i biblioteket på kolumnerna i mallen.

Du kan spara andra typer av filer i formulärbibliotek men det finns stora fördelar med att arbeta med XML-filer och anpassa mallen med ett kompatibelt program. Du kan slå samman data från formulären, och de rubriker eller fält som du anger i mallen visas som kolumner i formulärbiblioteket.

Obs!: Om du vill skapa ett formulärbibliotek måste du ha behörighet för att hantera listor på den webbplats där du skapar formulärbiblioteket.

Överst på sidan

Skapa ett formulärbibliotek

I en del XML-baserade program för formulärutformning, t.ex. Office InfoPath 2007, kan du skapa ett bibliotek på en SharePoint-webbplats när du publicerar en formulärmall från programmet. I de flesta fall gör du detta genom att spara en kopia av mallen och sedan publicera den till biblioteket. Mer information om publicering av formulärmallar finns i hjälpen för formulärprogrammet eller XML-redigeraren.

Om biblioteket skapas automatiskt i formulärprogrammet behöver du inte följa den här proceduren när du vill skapa biblioteket från Windows SharePoint Services 3.0. När biblioteket har skapats i programmet kan du ändra inställningar för biblioteket på SharePoint-webbplatsen.

Formulärprogrammet kan också innehålla en funktion som gör att du kan publicera mallen till ett befintligt bibliotek. Använd den här proceduren om du vill skapa ett formulärbibliotek innan du publicerar mallen. Du kanske t.ex. vill skapa biblioteket, ändra inställningar för det och lägga till användare och grupper innan du publicerar formulärmallen

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

  Tips: I de flesta fall kan du använda Webbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp i stället att slutföra det här steget.

 1. Klicka på Formulärbibliotek under Bibliotek.

  1. Ange ett namn för biblioteket i rutan Namn. Biblioteksnamnet är obligatoriskt.

   Namnet visas längst upp på bibliotekssidan, blir en del av adressen till bibliotekssidan och visas i navigeringselement som används för att hitta och öppna biblioteket.

  1. Beskriv vad biblioteket ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

   Beskrivningen står längst upp på bibliotekssidan, under biblioteksnamnet. Om du planerar att ställa in biblioteket så att innehåll kan skickas via e-post kan du lägga till bibliotekets e-postadress i beskrivningen så att den blir lätt att hitta.

 2. Om du vill lägga till en länk i Snabbstart måste du kontrollera att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 3. Om området Inkommande e-post visas betyder det att administratören har aktiverat funktionen för mottagning av e-post på webbplatsen. Om du vill att användare ska kunna lägga till formulär i biblioteket genom att skicka dem i e-postmeddelanden klickar du på Ja under Aktivera e-postmottagning för dokumentbiblioteket. Skriv sedan den första delen av adressen som ska användas för formulärbiblioteket i rutan E-postadress.

 4. Om du vill att en version ska skapas varje gång en fil checkas in i formulärbiblioteket klickar du på Ja i området Versionshistorik för dokument.

  Du kan bestämma senare om du vill lagra både huvud- och delversioner, och hur många versioner av varje du vill spåra.

 5. Markera den formulärmall som du vill ange som formulärtyp för alla formulär i biblioteket i området Dokumentmall.

 6. Klicka på Skapa.

Obs!: När en användar skapar ett formulär öppnas det som standard i ett redigeringsprogram för formulär som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, om ett sådant är installerat på användarens hårddisk. Om det inte finns något kompatibelt program installerat öppnas formuläret i en webbläsare. Du kan ange att formuläret alltid ska öppnas i en webbläsare genom att ändra de avancerade inställningarna för biblioteket.

Överst på sidan

Redigera formulärmallen

I vissa XML-redigerare och XML-baserade program för formulärutformning som är kompatibla med Windows SharePoint Services, t.ex. Office InfoPath 2007, kan du redigera och publicera formulärmallen från redigeraren eller programmet.

I vissa andra program måste du först skapa en lokal version av mallen och därefter publicera den till biblioteket från programmet. Mer information om hur du publicerar formulärmallar finns i hjälpen för formulärprogrammet eller XML-redigeraren.

Följ instruktionerna nedan om du inte har en lokal kopia av mallen och måste hämta en kopia från SharePoint-webbplatsen. Beroende på vilket formulärprogram du använder kanske mallen öppnas med skrivskydd. Du kan behöva spara den ändrade mallen till hårddisken och sedan publicera den på nytt.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Klicka på Inställningar-menyn menyn inställningar , Formulärbiblioteket.

 3. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 4. Klicka på Redigera mall under rutan Mall-URL i området Dokumentmall.

 5. Mallen öppnas i en XML-redigerare eller ett XML-baserad program för formulärutformning som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, t.ex. Office InfoPath 2007.

 6. Gör ändringar och spara mallen.

  Beroende på vilket formulärprogram du använder kan du behöva publicera mallen på nytt till biblioteket på SharePoint-webbplatsen från programmet.

 7. På SharePoint-webbplatsen klickar du på OK längst ned på sidan Avancerade inställningar för formulärbibliotek.

Obs!: Om användare på webbplatsen redan har fyllt i formulär som bygger på den ursprungliga mallen bör du undersöka hur ändringar i mallen kan påverka dessa formulär. Om du t.ex. lägger till ett fält som måste fyllas i kan fel uppstå i de formulär som har fyllts i innan du lade till fältet.

Överst på sidan

Ange en anpassad mall

Om du vill anpassa en formulärmall för formulärbiblioteket använder du en XML-redigerare eller ett XML-baserad program för formulärutformning som är kompatibelt med Windows SharePoint Services. I programmet kan det hända att du rekommenderas att anpassa mallen och publicera den på nytt från programmet. Du kan t.ex. göra ändringar i en lokal kopia av en mall i Office InfoPath 2007 och sedan publicera mallen på nytt till SharePoint-webbplatsen. Du behöver inte ange sökvägen till en anpassad mall från SharePoint-webbplatsen. Mer information finns i hjälpen för programmet.

Nedan beskrivs hur du anger en anpassad mall från SharePoint-webbplatsen. Om du vill ange en anpassad mall måste du först publicera eller kopiera den anpassade mallen till mappen Formulär i biblioteket och sedan ange mallens plats för biblioteket.

 1. Om biblioteket inte redan är öppet klickar du på bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om ditt biblioteks namn inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll, och klicka sedan på namnet på ditt bibliotek.

 2. Klicka på åtgärder-menyn Bild av meny , Öppna med Utforskaren.

 3. Bläddra tills du hittar den anpassade mallen du har skapat i Utforskaren.

 4. Högerklicka på filen och klicka sedan på Kopiera på snabbmenyn.

 5. Klicka på Bakåt tills du har kommit tillbaka till biblioteket och klicka sedan på mappen Formulär för att öppna den.

 6. Högerklicka på ett tomt område i mappfönstret och klicka sedan på Klistra in på snabbmenyn.

 7. Stäng Utforskaren och gå tillbaka till biblioteket på webbplatsen.

 8. Klicka på Inställningar-menyn menyn inställningar , Formulärbiblioteket.

 9. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 10. I området Dokumentmall skriver du adressen för mallen som du vill använda i rutan Mall-URL. Platsen är webbadressen för mallen på SharePoint-webbplatsen, relativt till namnet på webbplatsen. Om din mall t.ex. heter Order.xml och du lägger till den i mappen Formulär i biblioteket Delade dokument skriver du /Delade dokument/Formulär/Order.xml i rutan Mall-URL.

  Om inställningarna i området Dokumentmall inte är tillgängliga kan flera innehållstyper ha aktiverats. Om du vill se om flera innehållstyper har aktiverats kontrollerar du att Ja har markerats under Vill du tillåta hantering av innehållstyper? i området Innehållstyper. Om alternativet Ja är markerat kan du inte redigera mallen för innehållstypen om du har behörighet att ändra inställningarna för biblioteket.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×