Skapa ett enkelt nätverksdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mallen Enkelt nätverksdiagram innehåller standardformer för servrar, routrar, datorer och andra delar av nätverket. Du kan använda den här mallen för att åskådliggöra ett nätverk för andra eller för att planera inför bygget av ett nätverk.

Du kan hitta en lämplig mall att börja med genom att gå till Arkiv > Ny och skriva Enkelt nätverksdiagram i sökrutan.

Lägga till former för utrustning

Små nätverk: Börja genom att dra önskade former för olika enheter från stencilerna Datorer och bildskärmar och Nätverk och kringutrustning till ritningssidan. Ordna dem så att det tydligt framgår var nätverket börjar och slutar och hur de olika noderna är anslutna till varandra. De som läser diagrammet ska kunna se var de ska börja och hur de ska göra för att följa anslutningarna.

Större nätverk: Planera för logisk gruppering av enheterna så att det blir enklare att läsa diagrammet. Använd behållare för att skapa visuella grupperingar av relaterade enheter. Om diagrammet är mycket stort och detaljerat bör du överväga att dela upp det i flera diagram som du kopplar till varandra med hyperlänkar. Det kan vara lämpligare att använda mallen Detaljerat nätverksdiagram i stället för den enkla mallen, eftersom den innehåller många fler former för ett större antal olika enheter.

Lägga till anslutningar mellan enheter

Du använder kopplingar om du vill visa hur enheterna är länkade till varandra. Använd Koppla ihop automatiskt frö enkla kopplingar och formen Komm-länk för trådlösa anslutningar. Stencilerna innehåller även formen Dynamisk koppling men det går att skapa samma anslutning på ett något enklare sätt genom att placera muspekaren på en form och sedan dra en koppling från de små pilarna för Koppla ihop automatiskt som visas, och sedan släppa kopplingen på en annan form.

Om det finns flera enheter som är anslutna till nätverkets ryggrad använder du formen Ringformat nätverk eller Ethernet för ryggraden och ansluter enheterna med hjälp av formens inbyggda kopplingar:

  1. Klicka på formen Ringformat nätverk eller Ethernet.

  2. Dra kontrollhandtagen ut till enhetsformerna och släpp kopplingslinjen mitt på enhetsformen.

Lägga till etiketter och data

Om du vill lägga till text i formen nätverk klickar du på form och börja skriva. Dra kontrollhandtaget för att flytta texten. Ett annat alternativ för att namnge utrustning är att använda bildtexter, där du kan lägga till på fliken Infoga.

Om du vill lagra data med en form, klickar du på Visa > Åtgärdsfönster > Formdata. Skriv IP-adressen, nätverksnamn och andra data som du vill lagra i fönstret Formdata.

Köra tillägget former för dataetiketter

Former för dataetiketter-tillägget som ursprungligen utvecklades för planera mallar i Visio också fungerar bäst med mallarna för nätverksdiagram. Till exempel som i följande illustration, kan du enkelt visa IP-adressen till en dator.

Nätverksdiagram

Du kan använda Former för dataetiketter tillägget för att visa alla formdata.

Obs!: Du kan också använda funktionen Datagrafik för att visa data i en mer visuellt intressant sätt. Mer information om datagrafik finns förbättra dina data med datagrafik.

  1. Markera den eller de former som du vill lägga till en etikett.

  2. Klicka på tillägg på fliken Visa, peka på kartor och planritningar och klicka på Former för dataetiketter.

  3. Välj typ av form som du vill klassificera från listan form filformat i dialogrutan Former för dataetiketter.

  4. Markera det datafält som du vill använda som formens etikett Etikett 1-listan.

  5. Du kan välja ytterligare datafält för etikett 2, 3 etiketten, listorna och etikett 4.

  6. Klicka på OK.

Importera utrustningsdata från en datakälla

Om du har lagrade data om nätverksutrustningen i en datakälla, t.ex. en Excel-arbetsbok, Access-databas eller i SQL Server, kan du importera dessa data i diagrammet. Det gör att du kan lägga till detaljerade data i alla former om utrustningen de motsvarar, t.ex. IP-adresser, namn på datorinnehavare, utrustnings-ID:n osv., utan att du behöver skriva informationen i varenda form. Det enda du behöver göra är att dra lämplig datumrad från den importerade datakällan och släppa den på formen.

Om datakällans information ändras kan du uppdatera diagrammets data genom att klicka på Uppdatera alla på fliken Data.

Visa utrustningsdata i diagrammet

När du har lagt till utrustningsdata i formerna kan du visa önskade data i diagrammet med hjälp av datagrafik. Med datagrafik kan du visa data som värden direkt från datakällan eller med hjälp av ikoner och färger som motsvarar värden som är viktiga för diagrammets läsare.

Mer information finns i

Skapa ett detaljerat nätverksdiagram i Visio länkat till externa data

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×