Skapa ett formulär med verktyget Flera objekt

Med formulär med flera objekt, även känt som kontinuerliga formulär, kan du visa information från mer än en post i taget. Informationen är ordnad i rader och kolumner (som i ett datablad), och flera poster visas på samma gång. Eftersom det är ett formulär finns det dock fler anpassningsalternativ än det finns i datablad. Du kan lägga till funktioner som grafiska element, knappar och andra kontroller. Ett formulär med flera objekt kan se ut som ett datablad när du först skapar det, som i illustrationen nedan:

Ett formulär för flera objekt

Så här skapar du ett formulär med flera objekt:

  1. Klicka på den tabell eller den fråga i navigeringsfönstret som innehåller de data som du vill visa i formuläret.

  2. Klicka på Flera objekt i gruppen Formulär på fliken Skapa. Om Flera objekt inte är aktivt klickar du på Fler formulär och klicka sedan på Flera objekt.

    Access skapar formuläret och visar det i layoutvyn. I layoutvyn kan du göra designändringar av formuläret medan de visar data. Du kan till exempel justera storleken på textrutorna så att de passar data. Mer information om formulärsvyer finns i avsnittet om vilken vy som passar bäst: layoutvyn och designvyn.

  3. Börja använda formuläret genom att växla till formulärvyn:

    • Klicka på Visa i gruppen Vyer på fliken Start och sedan på Formulär.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders