Skapa ett formulär med Formulärguiden

På fliken Skapa i Access finns flera verktyg för att snabbt skapa formulär, som gör att du skapa ett formulär via ett enda klick. Om du däremot vill vara mera selektiv när det gäller vilka fält som ska visas i formuläret, kan du i stället använda Formulärguiden. I guiden kan du välja hur data grupperas och sorteras samt använda fält från flera tabeller eller frågor (förutsatt att du har angett relationerna mellan tabellerna och frågorna i förväg).

Starta Formulärguiden

  1. På fliken Skapa i gruppen Formulär klickar du på Formulärguiden

  2. Följ anvisningarna på sidorna i Formulärguiden.

    Obs!: Om du vill ta med fält från flera tabeller och frågor i formuläret klickar du inte på Nästa eller Slutför när du har valt fält från den första tabellen eller frågan på första sidan i Formulärguiden. Upprepa i stället stegen för att välja en tabell eller fråga och klicka sedan på de övriga fält som du vill ta med i formuläret. Fortsätt genom att klicka på Nästa eller Slutför.

  3. Klicka på Slutför på den sista sidan i guiden.

Det går att få en rad olika resultat i Formulärguiden beroende på vilka alternativ du väljer. Du rekommenderas därför att köra guiden flera gånger, och experimentera med olika alternativ varje gång, tills du får de resultat du vill ha.

Mer information om hur du skapar relationer finns i artikeln Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×