Skapa ett dokumentbibliotek eller en webbplatsinnehållstyp för formulärmallen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Många grupper använder Microsoft Windows SharePoint Services för informationsinsamling och fildelning. Om det gäller din arbetsplats kan ni dela, spåra och koppla Microsoft Office InfoPath-formulär via SharePoint-webbplatsen. På SharePoint-webbplatsen kan till exempel en försäljningsgrupp fylla i, spara och visa data från försäljningsrapportformulär.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Introduktion till att skapa bibliotek eller en webbplats innehållstyper

Skapa ett bibliotek när du publicerar en formulärmall

Skapa en webbplatsinnehållstyp när du publicerar en formulärmall

Innan du börjar

När du publicerar en formulärmall i ett dokumentbibliotek baseras alla formulär som skapas i dokumentbiblioteket på mallen. Publicera en formulärmall i ett dokumentbibliotek kan du snabbt distribuera ett formulär med enkel tillfälle, till exempel ett informellt undersökning så att du fångar restaurangen inställningar för en grupp lunch.

Om du publicerar en formulärmall i en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 kan du också göra följande:

Publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp     När du publicerar en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp måste aktivera du användare att tilldela flera formulärmallar till ett dokumentbibliotek eller tilldela flera bibliotek formulärmallen över en webbplatssamling. En webbplatssamling är en uppsättning webbplatser på en virtuell server som har samma ägare och delningsinställningar administration. Varje webbplatssamling har en webbplats och kan innehålla en eller flera underwebbplatser. Det kan finnas flera webbplatssamlingar på varje virtuell server. Använd en webbplatsinnehållstyp när du vill återanvända mycket information eller aktivera insamling av data från flera formulär i en enda plats.

Ge användarna möjlighet att redigera fält genom att använda en databladsvy    Du kan låta användarna att lägga till eller redigera data för ett fält med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket. Detta gör det möjligt för användare att lägga till eller uppdatera data för en eller flera formulär utan att faktiskt öppna formulären.

Obs!: Databladsvyer är aktiverade i webbläsaren för användare som har Microsoft Office Access 2007 installerat.

Överst på sidan

Introduktion till att skapa bibliotek eller webbplatsinnehållstyper

Om du ska kunna skapa ett bibliotek eller en webbplatsinnehållstyp måste du ha åtkomstbehörighet till en SharePoint-webbplats. Du måste också ha behörighet för att skapa bibliotek eller webbplatsinnehållstyper på den aktuella platsen.

Stöd för bibliotek och webbplatsinnehållstyper varierar beroende på om servern kör Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 eller Windows SharePoint Services 3.0. Därför bör du be serveradministratören om du inte är säker på vilken version av Windows SharePoint Services körs på servern.

Nedan beskrivs några av skillnaderna mellan att skapa ett dokumentbibliotek eller en webbplatsinnehållstyp på en Windows SharePoint Services 2.0-server och att göra det på en Windows SharePoint Services 3.0-server.

Windows SharePoint Services 2.0

När du publicerar en formulärmall till en webbplats som baseras på Windows SharePoint Services 2.0 skapar du ett formulärbibliotek. Ett formulärbibliotek är en mapp där flera formulär som baseras på en och samma formulärmall lagras och delas. Alla formulär i ett formulärbibliotek är associerade till användardefinierad information som visas i det aktuella bibliotekets innehållslista.

Om du vill publicera en formulärmall till ett formulärbibliotek på en webbplats som baseras på Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, måste du ingå i webbdesignergruppen för den aktuella webbplatsen.

Windows SharePoint Services 3.0

När du publicerar en formulärmall till en webbplats som baseras på Windows SharePoint Services 3.0 kan du antingen skapa ett dokumentbibliotek, som fungerar på samma sätt som ett formulärbibliotek i Windows SharePoint Services 2.0., eller en webbplatsinnehållstyp för formulärmallen. Du måste ha åtminstone designbehörighet för en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats, om du ska kunna publicera en formulärmall till ett dokumentbibliotek eller skapa en webbplatsinnehållstyp.

Obs!: Om du vill skapa en webbläsaraktiverad formulärmall måste formulärmallen publiceras till en server där InfoPath Forms Services körs. Länkar till mer information om InfoPath Forms Services finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Skapa ett bibliotek när du publicerar en formulärmall

Nedan beskrivs hur du skapar ett bibliotek genom att publicera en formulärmall till en server där Windows SharePoint Services 2.0 eller Windows SharePoint Services 3.0 körs.

 1. Spara formulärmallen.

 2. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 3. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Ange sökvägen till SharePoint-webbplatsen i rutan Ange SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplatsen och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Dokumentbibliotek på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall till en SharePoint-webbplats är inte kryssrutan Aktivera formuläret så att det kan fyllas i med en webbläsare tillgänglig. Innan det går att skapa en webbläsaraktiverad formulärmall måste formulärmallen publiceras till en server där InfoPath Forms Services körs. Länkar till mer information om InfoPath Forms Services finns i avsnittet Se även.

 6. Klicka på Skapa ett nytt dokumentbibliotek och sedan på Nästa.

 7. Ange ett namn för dokumentbiblioteket i rutan Namn.

 8. Ange eventuellt en beskrivning i rutan Beskrivning.

  Formulärmallens namn och beskrivning visas i dokumentbibliotekets standardvy.

 9. Gör något av följande:

  Lägga till en kolumn

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Gör något av följande:

   • Lägg till en ny kolumn i dokumentbiblioteket genom att markera fältet som innehåller de data som ska visas i kolumnen, välja (Ingen: Skapa en ny kolumn i det här biblioteket) i listan Grupp med webbplatskolumner och sedan ange ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

   • Om du vill använda en befintlig dokumentbibliotekskolumn eller webbplatskolumn markerar du kategorin i listan Grupp med webbplatskolumner och markerar sedan namnet i listan Kolumnnamn.

    Om du väljer att visa data i dokumentbiblioteket ett upprepande fält kan bestämma du hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

    1. Markera kryssrutan Tillåt användare att redigera data i det här fältet med hjälp av en sida datablad eller egenskaper om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller redigera data för det här fältet med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket.

     Obs!: Om du vill använda en databladsvy måste användare ha Microsoft Office Access 2007 installerat på sina datorer.

  Ta bort en kolumn

  1. Klicka på namnet på fältet vars motsvarande kolumn som du vill ta bort under Namn på kolumnen och klicka sedan på Ta bort.

  Ändra en kolumn

  1. Klicka under Kolumnnamn på det fältnamn som motsvarar den kolumn som ska ändras, och klicka sedan på Ändra.

  2. Gör något av följande:

   • Ange ett nytt namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

   • Markera kategorin i listan Grupp med webbplatskolumner och markera sedan ett namn i listan Kolumnnamn.

    Om du väljer att visa data i dokumentbiblioteket ett upprepande fält kan bestämma du hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

    1. Markera kryssrutan Tillåt användare att redigera data i det här fältet med hjälp av en sida datablad eller egenskaper om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller redigera data för det här fältet med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket.

     Obs!: Om du vill använda en databladsvy måste användare ha Microsoft Office Access 2007 installerat på sina datorer.

 10. Klicka på Nästa när du är klar med att välja kolumner i biblioteket.

 11. Kontrollera att informationen stämmer och klicka sedan på Publicera på nästa sida i guiden.

Överst på sidan

Skapa en webbplatsinnehållstyp när du publicerar en formulärmall

Nedan beskrivs hur du skapar en webbplatsinnehållstyp genom att publicera en formulärmall till en server där Windows SharePoint Services 3.0 körs.

 1. Spara formulärmallen.

 2. På menyn Arkiv klickar du på Publicera.

 3. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Ange i rutan Ange SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplatsen sökvägen till SharePoint-webbplatsen, och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Webbplatsinnehållstyp (avancerat) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall till en SharePoint-webbplats är inte kryssrutan Aktivera formuläret så att det kan fyllas i med en webbläsare tillgänglig. Innan det går att skapa en webbläsaraktiverad formulärmall måste formulärmallen publiceras till en server där InfoPath Forms Services körs. Länkar till mer information om InfoPath Forms Services finns i avsnittet Se även.

 6. Klicka på Skapa en ny innehållstyp och sedan på Nästa.

 7. Ange innehållstypens namn i rutan Namn.

 8. Ange eventuellt en beskrivning i rutan Beskrivning.

  Innehållstypens namn och beskrivning visas i listan med webbplatsinnehållstyper som är tillgängliga för SharePoint-webbplatsen.

 9. Ange en plats för formulärmallen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 10. Gör något av följande:

  Lägga till en webbplatskolumn

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Gör något av följande:

   • Lägg till en ny kolumn i dokumentbiblioteket genom att markera fältet som innehåller de data som ska visas i kolumnen, välja (Ingen: Skapa en ny webbplatskolumn) i listan Grupp med webbplatskolumner och sedan ange ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

   • Om du vill använda en befintlig webbplatskolumn markerar du kategorin i listan Grupp med webbplatskolumner och markerar sedan ett namn i listan Kolumnnamn.

    Om du väljer att visa data i dokumentbiblioteket ett upprepande fält kan bestämma du hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

    1. Markera kryssrutan Tillåt användare att redigera data i det här fältet med hjälp av en sida datablad eller egenskaper om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller redigera data för det här fältet med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket.

     Obs!: Om du vill använda en databladsvy måste användare ha Microsoft Office Access 2007 installerat på sina datorer.

  Ta bort en webbplatskolumn

  1. Klicka på namnet på fältet vars motsvarande kolumn som du vill ta bort under Namn på kolumnen och klicka sedan på Ta bort.

  Ändra en webbplatskolumn

  1. Klicka under Kolumnnamn på det fältnamn som motsvarar den kolumn som ska ändras, och klicka sedan på Ändra.

  2. Markera fältet och gör sedan något av följande:

   • Ange ett nytt namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

   • Markera kategorin i listan Grupp med webbplatskolumner och markera sedan ett namn i listan Kolumnnamn.

    Om du väljer att visa data i dokumentbiblioteket ett upprepande fält kan bestämma du hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

    1. Markera kryssrutan Tillåt användare att redigera data i det här fältet med hjälp av en sida datablad eller egenskaper om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller redigera data för det här fältet med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket.

     Obs!: Om du vill använda en databladsvy måste användare ha Microsoft Office Access 2007 installerat på sina datorer.

 11. Klicka på Nästa när du är klar med att välja webbplatsinnehållstypens kolumner.

 12. Kontrollera att informationen stämmer och klicka sedan på Publicera på nästa sida i guiden.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×