Skapa ett formulär med verktyget Formulär

Skapa ett formulär med verktyget Formulär

Du kan använda formulärverktyget i Access om du snabbt vill skapa ett formulär för ett enstaka objekt. I den här typen av formulär visas information om en post i taget, som på följande bild:

Ett formulär för enstaka objekt

1. I formuläret visas information om en enstaka post.

2. I en del fall läggs ett underdatablad med relaterad information till av Access. Mer information finns i avsnittet Automatiskt skapade underdatablad.

När du använder formulärverktyget läggs alla fält från den underliggande datakällan till i formuläret. Du kan börja använda det nya formuläret direkt eller så kan du ändra det efter behov i layoutvyn eller designvyn.

Obs!: Den här artikeln gäller inte för Access-webbappar – den sortens databas som du utformar med Access och publicerar online.

Skapa ett formulär för ett enstaka objekt

  1. Klicka på tabellen eller frågan i navigeringsfönstret som innehåller de data som du vill visa i formuläret.

  2. Klicka på Formulär i gruppen Formulär på fliken Skapa.

    Access skapar formuläret och visar det i layoutvyn. I layoutvyn kan du göra designändringar av formuläret medan de visar data. Du kan till exempel justera storleken på textrutorna så att de passar data. Mer information om formulärvyer finns i avsnittet om vilken vy som passar bäst: layoutvyn och designvyn.

  3. Börja arbeta med formuläret genom att växla till formulärvyn:

    • Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och sedan på Formulär.

Automatiskt skapade underdatablad

Om det finns en tabell som har en 1:N-relation med tabellen eller frågan som används för att skapa formuläret, läggs ett underdatablad till i formuläret som baseras på den relaterade tabellen eller frågan. Om du till exempel skapar ett enkelt formulär som baseras på tabellen Kund, och det finns en 1:N-relation definierad mellan tabellen Kund och tabellen Order, visas alla poster i tabellen Order som är aktuella för tabellen Kund i underdatabladet. Om du inte vill ha underdatabladet i formuläret kan du ta bort det genom att växla till layoutvyn, markera databladet och sedan trycka på DEL.

Om det finns flera tabeller som har en 1:N-relation med tabellen som används för att skapa formuläret, läggs inga datablad till i formuläret.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×