Office
Logga in
Skapa ett formulär med Microsoft Forms

Skapa ett formulär med Microsoft Forms

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Microsoft Forms kan du skapa undersökningar, kunskapsfrågor och omröstningar och enkelt se resultaten när de kommer in.

Tips: Skapar du ett kunskapstest? Börja här.

 1. I webbläsaren går du till Microsoft Forms-webbplatsen på http://forms.microsoft.com.

 2. Logga in med din Office 365 skola eller arbete autentiseringsuppgifter.

 3. Klicka på Nytt formulär under Mina formulär för att börja skapa ett formulär.

  Skapa nytt undersökningsformulär

 4. Ange ett namn på formuläret. Du kan också skriva en valfri underrubrik.

  Obs!: Namn på formulär kan bestå av upp till 90 tecken och en underrubrik kan bestå av upp till 1 000 tecken.

  Namn och underrubrik för ett nytt formulär

 5. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till en ny fråga i formuläret. Du kan välja att lägga till frågor avseende val, text, klassificering eller datum.

  Obs!: Formuläret sparas automatiskt under tiden du skapar det.

  Frågetyperna flerval, text och klassificering för ett formulär.

 6. För flervalsfrågor skriver du texten som du vill ska visas för frågan och för vart och ett av alternativen.

  En flervalsfråga i ett formulär med alternativ

  Vill du lägga till fler alternativ? Klicka på Lägg till alternativ om du vill lägga till fler än två alternativ, som är standard. Klicka på Lägg till alternativet "Annat" för att lägga till ett alternativ med texten Annat. Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på papperskorgen bredvid alternativet. Du kan också välja att skapa en fråga som är obligatorisk eller tillåta flera alternativ för en fråga genom att ändra inställningarna längst ned i frågan. Om du vill att Microsoft Forms ska visa alternativen för användarna i en slumpmässig ordning klickar du på knappen för tre punkter (...) och sedan på Blanda alternativ.

  Tips: Klicka på knappen med tre punkter (...) och klicka sedan på Underrubrik om du vill lägga till en underrubrik för en fråga.

  Vissa valfrågor utlöser automatiska förslag.

  Föreslagna svarsalternativ för en fråga

  Klicka på de föreslagna alternativen om du vill lägga till dem som alternativ. I följande exempel väljs Måndag, Onsdag och Fredag.

  Urval av föreslagna svarsalternativ för en fråga

 7. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till fler frågor i formuläret. Om du vill ändra ordning på frågorna klickar du på upp- eller nedpilen till höger om varje fråga. För textfrågor markerar du alternativet Långt svar om du vill visa en större textruta i formuläret.

  En textfråga i ett formulär

  Tips: Om du vill kopiera en fråga markerar du den och klickar sedan på knappen Kopiera fråga Knappen Kopiera fråga i det övre högra hörnet.

 8. För textfrågor kan du också ange begränsningar när tal ska anges som svar. Klicka på knappen med tre punkter (...) och klicka sedan på Begränsningar. Du kan välja att begränsa talen genom att välja olika alternativ som Större än, Mindre än, Mellan och många fler.

  Textfråga med en talbegränsning mellan 1 och 6

 9. Klicka på Förhandsgranska högst upp i designfönstret för att se hur formuläret ser ut på en dator. Om du vill testa formuläret skriver du svar på frågorna i förhandsgranskningsläge och klickar sedan på Skicka.

  Förhandsgranskningsläge på dator för ett klassundersökningsformulär

 10. Klicka på Mobil för att se hur formuläret ser ut på en mobil enhet.

  Förhandsgranskningsläge på mobil för ett klassundersökningsformulär

  Klicka på Tillbaka när du är klar med förhandsgranskningen av formuläret.

 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Klicka på Nytt och välj sedan Formulär för Excel för att börja skapa ett formulär.

  Alternativet Infoga formulär för Excel i Excel Online

  Obs!: Formulär för Excel är endast tillgänglig för OneDrive för företag och nya gruppwebbplatser kontakten med Office 365-grupper. Mer information om Office 365-grupper.

 3. Ange ett namn för formuläret och klicka sedan på Skapa.

 4. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till en ny fråga i formuläret. Du kan välja att lägga till frågor avseende val, text, klassificering eller datum.

  Obs!: Formuläret sparas automatiskt under tiden du skapar det.

  Frågetyperna flerval, text och klassificering för ett formulär.

 5. För flervalsfrågor skriver du texten som du vill ska visas för frågan och för vart och ett av alternativen.

  En flervalsfråga i ett formulär med alternativ

  Vill du lägga till fler alternativ? Klicka på Lägg till alternativ om du vill lägga till fler än två alternativ, som är standard. Klicka på Lägg till alternativet "Annat" för att lägga till ett alternativ med texten Annat. Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på papperskorgen bredvid alternativet. Du kan också välja att skapa en fråga som är obligatorisk eller tillåta flera alternativ för en fråga genom att ändra inställningarna längst ned i frågan. Om du vill att Microsoft Forms ska visa alternativen för användarna i en slumpmässig ordning klickar du på knappen för tre punkter (...) och sedan på Blanda alternativ.

  Tips: Klicka på knappen med tre punkter (...) och klicka sedan på Underrubrik om du vill lägga till en underrubrik för en fråga.

  Vissa valfrågor utlöser automatiska förslag.

  Föreslagna svarsalternativ för en fråga

  Klicka på de föreslagna alternativen om du vill lägga till dem som alternativ. I följande exempel väljs Måndag, Onsdag och Fredag.

  Urval av föreslagna svarsalternativ för en fråga

 6. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till fler frågor i formuläret. Om du vill ändra ordning på frågorna klickar du på upp- eller nedpilen till höger om varje fråga. För textfrågor markerar du alternativet Långt svar om du vill visa en större textruta i formuläret.

  En textfråga i ett formulär

  Tips: Om du vill kopiera en fråga markerar du den och klickar sedan på knappen Kopiera fråga Knappen Kopiera fråga i det övre högra hörnet.

 7. För textfrågor kan du också ange begränsningar när tal ska anges som svar. Klicka på knappen med tre punkter (...) och klicka sedan på Begränsningar. Du kan välja att begränsa talen genom att välja olika alternativ som Större än, Mindre än, Mellan och många fler.

  Textfråga med en talbegränsning mellan 1 och 6

 8. Klicka på Förhandsgranska högst upp i designfönstret för att se hur formuläret ser ut på en dator. Om du vill testa formuläret skriver du svar på frågorna i förhandsgranskningsläge och klickar sedan på Skicka.

  Förhandsgranskningsläge på dator för ett klassundersökningsformulär

 9. Klicka på Mobil för att se hur formuläret ser ut på en mobil enhet.

  Förhandsgranskningsläge på mobil för ett klassundersökningsformulär

  Klicka på Tillbaka när du är klar med förhandsgranskningen av formuläret.

 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Öppna den Excel-arbetsbok där du vill infoga ett formulär.

 3. I avsnittet Tabeller klickar du på Formulär > Nytt formulär och börjar skapa formuläret.

  Alternativet Infoga nytt formulär i Excel Online

  Obs!: Kontrollera att Excel-arbetsboken lagras i OneDrive för företag om du vill aktivera knappen formulär. Observera också att Formulär för Excel är endast tillgänglig för OneDrive för företag och nya gruppwebbplatser kontakten med Office 365-grupper. Mer information om Office 365-grupper.

 4. En ny flik, Microsoft Forms, öppnas.

 5. En standardrubrik anges för ditt formulär. Klicka på rubriken och ange ett nytt namn om du vill ändra det.

 6. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till en ny fråga i formuläret. Du kan välja att lägga till frågor avseende val, text, klassificering eller datum.

  Obs!: Formuläret sparas automatiskt under tiden du skapar det.

  Frågetyperna flerval, text och klassificering för ett formulär.

 7. För flervalsfrågor skriver du texten som du vill ska visas för frågan och för vart och ett av alternativen.

  En flervalsfråga i ett formulär med alternativ

  Vill du lägga till fler alternativ? Klicka på Lägg till alternativ om du vill lägga till fler än två alternativ, som är standard. Klicka på Lägg till alternativet "Annat" för att lägga till ett alternativ med texten Annat. Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på papperskorgen bredvid alternativet. Du kan också välja att skapa en fråga som är obligatorisk eller tillåta flera alternativ för en fråga genom att ändra inställningarna längst ned i frågan. Om du vill att Microsoft Forms ska visa alternativen för användarna i en slumpmässig ordning klickar du på knappen för tre punkter (...) och sedan på Blanda alternativ.

  Tips: Klicka på knappen med tre punkter (...) och klicka sedan på Underrubrik om du vill lägga till en underrubrik för en fråga.

  Vissa valfrågor utlöser automatiska förslag.

  Föreslagna svarsalternativ för en fråga

  Klicka på de föreslagna alternativen om du vill lägga till dem som alternativ. I följande exempel väljs Måndag, Onsdag och Fredag.

  Urval av föreslagna svarsalternativ för en fråga

 8. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till fler frågor i formuläret. Om du vill ändra ordning på frågorna klickar du på upp- eller nedpilen till höger om varje fråga. För textfrågor markerar du alternativet Långt svar om du vill visa en större textruta i formuläret.

  En textfråga i ett formulär

  Tips: Om du vill kopiera en fråga markerar du den och klickar sedan på knappen Kopiera fråga Knappen Kopiera fråga i det övre högra hörnet.

 9. För textfrågor kan du också ange begränsningar när tal ska anges som svar. Klicka på knappen med tre punkter (...) och klicka sedan på Begränsningar. Du kan välja att begränsa talen genom att välja olika alternativ som Större än, Mindre än, Mellan och många fler.

  Textfråga med en talbegränsning mellan 1 och 6

 10. Klicka på Förhandsgranska högst upp i designfönstret för att se hur formuläret ser ut på en dator. Om du vill testa formuläret skriver du svar på frågorna i förhandsgranskningsläge och klickar sedan på Skicka.

  Förhandsgranskningsläge på dator för ett klassundersökningsformulär

 11. Klicka på Mobil för att se hur formuläret ser ut på en mobil enhet.

  Förhandsgranskningsläge på mobil för ett klassundersökningsformulär

  Klicka på Tillbaka när du är klar med förhandsgranskningen av formuläret.

 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Öppna den OneNote-anteckningsbok där du vill infoga ett formulär.

 3. Välj Formulär på fliken Infoga.

  Alternativet Infoga formulär i OneNote Online
 4. Panelen Formulär för OneNote öppnas och placeras på höger sida i OneNote-anteckningsboken.

  Panelen Formulär för OneNote i OneNote Online
 5. Klicka på Logga in.

 6. När du ser meddelandet ”Formulär för OneNote vill visa ett nytt fönster” klickar du på Tillåt.

 7. På panelen Formulär för OneNote visas nu en lista över alla formulär och kunskapstest som du har skapat.

  Visar en lista med formulär och test i Formulär för OneNote-panelen.
 8. Klicka på Nytt formulär under Mina formulär för att börja skapa ett formulär. Ett nytt fönster öppnas med ett tomt formulär och en standardrubrik (”Namnlöst formulär”).

 9. Klicka på standardrubriken om du vill lägga till en egen. Du kan också lägga till en beskrivning för formuläret.

 10. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till en ny fråga i formuläret. Du kan välja att lägga till frågor avseende val, text, klassificering eller datum.

  Obs!: Formuläret sparas automatiskt under tiden du skapar det. På panelen Formulär för OneNote ser du det nya formuläret under Mina formulär.

  Frågetyperna flerval, text och klassificering för ett formulär.

 11. För flervalsfrågor skriver du texten som du vill ska visas för frågan och för vart och ett av alternativen.

  En flervalsfråga i ett formulär med alternativ

  Vill du lägga till fler alternativ? Klicka på Lägg till alternativ om du vill lägga till fler än två alternativ, som är standard. Klicka på Lägg till alternativet "Annat" för att lägga till ett alternativ med texten Annat. Om du vill ta bort ett alternativ klickar du på papperskorgen bredvid alternativet. Du kan också välja att skapa en fråga som är obligatorisk eller tillåta flera alternativ för en fråga genom att ändra inställningarna längst ned i frågan. Om du vill att Microsoft Forms ska visa alternativen för användarna i en slumpmässig ordning klickar du på knappen för tre punkter (...) och sedan på Blanda alternativ.

  Tips: Klicka på knappen med tre punkter (...) och klicka sedan på Underrubrik om du vill lägga till en underrubrik för en fråga.

  Vissa valfrågor utlöser automatiska förslag.

  Föreslagna svarsalternativ för en fråga

  Klicka på de föreslagna alternativen om du vill lägga till dem som alternativ. I följande exempel väljs Måndag, Onsdag och Fredag.

  Urval av föreslagna svarsalternativ för en fråga

 12. Klicka på Lägg till fråga för att lägga till fler frågor i formuläret. Om du vill ändra ordning på frågorna klickar du på upp- eller nedpilen till höger om varje fråga. För textfrågor markerar du alternativet Långt svar om du vill visa en större textruta i formuläret.

  En textfråga i ett formulär

  Tips: Om du vill kopiera en fråga markerar du den och klickar sedan på knappen Kopiera fråga Knappen Kopiera fråga i det övre högra hörnet.

 13. För textfrågor kan du också ange begränsningar när tal ska anges som svar. Klicka på knappen med tre punkter (...) och klicka sedan på Begränsningar. Du kan välja att begränsa talen genom att välja olika alternativ som Större än, Mindre än, Mellan och många fler.

  Textfråga med en talbegränsning mellan 1 och 6

 14. Klicka på Förhandsgranska högst upp i designfönstret för att se hur formuläret ser ut på en dator. Om du vill testa formuläret skriver du svar på frågorna i förhandsgranskningsläge och klickar sedan på Skicka.

  Förhandsgranskningsläge på dator för ett klassundersökningsformulär

 15. Klicka på Mobil för att se hur formuläret ser ut på en mobil enhet.

  Förhandsgranskningsläge på mobil för ett klassundersökningsformulär

  Klicka på Tillbaka när du är klar med förhandsgranskningen av formuläret.

 16. Ditt nyligen skapade formulär visas högst upp i listan Mina formulär under knapparna Nytt formulär och Nytt test.

  Visar en lista med formulär och test i Formulär för OneNote-panelen.
 17. När du är klar kan du bädda in formuläret i din OneNote-anteckningsbok.

Har du några synpunkter på Microsoft Forms?

Vi vill gärna höra från dig! Du kan besöka Microsoft Forms User Voice-webbplats och ge förslag och rösta på idéer som andra har skickat in.

Se även

Justera dina inställningar för formulär eller test i Microsoft forms

Ändra ett formulärtema

Kontrollera formulärets resultat

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×