Skapa ett elektroteknikdiagram

Använd ritningstypen Elektroteknik när du vill skapa elektriska och elektroniska diagram.

Elektronisk krets

 1. Klicka på nytt på fliken Arkiv och söka sedan efter Teknik-mallar.

 2. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Enkla elscheman

  • Krets- och logikscheman

  • Vätskekraft - utrustning

  • Industriella styrsystem

  • Del- och monteringsritning

  • Rördragnings- och instrumentplaner

  • Rörmokeri- och rörläggningsplan

  • Processflödesdiagram

  • System

  • TQM-diagram

  • Arbetsflödesdiagram

 3. Välj Metriska enheter eller Am. enheter och klicka sedan på Skapa.

  En oskalad ritningssida i stående orientering Hög sida öppnas i mallen. Du kan ändra de här inställningarna när som helst.

 4. Dra formerna för elektriska komponenter till ritningssidan. Former kan innehålla data. Du kan ange formdata och lägga till nya data i en form.

  Ange formdata

  1. Välj en form, högerklicka, klicka på Data och klicka sedan på Definiera formdata.

  2. I dialogrutan Definiera formdata klickar du på varje objekt och skriver in eller väljer ett värde.

 5. Använd verktyget Koppling Bild av knapp och anslut elektriska komponenter och kopplingsformer.

  Använda verktyget Koppling

  1. Klicka på verktyget Koppling Bild av knapp .

  2. Dra från en kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på den första figuren till en kopplingspunkt på den andra figuren. Kopplingens ändpunkter blir röda när figurerna har kopplats samman.

  Använda kopplingsformer

  1. Dra en kopplingsform till ritningssidan.

  2. Placera kopplingens startpunkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i på den överordnade figuren (formen som du kopplar från).

  3. Placera kopplingens slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant på den underordnade figuren (formen som du kopplar till).

   När kopplingen är fäst vid formerna blir ändpunkterna röda.

 6. Märk enskilda elkomponentformer genom att markera formen och skriva.

 1. Klicka på Ny på fliken Arkiv och sedan på Teknik under Mallkategorier

 2. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Enkla elscheman

  • Krets- och logikscheman

  • Vätskekraft - utrustning

  • Industriella styrsystem

  • Del- och monteringsritning

  • Rördragnings- och instrumentplaner

  • Processflödesdiagram

  • System

 3. Välj Metriska enheter eller Am. enheter och klicka sedan på Skapa.

  En oskalad ritningssida i stående orientering Hög sida öppnas i mallen. Du kan ändra de här inställningarna när som helst.

 4. Dra formerna för elektriska komponenter till ritningssidan. Former kan innehålla data. Du kan ange formdata och lägga till nya data i en form.

  Ange formdata

  1. Välj en form, högerklicka, klicka på Data och klicka sedan på Definiera formdata.

  2. I dialogrutan Definiera formdata klickar du på varje objekt och skriver in eller väljer ett värde.

 5. Anslut elektriska komponenter och kopplingsformer med verktyget Koppling Bild av knapp .

  Använda verktyget Koppling

  1. Klicka på verktyget Koppling Bild av knapp .

  2. Dra från en kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på den första figuren till en kopplingspunkt på den andra figuren. Kopplingens ändpunkter blir röda när figurerna har kopplats samman.

  Använda kopplingsformer

  1. Dra en kopplingsform till ritningssidan.

  2. Placera kopplingens startpunkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i på den överordnade figuren (formen som du kopplar från).

  3. Placera kopplingens slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant på den underordnade figuren (formen som du kopplar till).

   När kopplingen är fäst vid formerna blir ändpunkterna röda.

 6. Märk enskilda elkomponentformer genom att markera formen och skriva.

 1. Välj Ny på menyn Arkiv. Välj sedan Teknik och klicka på något av följande:

  • Enkla elscheman

  • Krets- och logikscheman

  • Industriella styrsystem

  • System

  Med dessa mallar öppnas en oskalad ritningssida i stående orientering Hög sida . Du kan ändra de här inställningarna när som helst.

 2. Dra formerna för elektriska komponenter till ritningssidan. Former kan innehålla data. Du kan ange formdata och lägga till nya data i en form.

  Ange formdata

  1. Markera en figur och klicka sedan på Formdata på menyn Form

  2. I dialogrutan Formdata klickar du på varje objekt och skriver in eller väljer ett värde.

 3. Anslut elektriska komponenter och kopplingsformer med verktyget Koppling Bild av knapp .

  Använda verktyget Koppling

  1. Klicka på verktyget Koppling Bild av knapp .

  2. Dra från en kopplingspunkt Kopplingspunkt – blått X på den första figuren till en kopplingspunkt på den andra figuren. Kopplingens ändpunkter blir röda när figurerna har kopplats samman.

  Använda kopplingsformer

  1. Dra en kopplingsform till ritningssidan.

  2. Placera kopplingens startpunkt Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i på den överordnade figuren (formen som du kopplar från).

  3. Placera kopplingens slutpunkt Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant på den underordnade figuren (formen som du kopplar till).

   När kopplingen är fäst vid formerna blir ändpunkterna röda.

 4. Märk enskilda elkomponentformer genom att markera formen och skriva.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×