Skapa ett enkelt organisationsschema i Publisher

Publisher för Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Exempelbild på organisationsschema

Du kan skapa ett enkelt organisationsschema i en publikation med hjälp av former som symboliserar manager positioner och rapportera positioner och koppla dem med kopplingslinjer.

Bygg organisationsschemat

Lägga till figurer

 1. Klicka på figurerInfoga-menyn och klicka sedan på den figur du vill infoga.

 2. Klicka i publikationen där du vill infoga figuren.

 3. Ändra storlek, färg, fyllning eller linje för formen.

  1. Högerklicka på formen och klicka sedan på Formatera figur.

  2. Markera de alternativ du vill använda i dialogrutan Formatera figur. Till exempel om du vill ändra fyllningen klickar du på fliken färger och linjer. Klicka på en ny färg i listan färg eller Fyllningseffekter om du vill skapa en struktur, mönster eller toning under fyllning.

 4. När formen har rätt utseende för ditt schema högerklickar du på formen och klickar sedan på Kopiera.

 5. Högerklicka där du vill placera en kopia av objektet och klicka på Klistra in.

 6. Upprepa steg 5 tills du har lagt alla former som du vill använda i diagrammet.

Koppla formerna

Kopplar ihop former med hjälp av kopplingslinjer

1 välja en kopplingslinje

2 första kopplingspunkten

3 andra kopplingspunkten; anslutningswebbplatser visas i blått när du pekar på en form.

 1. Klicka på figurerInfoga-menyn och klicka sedan på den kopplingslinje som du vill använda, till exempel Vinklad.

 2. Peka på platsen där du vill koppla kopplingen, t.ex. längst ned i formen för den översta chefspositionen i organisationsschemat.

  Anslutningswebbplatser visas i blått när du pekar på en form.

 3. Klicka på den första kopplingspunkten, peka på det andra objektet (till exempel första hierarkiska formen placering i organisationsschemat) och klicka sedan på den andra kopplingspunkten.

 4. Upprepa steg 1-3 om du vill lägga till alla kopplingslinjer som du vill använda.

 5. Valfritt: Ändra färg eller tjocklek för kopplingslinjer.

  1. Välj kopplingslinjerna som du vill ändra. Välj flera kopplingar genom att hålla ned SKIFT för varje kopplingslinje.

  2. Högerklicka, klicka på Formatera figur och klicka sedan på fliken färger och linjer.

  3. Välj dina önskade alternativ under Linje.

Lägg till text

 1. Lägg till text till en form i organisationsschemat genom att klicka på formen och sedan skriva in önskad text.

 2. Om du vill formatera texten markerar du texten i formen och sedan använda alternativen på fliken Format under Verktyg för textruta.

Flytta former och kopplingslinjer i organisationsschemat

När du har lagt till former och kopplingar i ditt organisationsschema kanske du vill finjustera placeringen av varje objekt.

Flytta en form

 1. Klicka på formen som du vill flytta.

 2. Gör något av följande:

  Dra formen till en ny position

  • Placera muspekaren över formen. När pekaren blir en Flytta markören , dra formen till den nya positionen. Om du vill dra formen i en rak linje håller du ned SKIFT medan du drar figuren.

   Obs!: Om något av kommandona Fäst är aktiverat kan fästa formen mot närmaste stödlinje, form eller linjalen när du släpper upp musknappen.

  Finjustera en form

  • Tryck på en av piltangenterna för att flytta formen i den aktuella riktningen.

   Objektet flyttas ett angivet avstånd varje gång du trycker på en piltangent. Standardavståndet för finjustering är 0,33 cm (eller dess motsvarighet om du använder en annan måttenhet). Avståndet kan dock ändras.

   1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

   2. Under Redigeringsalternativ markerar du kryssrutan Flytta objekt efter och Skriv avståndet som du vill använda objekten ska flyttas när du Knuffa.

  Placera ett objekt exakt på sidan

  1. Högerklicka på formen.

  2. Klicka på Formatera figur i snabbmenyn och klicka på fliken Layout.

  3. Skriv in positiva mått för vågrät och lodrät placering av objektet eller gruppen med objekt under Placering på sidan.

  4. Klicka på OK.

   Tips: När du klickar på ett objekt kan du se dess exakta position i statusraden längst ned i fönstret.

Flytta en koppling

 1. Klicka på kopplingen som du vill flytta.

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Flytta en ände av kopplingen genom att vila pekaren över änden som du vill flytta tills pekaren blir ett hårkors och dra sedan änden och koppla den till en annan punkt.

   Ignorera automatisk koppling genom att hålla ned ALT när du drar kopplingens ände. Du kan placera änden var du vill på objektet, men änden kopplas inte.

  • Lossa hela kopplingslinjen genom att dra den i mitten (inte vid den gula romben).

Arbeta med organisationsschemat som enskilt objekt

När organisationsschemat ser ut som du önskar kanske du vill gruppera alla former och kopplingslinjer tillsammans som ett enskilt objekt. Om objekten grupperas blir det enklare att flytta och ändra storlek på hela organisationsschemat. Gruppering förhindrar även att former och kopplingslinjer flyttas oavsiktligt.

Gruppera objekt

 1. Dra muspekaren om du vill rita en markeringsrutan runt former och kopplingslinjer i organisationsschemat.

 2. Klicka på Grupperapå fliken Format under ritverktyg.

Om du behöver göra ändringar i diagrammet kan du dela upp former och kopplingar genom att klicka på Dela upp grupp.

Ställ in publikationen för att bygga ditt organisationsschema

Innan du bygger schemat bör du visa undermenyerna Enkla former och Kopplingar som flytande verktygsfält så att du inte behöver visa undermenyerna varje gång du vill lägga till en form eller kopplingslinje.

 1. Öppna eller skapa publikationen som du vill lägga till ett organisationsschema till.

 2. Klicka på Figurer Bild av knapp i verktygsfältet Objekt och peka på Kopplingar.

 3. Dra flytta hantera Bild av flytthandtag högst upp på undermenyn kopplingar till en plats som du ser när du arbetar i publikationen.

  Undermenyn Kopplingar blir ett flytande verktygsfält.

 4. Klicka på Figurer Bild av knapp i verktygsfältet Objekt och peka på Enkla former.

 5. Dra flytta hantera Bild av flytthandtag högst upp på undermenyn Enkla former till en plats som du ser när du arbetar i publikationen.

  Undermenyn Enkla former blir ett flytande verktygsfält.

  Bild av verktygsfältet Kopplingar och verktygsfältet Standardfigurer i Publisher

Bygg organisationsschemat

När verktygsfälten Kopplingar och Enkla former visas kan du bygga organisationsschemat.

Skapa formerna

 1. Klicka på formen som du vill använda i verktygsfältet Enkla former, t.ex. en Rektangel Bild av knapp och klicka sedan på publikationen för att infoga formen.

 2. Ändra storlek, färg, fyllning eller linje för formen.

  hur

  1. Högerklicka på formen och klicka sedan på Formatera figur.

   Dialogrutan Formatera figur visas.

  2. Välj de alternativ som du vill använda. Om du t.ex. vill ändra fyllning, klickar du på fliken Färger och linjer. Klicka på en ny färg i listan Färg under Fyllning eller klicka på Fyllningseffekter för att skapa en struktur, ett mönster eller toning.

 3. När formen har rätt utseende för ditt schema högerklickar du på formen och klickar sedan på Kopiera.

 4. Högerklicka där du vill placera objektet och klicka på Klistra in.

 5. Upprepa steg 4 tills du har placerat alla former du vill ha i schemat.

Koppla formerna

Skapa ett organisationsschema med hjälp av verktygsfältet Kopplingar

1 kopplingslinje

2 första kopplingspunkten

3 andra kopplingspunkten; anslutningswebbplatser visas som blå cirklar när du pekar på en form.

 1. Dubbelklicka på kopplingslinjen som du vill använda i verktygsfältet Kopplingar, t.ex. Vinklad.

  Obs!: När du dubbelklickar på en kopplingslinje förblir knappen markerad när du lägger till alla kopplingar som du vill ha.

 2. Peka på platsen där du vill koppla kopplingen, t.ex. längst ned i formen för den översta chefspositionen i organisationsschemat.

  Kopplingsplatser visas som blå cirklar när du pekar på en form.

 3. Klicka på den första kopplingsplatsen som du vill ha, peka på det andra objektet (t.ex. formen för första rapportpositionen i organisationsschemat) och klicka sedan på den andra kopplingsplatsen.

 4. Upprepa steg 2 – 3 om du vill lägga till alla kopplingslinjer som du vill använda.

 5. När du har lagt till alla kopplingslinjer ska du antingen klicka på kopplingslinjen som du markerade i verktygsfältet Kopplingar i steg 1 eller trycka på ESC för att avmarkera kopplingslinjeknappen.

 6. Ändra färg eller bredd på kopplingslinjer.

  1. Välj kopplingslinjerna som du vill ändra. Välj flera kopplingar genom att hålla ned SKIFT för varje kopplingslinje.

  2. Klicka på FigurFormat-menyn och klicka sedan på fliken Färger och linjer .

  3. Välj dina önskade alternativ under Linje.

Lägg till text

 1. Lägg till text till en form i organisationsschemat genom att klicka på formen och sedan skriva in önskad text.

 2. Formatera texten genom att välja texten i formen och sedan använda alternativen i verktygsfältet Formatering.

Flytta former och kopplingslinjer i organisationsschemat

När du har lagt till former och kopplingar i ditt organisationsschema kanske du vill finjustera placeringen av varje objekt.

Flytta en form

 1. Klicka på formen som du vill flytta.

 2. Gör något av följande:

  Dra formen till en ny position

  • Placera muspekaren över formen. När pekaren blir en Flytta markören , dra formen till den nya positionen. Om du vill dra formen i en rak linje håller du ned SKIFT medan du drar figuren.

   Obs!: Om något av kommandona Fäst är aktiverat kan fästa formen mot närmaste stödlinje, form eller linjalen när du släpper upp musknappen.

  Finjustera en form

  • Tryck på en av piltangenterna för att flytta formen i den aktuella riktningen.

   Objektet flyttas ett angivet avstånd varje gång du trycker på en piltangent. Standardavståndet för finjustering är 0,33 cm (eller dess motsvarighet om du använder en annan måttenhet). Avståndet kan dock ändras.

   1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och klicka på fliken Redigera.

   2. Markera kryssrutan Piltangenter finjusterar objekt med och skriv in ett avstånd som du vill använda när objekt finjusteras.

  Placera ett objekt exakt på sidan

  1. Högerklicka på formen.

  2. Klicka på Formatera figur i snabbmenyn och klicka på fliken Layout.

  3. Skriv in positiva mått för vågrät och lodrät placering av objektet eller gruppen med objekt under Placering på sidan.

  4. Klicka på OK.

   Tips: När du klickar på ett objekt kan du se dess exakta position i statusraden längst ned i fönstret.

Flytta en koppling

 1. Klicka på kopplingen som du vill flytta.

 2. Gör något eller båda av följande:

  • Flytta en ände av kopplingen genom att vila pekaren över änden som du vill flytta tills pekaren blir ett hårkors och dra sedan änden och koppla den till en annan punkt.

   Ignorera automatisk koppling genom att hålla ned ALT när du drar kopplingens ände. Du kan placera änden var du vill på objektet, men änden kopplas inte.

  • Lossa hela kopplingslinjen genom att dra den i mitten (inte vid den gula romben).

Arbeta med organisationsschemat som enskilt objekt

När organisationsschemat ser ut som du önskar kanske du vill gruppera alla former och kopplingslinjer tillsammans som ett enskilt objekt. Om objekten grupperas blir det enklare att flytta och ändra storlek på hela organisationsschemat. Gruppering förhindrar även att former och kopplingslinjer flyttas oavsiktligt.

Gruppera objekt

 1. Klicka på Markera objekt verktyget Bild av knapp i verktygsfältet objekt och dra markeringsrutan runt former och kopplingslinjer i organisationsschemat.

 2. Klicka på Gruppera objekt Bild av knapp under markeringsrutan.

Om du vill göra ändringar till schemat kan du dela upp formerna och kopplingarna.

Dela upp objekt

 1. Välj de grupperade objekten (organisationsschemat).

 2. Klicka på Dela upp objekt Bild av knapp i markeringsrutan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×