Skapa ett flikformulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du lägger till flikar i ett formulär kan det bli mindre rörigt och lättare att använda, särskilt om formuläret innehåller många kontroller. Genom att placera relaterade kontroller på separata sidor i flikkontrollen, kan du förbättra ordningen och göra det lättare att arbeta med data.

Ett formulär med en flikkontroll

Du lägger till flikar i ett formulär med hjälp av verktyget Flik. Varje sida i en flikkontroll fungerar som en behållare för andra kontroller, till exempel textrutor, kombinationsrutor eller kommandoknappar. Nedan följer anvisningar om hur du lägger till en flikkontroll i ett formulär.

Obs!: I anvisningarna nedan förutsätts att ett formulär redan har skapats och att formuläret har öppnats i designvyn. Du visar ett formulär i designvyn genom att högerklicka på det i navigeringsfönstret och sedan klicka på Designvy.

Mer information om hur du skapar ett formulär finns i artikeln Skapa ett formulär med formulärverktyget.

Vad vill du göra?

Lägga till en flikkontroll i ett formulär

Flytta befintliga kontroller till en fliksida

Dra fält från åtgärdsfönstret Fältlista till en fliksida

Lägga till andra kontroller på en fliksida

Lägga till en ny fliksida

Ändra ordningen på fliksidor

Byta namn på en fliksida

Ta bort en fliksida

Lägga till en flikkontroll i ett formulär

 1. Klicka på verktyget Flikkontroll Bild av knapp på fliken Design i gruppen kontroller.

 2. Klicka på den plats i formuläret där du vill placera flikkontrollen.

Flikkontrollen placeras i formuläret.

Överst på sidan

Flytta befintliga kontroller till en fliksida

 1. Markera de kontroller som du vill flytta till fliksidan. Om du vill markera flera kontroller håller du SKIFT nedtryckt och klickar på de kontroller som du vill flytta.

 2. Klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Klicka på etikettexten på den flik som motsvarar den sida där du vill placera kontrollerna. En markeringsruta visas på fliksidan.

  Obs!: Om markeringsrutan inte visas på fliksidan, kopplas inte kontrollerna korrekt till sidan när du utför nästa steg.

 4. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

Kontrollen eller kontrollerna placeras på fliksidan. Bekräfta att kontrollerna har kopplats korrekt till sidan genom att klicka på en annan flik i flikkontrollen. De kontroller som du just har klistrat in ska försvinna och sedan visas igen när du klickar på den ursprungliga fliken.

Överst på sidan

Dra fält från åtgärdsfönstret Fältlista till en fliksida

 1. Markera den fliksida som du vill lägga till fälten på.

 2. Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på fliken Design.

 3. Gå till tabellen som innehåller de fält som du vill lägga till.

 4. Dra varje fält från åtgärdsfönstret Fältlista till en fliksida. Du kan också markera flera fält genom att hålla CTRL eller SKIFT nedtryckt medan du klickar på fälten. Dra sedan alla fälten samtidigt till fliksidan.

  Obs!: När du drar fälten över fliksidan blir den svart, vilket anger att fälten kommer att kopplas till den sidan.

 5. Släpp musknappen.

Fältet eller fälten placeras på fliksidan.

Överst på sidan

Lägga till andra kontroller på en fliksida

Du kan lägga till andra typer av kontroller, till exempel bilder, kommandoknappar och kryssrutor, på sidorna i en flikkontroll.

 1. Markera den fliksida som du vill lägga till kontrollerna på.

 2. Klicka på verktyget för kontrollen som du vill lägga till i gruppen Kontroller på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Access

 3. Flytta pekaren till fliksidan. När du flyttar pekaren över sidan blir den svart, vilket anger att kontrollen kommer att kopplas till den sidan.

 4. Klicka på den plats på fliksidan där du vill placera kontrollen.

Kontrollen placeras på fliksidan.

Överst på sidan

Lägga till en ny fliksida

 1. Markera en flik eller klicka i ett tomt område överst i flikkontrollen om du vill markera hela kontrollen.

 2. Klicka på Infoga sida Bild av knapp på fliken Design i gruppen kontroller. Du kan också högerklicka på flikkontrollen och klicka sedan på Infoga sida.

En ny, tom sida läggs till efter de befintliga sidorna.

Överst på sidan

Ändra ordningen på fliksidor

 1. Högerklicka på en flik eller högerklicka i det tomma området överst i flikkontrollen.

 2. Klicka på Sidordning.

 3. Markera den sida som du vill flytta i dialogrutan Sidordning.

 4. Placera sidan på önskad plats i ordningen genom att klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla sidor som du vill flytta.

Obs!: Kommandot Sidordning ska inte förväxlas med kommandot Tabbordning. Kommandot Tabbordning används för att ange den ordning i vilken markören förflyttas mellan kontrollerna i ett formulär när du trycker på TABB.

Överst på sidan

Byta namn på en fliksida

 1. Klicka på den flik som du vill byta namn på.

 2. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida inte visas trycker du på F4 för att visa det.

 3. Ändra texten i egenskapsrutan Namn på fliken Alla för egenskapssidan och tryck sedan på RETUR.

Överst på sidan

Ta bort en fliksida

 • Högerklicka på den fliksida som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort sida.

Sidan och alla kontroller som den innehåller tas bort.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×