Skapa ett formulär för utskrift i Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa ett formulär för utskrift i Word genom att skapa ett formulär med kryssrutor, tomma rader och textrutor. Du kan också hitta många jobb, utbildning och juridiska formulär mallar online och du kan ändra mallarna efter dina behov.

Mer information om att skapa formulär som användarna ska fylla på sina datorer finns i skapa formulär som användare fyller i eller skriver ut i Word.

I den här artikeln

Skapa en checklista för utskrift

Stryka under tomma utrymmen för ett formulär för utskrift

Infoga textrutor för ett formulär för utskrift

Skapa en checklista för utskrift

Om du vill skapa en checklista som du ska fylla i på papper kan skapa du en lista som använder en rutsymbol som en punkt. Du kan välja mellan flera olika symboler.

Sättet som du skapar listan på beror på om dokumentet redan innehåller punktlistor med olika typer av punkter.

Skapa en punktlista med anpassade punkter

 1. Skriv själva listan.

 2. Markera listan.

 3. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Punktlista.

 4. Klicka på Definiera ny punkt.

 5. Klicka på Symbol.

 6. I rutan Teckensnitt klickar du på ett symbolteckensnitt som är installerat på datorn, t.ex. Wingdings.

 7. Bläddra igenom listan med tillgängliga symboler och dubbelklicka sedan på den rutsymbol som du vill använda, t.ex. en öppen ruta ( Öppen ruta ) eller en tredimensionell ruta ( 3D-ruta ).

Skapa en tabell för att förhindra att befintliga punkter ändras

Steg 1: Skapa en tabell

 1. Klicka på fliken Infogatabell > Infoga tabell.

 2. Skriv 2 i rutan Antal kolumner.

 3. Ange hur många rader du vill använda i rutan Antal rader. Du behöver en rad för varje objekt i listan.

 4. Klicka på OK.

Steg 2: Infoga kryssrutorna och texten

 1. Klicka på cellen längst upp till vänster.

 2. I gruppen Symboler på fliken Infoga klickar du på Symbol och sedan på Fler symboler.

 3. Klicka på fliken Symboler.

 4. I rutan Teckensnitt klickar du på ett symbolteckensnitt som är installerat på datorn, t.ex. Wingdings.

 5. Bläddra igenom listan med tillgängliga symboler och dubbelklicka sedan på den rutsymbol som du vill använda, t.ex. en öppen ruta ( Öppen ruta ) eller en tredimensionell ruta ( 3D-ruta ).

 6. Klicka på Stäng.

 7. Klicka på nästa cell som du vill lägga till en ruta i och tryck på Ctrl + Y för att lägga till en ruta till.

 8. När du har infogat en ruta för varje objekt som du vill använda i den vänstra kolumnen skriver du den text som du vill använda för varje listobjekt i den högra kolumnen i tabellen.

Steg 3: Förfina layouten

Även om du använder tabellen för listans layout vill du antagligen justera avståndet så att den kolumn som innehåller kryssrutorna inte är för bred och så att texten placeras nära kryssrutorna. Du vill troligen inte använda de kantlinjer som vanligtvis används för tabellen i Word. Gör följande om du vill göra de här ändringarna:

 1. Högerklicka i tabellen, peka på Autopassa och klicka sedan på Autopassa efter innehållet.

 2. Högerklicka i tabellen, klicka på Tabellegenskaper och klicka sedan på fliken Tabell.

 3. Klicka på Alternativ och skriv ett tal i rutorna Vänster och Höger som anger hur mycket utrymme som ska finnas mellan kryssrutan och texten, t.ex. 0,10 cm och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på Kantlinjer och fyllning på fliken Tabell och klicka sedan på fliken Kantlinjer.

 5. Klicka på Ingen under Inställning och klicka sedan på OK.

  Obs!: Du kan fortfarande se grå kantlinjer när du har tagit bort kantlinjerna. De är tabellens stödlinjer och visas inte när dokumentet skrivs ut. Om du inte vill se dem alls kan du dölja dem genom att klicka på Visa stödlinjer i gruppen Tabell på fliken Layout under Tabellverktyg.

Överst på sidan

Stryka under tomma utrymmen för ett formulär för utskrift

Du kan stryka under tomma utrymmen genom att trycka på SKIFT + bindestreck (-), men det är svårt att Rada upp understrykningen – om du skapar ett formulär med fill-in, till exempel. Även om alternativet AutoFormat för att ändra understreck till kantlinjerna är aktiverat, trycka på SKIFT + bindestreck (-) tre eller flera gånger i rad resulterar i en linje som sträcker sig bredden på det stycke som inte kanske är vad du vill använda.

Ett bättre sätt att stryka under tomma utrymmen för skriva ut ett dokument är att använda TABB-tangenten och tillämpa understrykning på fliken tecken.

Tillämpa understrykning på fliken tecken

 1. Klicka på Visa/Dölj ¶ på fliken Start i gruppen stycke.

  Markeringar som indikerar blanksteg och tabbstopp visas.

 2. Tryck på TABB.

 3. Välj fliken tecken som du vill stryka under. Ett tabbtecken ser ut som en liten pil.
  Tabb

 4. Gör något av följande:

  • Tryck på CTRL + u för att formatera enkel understrykning.

  • Om du vill använda en annan typ av understrykning, på fliken Start, klicka på dialogruteikonen för teckensnitt för Dialogruteikoner , klicka på fliken tecken och klicka sedan på understrykningsformat om du vill välja en annan understrykningsformat.

Överst på sidan

Infoga textrutor för ett formulär för utskrift

 1. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga.

 2. Klicka på Rita textruta och rita sedan textrutan där du vill ha den i formuläret.

 3. Gör något av följande:

  • Lämna rutan tom. På textrutans kant skrivs ut när du skriver ut formuläret.

  • Skriv texten i textrutan. Du kan formatera texten genom att markera texten och klicka på alternativ i formateringsverktygsfältet som visas bredvid den markerade texten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×