Skapa ett enkelt organisationsschema i Publisher

Publisher för Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Exempelbild på organisationsschema

Du kan skapa ett enkelt organisationsschema i en publikation med hjälp av former som symboliserar manager positioner och rapportera positioner och koppla dem med kopplingslinjer.

Skapa organisationsschemat

Lägga till figurer

 1. Klicka på figurerInfoga-menyn och klicka sedan på den figur du vill infoga.

 2. Klicka i publikationen där du vill infoga figuren.

 3. Ändra storlek, färg, fyllning eller linje på formen.

  1. Högerklicka på formen och klicka sedan på Formatera figur.

  2. Markera de alternativ du vill använda i dialogrutan Formatera figur. Till exempel om du vill ändra fyllningen klickar du på fliken färger och linjer. Klicka på en ny färg i listan färg eller Fyllningseffekter om du vill skapa en struktur, mönster eller toning under fyllning.

 4. När formen ser ut som du vill använda i diagrammet, högerklicka på formen och klicka sedan på Kopiera.

 5. Högerklicka där du vill placera en kopia av objektet och klicka på Klistra in.

 6. Upprepa steg 5 tills du har lagt alla former som du vill använda i diagrammet.

Koppla ihop formerna

Kopplar ihop former med hjälp av kopplingslinjer

1 välja en kopplingslinje

2 första kopplingspunkten

3 andra kopplingspunkten; anslutningswebbplatser visas i blått när du pekar på en form.

 1. Klicka på figurerInfoga-menyn och klicka sedan på den kopplingslinje som du vill använda, till exempel Vinklad.

 2. Peka där du vill fästa kopplingen, t ex längst ned i övre manager position figuren i organisationsschemat.

  Anslutningswebbplatser visas i blått när du pekar på en form.

 3. Klicka på den första kopplingspunkten, peka på det andra objektet (till exempel första hierarkiska formen placering i organisationsschemat) och klicka sedan på den andra kopplingspunkten.

 4. Upprepa steg 1-3 om du vill lägga till alla kopplingslinjer som du vill använda.

 5. Valfritt: Ändra färg eller tjocklek för kopplingslinjer.

  1. Markera de kopplingslinjer som du vill ändra. Om du vill markera flera kopplingar håller du ned SKIFT medan du klickar på respektive kopplingslinje.

  2. Högerklicka, klicka på Formatera figur och klicka sedan på fliken färger och linjer.

  3. Välj de alternativ du vill använda under linje.

Lägga till text

 1. Om du vill lägga till text i en form i organisationsschemat, klicka på formen och skriv sedan den text som du vill.

 2. Om du vill formatera texten markerar du texten i formen och sedan använda alternativen på fliken Format under Verktyg för textruta.

Flytta former och kopplingslinjer i organisationsschemat

Nu när du har lagt till former och kopplingar i organisationsschemat kanske du vill finjustera placeringen av varje del.

Flytta en figur

 1. Klicka på den figur som du vill flytta.

 2. Gör något av följande:

  Dra formen till en ny plats

  • Placera muspekaren över formen. När pekaren blir en Flytta markören , dra formen till den nya positionen. Om du vill dra formen i en rak linje håller du ned SKIFT medan du drar figuren.

   Obs!: Om något av kommandona Fäst är aktiverat kan fästa formen mot närmaste stödlinje, form eller linjalen när du släpper upp musknappen.

  Finjustera en form

  • Tryck på någon av piltangenterna för att flytta formen i den riktningen.

   Objektet flyttas ett visst avstånd varje gång du trycker på en piltangent. Standard är 0,13 tum (eller motsvarande om du använder en annan måttenhet). Du kan dock ändra avstånd för finjustering.

   1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

   2. Under Redigeringsalternativ markerar du kryssrutan Flytta objekt efter och Skriv avståndet som du vill använda objekten ska flyttas när du Knuffa.

  Placera ett objekt exakt på sidan

  1. Högerklicka på formen.

  2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Layout.

  3. Skriv de positiva måtten för vågräta och lodräta placering av objektet eller gruppen under placering på sidan.

  4. Klicka på OK.

   Tips: När du klickar på ett objekt kan du se dess exakt position i statusfältet längst ned i fönstret.

Flytta en koppling

 1. Klicka på den koppling som du vill flytta.

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill flytta ena änden av kopplingen, placera pekaren över den ände som du vill flytta tills pekaren ändras till ett hårkors och dra slutet och ansluta den till en annan punkt.

   Om du vill inaktivera all automatisk koppling håller du ned ALT samtidigt som du drar änden på anslutningen. Du kan placera änden var du vill på objektet, men slutet inte ansluten.

  • Om du vill koppla från hela kopplingslinjen drar du det i mitten (inte på den gula romben).

Arbeta med organisationsschemat som ett enskilt objekt

När organisationsschemat ser ut som du vill ha den, kanske du vill gruppera alla former och kopplingslinjer som ett enskilt objekt. Gruppera objekten gör det enklare att flytta och storlek på hela organisationsschemat och hjälper dig för att undvika att flytta former eller kopplingslinjer oavsiktligt.

Så här grupperar du objekt

 1. Dra muspekaren om du vill rita en markeringsrutan runt former och kopplingslinjer i organisationsschemat.

 2. Klicka på Grupperapå fliken Format under ritverktyg.

Om du behöver göra ändringar i diagrammet kan du dela upp former och kopplingar genom att klicka på Dela upp grupp.

Ställa in publikationen för att bygga ett organisationsschema

Innan du har skapat diagrammet kan du visa undermenyer Enkla former och kopplingar som flytande verktygsfält så att du inte behöver visa undermenyer varje gång som du vill lägga till en form eller koppling linje.

 1. Öppna eller skapa den publikation som du vill lägga till organisationsschema till.

 2. Klicka på figurer Bild av knapp i verktygsfältet objekt och peka sedan på kopplingar.

 3. Dra flytta hantera Bild av flytthandtag högst upp på undermenyn kopplingar till en plats som du ser när du arbetar i publikationen.

  Undermenyn kopplingar blir ett flytande verktygsfält.

 4. Klicka på figurer Bild av knapp i verktygsfältet objekt och peka sedan på Enkla former.

 5. Dra flytta hantera Bild av flytthandtag högst upp på undermenyn Enkla former till en plats som du ser när du arbetar i publikationen.

  Undermenyn Standardformer blir ett flytande verktygsfält.

  Bild av verktygsfältet Kopplingar och verktygsfältet Standardfigurer i Publisher

Skapa organisationsschemat

Nu när verktygsfälten kopplingar och Enkla former visas, är du redo att skapa organisationsschemat.

Skapa formerna

 1. Klicka på önskad form i organisationsschemat, till exempel rektangel Bild av knapp , och sedan på publikationen om du vill infoga figuren i verktygsfältet Standardfigurer.

 2. Ändra storlek, färg, fyllning eller linje på formen.

  hur

  1. Högerklicka på formen och klicka sedan på Formatera figur.

   Dialogrutan Formatera figur visas.

  2. Markera de alternativ du vill använda. Till exempel om du vill ändra fyllningen klickar du på fliken färger och linjer. Klicka på en ny färg i listan färg eller Fyllningseffekter om du vill skapa en struktur, mönster eller toning under fyllning.

 3. När formen ser ut som du vill använda i diagrammet, högerklicka på formen och klicka sedan på Kopiera.

 4. Högerklicka där du vill att objektet och klicka på Klistra in.

 5. Upprepa steg 4 tills du har alla former som du vill använda i diagrammet.

Koppla ihop formerna

Skapa ett organisationsschema med hjälp av verktygsfältet Kopplingar

1 kopplingslinje

2 första kopplingspunkten

3 andra kopplingspunkten; anslutningswebbplatser visas som blå cirklar när du pekar på en form.

 1. Dubbelklicka på den kopplingslinje som du vill använda, till exempel Vinklad koppling i verktygsfältet kopplingar.

  Obs!: När du dubbelklickar på en kopplingslinje förblir knappen aktiverad medan du lägger till kopplingar som du vill använda.

 2. Peka där du vill fästa kopplingen, t ex längst ned i övre manager position figuren i organisationsschemat.

  Anslutningswebbplatser visas som blå cirklar när du pekar på en form.

 3. Klicka på den första kopplingspunkten, peka på det andra objektet (till exempel första hierarkiska formen placering i organisationsschemat) och klicka sedan på den andra kopplingspunkten.

 4. Upprepa steg 2 – 3 om du vill lägga till alla kopplingslinjer som du vill använda.

 5. När du har lagt till kopplingslinjer som du vill använda antingen på den kopplingslinje som du valde i verktygsfältet kopplingar i steg 1 eller tryck på ESC för att avbryta markeringen av knappen.

 6. Ändra färg eller tjocklek för kopplingslinjer.

  1. Markera de kopplingslinjer som du vill ändra. Om du vill markera flera kopplingar håller du ned SKIFT medan du klickar på respektive kopplingslinje.

  2. Klicka på figurerFormat-menyn och klicka sedan på fliken färger och linjer.

  3. Välj de alternativ du vill använda under linje.

Lägga till text

 1. Om du vill lägga till text i en form i organisationsschemat, klicka på formen och skriv sedan den text som du vill.

 2. Om du vill formatera texten markerar du texten i formen och Använd sedan alternativen i verktygsfältet formatering.

Flytta former och kopplingslinjer i organisationsschemat

Nu när du har lagt till former och kopplingar i organisationsschemat kanske du vill finjustera placeringen av varje del.

Flytta en figur

 1. Klicka på den figur som du vill flytta.

 2. Gör något av följande:

  Dra formen till en ny plats

  • Placera muspekaren över formen. När pekaren blir en Flytta markören , dra formen till den nya positionen. Om du vill dra formen i en rak linje håller du ned SKIFT medan du drar figuren.

   Obs!: Om något av kommandona Fäst är aktiverat kan fästa formen mot närmaste stödlinje, form eller linjalen när du släpper upp musknappen.

  Finjustera en form

  • Tryck på någon av piltangenterna för att flytta formen i den riktningen.

   Objektet flyttas ett visst avstånd varje gång du trycker på en piltangent. Standard är 0,13 tum (eller motsvarande om du använder en annan måttenhet). Du kan dock ändra avstånd för finjustering.

   1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka sedan på fliken Redigera.

   2. Markera kryssrutan piltangenterna Finjustera objekt per och Skriv avståndet som du vill använda objekten ska flyttas när du Knuffa.

  Placera ett objekt exakt på sidan

  1. Högerklicka på formen.

  2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Layout.

  3. Skriv de positiva måtten för vågräta och lodräta placering av objektet eller gruppen under placering på sidan.

  4. Klicka på OK.

   Tips: När du klickar på ett objekt kan du se dess exakt position i statusfältet längst ned i fönstret.

Flytta en koppling

 1. Klicka på den koppling som du vill flytta.

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill flytta ena änden av kopplingen, placera pekaren över den ände som du vill flytta tills pekaren ändras till ett hårkors och dra slutet och ansluta den till en annan punkt.

   Om du vill inaktivera all automatisk koppling håller du ned ALT samtidigt som du drar änden på anslutningen. Du kan placera änden var du vill på objektet, men slutet inte ansluten.

  • Om du vill koppla från hela kopplingslinjen drar du det i mitten (inte på den gula romben).

Arbeta med organisationsschemat som ett enskilt objekt

När organisationsschemat ser ut som du vill ha den, kanske du vill gruppera alla former och kopplingslinjer som ett enskilt objekt. Gruppera objekten gör det enklare att flytta och storlek på hela organisationsschemat och hjälper dig för att undvika att flytta former eller kopplingslinjer oavsiktligt.

Så här grupperar du objekt

 1. Klicka på Markera objekt verktyget Bild av knapp i verktygsfältet objekt och dra markeringsrutan runt former och kopplingslinjer i organisationsschemat.

 2. Klicka på Gruppera objekt Bild av knapp under markeringsrutan.

Om du behöver göra ändringar i diagrammet kan du dela upp former och kopplingar.

Så här delar du upp objekt

 1. Markera de grupperade objekten (organisationsschemat).

 2. Klicka på Dela upp grupp Bild av knapp under markeringsrutan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×