Skapa ett fält för datum och tider

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du lägga till ett datum/tid-fält i en tabell när du behöver för att lagra datum och tider. Du kan använda data för datum och tid för olika affärslivet och skäl, till exempel födelsedagar, leverans- och faktureringsadministratör information och tidkort.

Artikelinnehåll

Förstå datum/tid-fält

Lägga till en datum-och tidsfält i databladsvyn

Lägga till en datum-och tidsfält i designvyn

Ange fältegenskaper för datum/tid

Ta bort ett datum/tid-fält

Datum/tid egenskapen fältreferens

Förstå datum/tid-fält

När du använder en Access-databas kan det hända att datum- och tidsvärden i många olika format, till exempel ett Europeiska format (28.11.2006 eller 28-11-2006), en Syd asiatisk formatera (28/11/2006), eller USA formatera (11/28/2006).

Oavsett hur Access formaterar data för datum och tid och oavsett hur du anger datum och tid data, datum/tid-fält lagra datum och tid vid dubbel precision flytande peka tal – ett system kallas även seriell datum. Följande bild visar en typisk seriedatum och tidsvärde.

Heltalsdelen av värdet till vänster om decimaltecknet, representerar datumet. Decimaldelen, representerar till höger om decimaltecknet, tiden.

Talet i den här bilden representerar 24 December 2003 klockan 9:00. Datumkomponenten är antalet hela dagar som förflutit sedan start eller ”grundläggande” 12/30/1899. I det här exemplet har 37,979 dagar från 12/30/1899 till 12/24/2003. Tidskomponenten är en del av en 24-timmarstid dag. Ja, ett värde av 0,875 multiplicerat med 24 timmar ger resultatet 21 timmar eller 9:00 P.M.

Negativa värden i Datumkomponenten anger datum före det bas datumet. Värdet -1 som Datumkomponenten matchas till exempel till en dag innan den bas datum eller 12/29/1899.

Giltiga datumvärden-657 434 (januari 1, 100 e. kr.) till 2 958 465 (December 31, 9999 e. kr.). Giltiga tidsvärden 0,0 till 0,9999, eller 23:59:59.

Lagra datum- och tidsvärden som tal kan du ange ett stort antal beräkningar på datum och tid. Du kan till exempel beräkna det totala antalet arbetstimmar (för en tidkort) eller bestämma hur gammalt en faktura.

Överst på sidan

Lägga till en datum-och tidsfält i databladsvyn

Du kan lägga till ett datum/tid-fält i en ny eller befintlig tabell i Databladsvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen i databladsvyn

 2. Om det behövs, bläddra horisontellt till det första tomma fältet.

 3. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv sedan ett namn för fältet.

 4. Markera angränsande cell i kolumnen Datatyp och välj sedan datum & tid i listan.

 5. Spara ändringarna.

Lägga till ett datum/tid-fält i en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. Klicka på Spara och i dialogrutan Spara som anger du ett namn för den nya tabellen.

 3. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Designläge.

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv sedan ett namn för fältet.

 5. Markera angränsande cell i kolumnen Datatyp och välj sedan Datum/tid i listan.

 6. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Lägga till en datum-och tidsfält i designvyn

Du kan lägga till ett datum/tid-fält i en ny eller befintlig tabell i Designvyn.

Lägga till i en befintlig tabell

 1. Öppna tabellen iDesignvyn.

 2. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv sedan ett namn för fältet.

 3. Markera angränsande cell i kolumnen Datatyp och välj sedan Datum/tid i listan.

 4. Spara ändringarna.

Lägga till en ny tabell

 1. Gå till fliken Skapa i gruppen Tabeller och klicka på Tabell.

 2. Klicka på Spara och ange ett namn för den nya tabellen i dialogrutan Spara som .

 3. Högerklicka på dokumentfliken för den nya tabellen och klicka på Designläge.

 4. Markera den första tomma raden i kolumnen Fältnamn och skriv sedan ett namn för fältet.

 5. Markera angränsande cell i kolumnen Datatyp och välj sedan Datum/tid i listan.

 6. Spara ändringarna.

Överst på sidan

Ange fältegenskaper för datum/tid

När du använder designvyn för att lägga till ett datum/tid-fält i en tabell kan du ange och ändra alla egenskaper för fältet.

 1. Leta rätt på den egenskap som du vill ändra på fliken Allmänt i den nedre delen av tabelldesignern under Fältegenskaper.

 2. Markera fältet bredvid egenskapsnamnet.

 3. Markera fältet bredvid egenskapsnamnet. Beroende på egenskapen du anger data, starta Uttrycksverktyget genom att klicka på eller välja ett alternativ i en lista.

  Mer information om hur du använder varje fältegenskapen markerar du egenskapen och trycker på F1.

Överst på sidan

Ta bort ett datum/tid-fält

Du kan använda databladsvyn eller designvyn för att ta bort ett datum/tid-fält från en tabell.

Varning    När du tar bort ett datum/tid-fält som innehåller data du att förlora data permanent – du kan inte ångra borttagningen. Därför bör du säkerhetskopiera databasen innan du tar bort alla tabellfält eller andra databaskomponenter.

Ta bort i databladsvyn

 1. Öppna tabellen i Databladsvyn.

 2. Leta reda på datum/tid-Fältet, högerklicka på rubrikraden (namn) och klicka på Ta bort fält.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Ta bort i designvyn

 1. Öppna tabellen i designvyn.

 2. Klicka på radväljaren (tom ruta) bredvid datum/tid-fält trycker du på DELETE eller högerklicka på radväljaren och klickar på Ta bort rader.

 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.

Överst på sidan

Datum/tid egenskapen fältreferens

Den här tabellen visar egenskaper för datum/tid-fält och beskriver vad varje post innebär.

Egenskap

Användning

Format

Du anger anpassade formateringstecken om du vill definiera visningsformat. Format som anges här visas i datablad, formulär och rapporter.

Indatamask

Du anger en indatamask sträng eller klicka på om du vill starta Indatamaskguiden.

Mer information om hur du skapar och använda indatamasker finns i artikeln Skapa en indatamask om du vill ange fält eller styra värden i ett särskilt format.

Titel

Anger namnet på datum/tid-fält. Om du inte anger en titel, används fältet standardnamnet.

Standardvärdet

Anger det värde som visas i ett fält automatiskt när du skapar en ny post. Du kan exempelvis ange en funktion, till exempel datum() du vill visa dagens datum.

Verifieringsuttryck

Anger krav för data som anges i en hel post, ett enskilt fält eller en kontroll i ett formulär eller en rapport. När en användare anger data som strider mot regeln kan använda du egenskapen Verifieringstext för att ange det resulterande felmeddelandet. Maximala: 2 048 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Verifieringstext

Anger texten i felmeddelandet som visas när användare bryter mot ett verifieringsuttryck. Maximal längd: 255 tecken.

Mer information om hur du skapar regler för dataverifiering finns i artikeln Skapa ett verifieringsuttryck för att validera data i ett fält.

Obligatorisk

När den här egenskapen är inställd på Ja, måste du ange ett värde i fältet eller i alla kontroller som är bunden till fältet. Dessutom måste värdet null.

Indexerat

Du kan använda ett index för att snabbare frågor, sortering och gruppering åtgärder som körs mot stora mängder data. Du kan också använda index för att hindra användare från att ange dubblettvärden. Val:

 • Nej     Stänger av indexering (standard).

 • Ja (dubbletter accepteras)     Indexeras fältet och kan dubblettvärden. Du kan till exempel ha dubbletter och efternamnen.

 • Ja (inga dubbletter)    Indexeras fältet och tillåter inte dubblettvärden.

IME-läge

Anger en Input Method Editor, ett verktyg för engelska versioner av Access med filer som skapats i japanska och koreanska versioner av Access. Standardvärde: Ingen kontroll. Tryck på F1 för mer information om hur du använder den här egenskapen.

Konverteringsläge för IME

Anger vilken typ av data som du kan ange med hjälp av en Input Method Editor. Tryck på F1 för mer information om hur du använder den här egenskapen.

Smarta etiketter

Du kan ange en eller flera smarta etiketter för fältet och alla kontroller som är bundna till fält i Access 2010. Smarta etiketter är komponenter som identifiera typer av data i ett fält och du kan vidta åtgärder utifrån den typen. Du kan till exempel markera datum/tid-fält och sedan använda en smart etikett för att öppna din personliga kalender.

Klicka på bredvid egenskapsrutan för att visa en lista över tillgängliga smarta etiketter.

Textjustering

Anger justering för data i ett datum/tid-fält. Val:

 • Allmänt     Justerar text till vänster, tal och datum till höger.

 • Vänster     Justerar text, datum och siffror till vänster.

 • Höger     Justerar text, datum och siffror till höger.

 • Centrerad     Resurser alla text, datum och siffror.

 • Distribuera     Justerar text, datum och siffror jämnt mot båda sidor av fältet eller text.

Visa datumväljare

Visar eller döljer ett popup-kalendern som visas när användaren klickar på datum/tid-fält. Standard: för datum. Välj aldrig att dölja kontrollen.

Om du använder en indatamask för ett datum/tid-fält är kontrollen Datumväljare inte tillgänglig oavsett hur du ställer in den här egenskapen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×