Skapa ett dokument som ska användas i tidigare versioner av Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kanske vill du dela ett dokument med någon som använder en tidigare version av Word.

Word 2007 och Word 2010 kan du öppna .docx-filer som skapats med Word 2013. Word 2003-användare som har installerat Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat kan också öppna Word 2013-dokument.

Om du inte vet vilken tidigare version den andra användaren har, kan du spara dokumentet i filformatet Word 97–2003 (.doc).

Obs!: Om du vill ta reda på vilket innehåll och vilka funktioner som inte är tillgängliga för redigering i tidigare versioner kan du läsa mer i Funktioner som fungerar annorlunda i tidigare versioner.

Skapa ett nytt dokument i Word 97–2003-format

Om du vill skapa ett nytt dokument i Word 2013 som andra användare med en äldre version av Word sedan ska kunna granska och redigera, måste du spara dokumentet i Word 97–2003-formatet.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Öppna ett nytt dokument genom att klicka på Tomt dokument.

 3. Klicka på Arkiv, klicka på Spara som och välj en plats där du vill spara filen.

 4. I rutan Filnamn i dialogrutan Spara som skriver du ett namn för dokumentet.

 5. Klicka på Word 97-2003-dokument i listan Filformat. Filformatet ändras från .docx till .doc.

 6. Klicka på Spara.

Funktioner som fungerar annorlunda när du använder Word 97–2003-dokumentformat

Den här tabellen innehåller dokumentelement som fungerar annorlunda och dokumentelement som inte är tillgängliga när du redigerar .doc-filer.

Word 2013

Ändra när du använder Word 97–2003-filformat (.doc)

Appar för Office

Tas bort permanent från dokumentet.

Webbvideo

Omvandlas permanent till en bild med en hyperlänk till webbvideon.

Information om kommentarssvar/klar

Kommentarssvar blir individuella kommentarer på högsta nivån, och alla kommentarer som är märkta med "klar" återställs.

Rubriker som komprimeras som standard

Rubriker visas som standard och egenskapen försvinner permanent.

Nya nummerformat för Word 2010

Versaler turkiska (latinskt) {A, B, C, Ç, D …}
Gemener turkiska (latinskt) {a, b, c, ç, d, …}
Versaler bulgariska (kyrilliskt) {А,Б,В,Г,Д, …}
Gemener bulgariska (kyrilliskt) {а, б, в, г д, …}
Versaler grekiska

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Gemener grekiska

{Α, β γ, δ, ε, …}
3-siffrigt fast format { 001 …NNN}
4-siffrigt fast format { 0001 …NNNN}
5-siffrigt fast format {= 00001 …NNNNN}

Nya talformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...).

Nya form- och textruteeffekter

Figurer och textrutor omvandlas till effekter som finns tillgängliga i det aktuella .doc-filformatet.

Texteffekter

Texteffekter tas bort permanent.

Alternativtext för tabeller

Alternativtexten för tabeller försvinner.

OpenType-funktioner

OpenType-funktioner tas bort permanent från text.

Blockering av författare

Om områden är låsta i dokumentet tas låset bort.

Nya WordArt-effekter

Texteffekter tas bort permanent.

Innehållskontroller

Innehållskontroller omvandlas till statiskt innehåll.

Teman

Konverteras permanent till format.

Primära/sekundära teckensnitt

Omvandlas permanent till direktformatering av teckensnitten.

Spårade flyttningar

Konverteras permanent till infogningar och borttagningar.

Justeringstabbar

Omvandlas permanent till vanliga tabbar.

SmartArt-grafik

Omvandlas till en enda bild. Om inga ändringar görs i Word 2003 kan du återskapa SmartArt genom att öppna den i Word 2013 och uppgradera dokumentet till Open XML-filformat.

Scheman och diagram

Omvandlas till en enda bild. Om inga ändringar görs i Word 2003 kan du återskapa diagrammet genom att öppna det i Word 2013 och uppgradera dokumentet till Open XML-filformat. Alla data utanför de gränser som stöds av Excel 2003 tas bort permanent.

Open XML-inbäddade objekt

Ingen ändring.

Byggblock

Viss information i byggblock och Autotext-poster kan gå förlorad.

Litteraturförteckning

Konverteras permanent till statisk text.

Källhänvisningar

Konverteras permanent till statisk text.

Ekvationer

Omvandlas till en enda bild. Om inga ändringar görs i Word 2003 kan du återskapa ekvationen genom att öppna den i Word 2013 och uppgradera dokumentet till Open XML-filformat.

Relativa textrutor (textrutor som storleksanpassats till en procentandel av sidans bredd eller höjd)

Relativa mått omvandlas permanent till en absolut placering.

Om du skapar ett dokument som ska skickas till personer som arbetar i tidigare versioner av Word och du vet att de har installerat på Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat som du kan arbeta i Microsoft Word 2010 läge.

Om du inte är säker på om de personer som du skickar dokumentet till har installerat Microsoft Office Compatibility Pack för filformaten Word, Excel och PowerPoint Open XML-filformat kan du arbeta i kompatibilitetsläge. Kompatibilitetsläge kontrollerar att inga nya och förbättrade funktioner i Word 2010 är tillgängliga när du arbetar i ett dokument så att personer som använder tidigare versioner av Word kommer att ha fullständig redigeringsfunktioner.

Obs!: Om du redan har skapat ett dokument och du vill ta reda på vilket innehåll som inte är tillgängligt för redigering i tidigare versioner, finns i funktioner som fungerar annorlunda i tidigare versioner.

Aktivera kompatibilitetsläge

När du skapar ett nytt dokument som ska användas i en tidigare version kan du Aktivera kompatibilitetsläget genom att spara filen i Word 97-2003-format.

 1. Öppna ett nytt dokument.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Spara som.

 4. Klicka på Word 97-2003-dokument i listan Filformat. Filformatet ändras till .doc.

 5. Ange ett namn för dokumentet i rutan filnamn.

 6. Klicka på Spara.

Funktioner som fungerar annorlunda i tidigare versioner

Denna tabell innehåller dokumentelement som fungerar annorlunda och dokumentelement som inte är tillgängliga när du arbetar i kompatibilitetsläge.

Obs!: Om du använder Microsoft Word Starter 2010. ska du vara medveten om att inte alla funktioner som beskrivs för Word 2010 kan användas i Word Starter. Mer information om tillgängliga funktioner i Word Starter finns i Funktionsstöd i Word Starter.

Word 2010-element

Ändras i Word 2007

Ändras i Word 97-2003

Nya talformat

Nya talformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...).

Nya talformat konverteras till arabiska siffror (1, 2, 3, 4, ...).

Nya figurer och textrutor

Figurer och textrutor konverteras till effekter som finns tillgängliga i det aktuella formatet.

Figurer och textrutor konverteras till effekter som finns tillgängliga i det aktuella formatet.

Texteffekter

Alla texteffekter tas bort utom texteffekter från egna formatmallar. Om de används med hjälp av formatmallen kommer texteffekterna att visas igen när dokumentet öppnas i Word 2010.

Alla texteffekter tas bort utom texteffekter från egna formatmallar. Om de används med hjälp av formatmallen kommer texteffekterna att visas igen när dokumentet öppnas i Word 2010.

Alternativtext för tabeller

Alternativtexten för tabeller försvinner.

Alternativtexten för tabeller försvinner.

OpenType-funktioner

Nya OpenType-funktioner tas bort.

Nya OpenType-funktioner tas bort.

Blockering av författare

Blockerade områden i dokumentet kommer att tas bort.

Blockerade områden i dokumentet kommer att tas bort.

Nya WordArt-effekter

Texteffekter tas bort permanent.

Texteffekter tas bort permanent.

Nya innehållskontroller

Konverteras permanent till statiskt innehåll.

Konverteras permanent till statiskt innehåll.

Innehållskontroller i Word 2007

Ingen ändring.

Konverteras permanent till statisk text.

Teman

Ingen ändring.

Konverteras permanent till format. Om filen senare öppnas i Word 2010 kan du inte ändra formatet automatiskt genom att använda teman.

Primära/sekundära teckensnitt

Ingen ändring.

Konverteras permanent till statisk formatering. Om filen senare öppnas i Word 2010 kommer teckensnitt i sidhuvud och brödtext inte att ändras automatiskt om du använder ett annat format.

Spårade flyttningar

Ingen ändring.

Konverteras permanent till infogningar och borttagningar.

Tabbar

Ingen ändring.

Justeringstabbar konverteras till vanliga tabbar.

SmartArt-grafik

Ingen ändring.

Blir ett enskilt objekt som inte kan redigeras om inte inga ändringar görs och det öppnas i Word 2010 igen.

Scheman och diagram

Ingen ändring.

Vissa scheman och diagram konverteras till bilder och kan inte ändras. Data som sträcker sig över rader som inte stöds kommer att gå förlorade.

Open XML-inbäddade objekt

Ingen ändring.

Konverteras till statiskt innehåll.

Byggblock

Ingen ändring.

Viss information i byggblock och Autotext-poster kan gå förlorad.

Litteraturförteckning

Ingen ändring.

Konverteras permanent till statisk text.

Källhänvisningar

Ingen ändring.

Konverteras permanent till statisk text.

Ekvationer

Ingen ändring.

Konverteras till grafik och kan inte ändras. Alla kommentarer, slutkommentarer och fotnoter i ekvationerna kommer att försvinna permanent när dokumentet sparas.

Relativa textrutor

Ingen ändring.

Konverteras automatiskt till absolut placering.

Även om personer som använder tidigare versioner av Microsoft Office Word och har installerat Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat kan öppna dokument som har sparats i formatet Microsoft Office Word 2007, kanske de inte kan ändra vissa objekt som har skapats med hjälp av nya och förbättrade funktioner. Till exempel om du använder en tidigare version av Word för att öppna ett dokument som innehåller formler, blir ekvationerna bilder som inte kan redigeras.

Om du vill skapa ett dokument som ska användas i en tidigare version av Microsoft Office Word kan du arbeta i kompatibilitetsläge. Kompatibilitetsläge säkerställer att inga nya och förbättrade funktioner i Office Word 2007 är tillgängliga när du arbetar i ett dokument så att personer som använder tidigare versioner av Word kommer att ha fullständig redigeringsfunktioner.

Obs!: Arkiv-menyn har ersatts med Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen .

Aktivera kompatibilitetsläge

När du skapar ett nytt dokument som ska användas i en tidigare version kan du Aktivera kompatibilitetsläget genom att spara filen i Word 97-2003-format.

 1. Öppna ett nytt dokument.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 3. Markera Word 97-2003-dokument i listan Filformat.

 4. Ange ett namn för dokumentet i rutan filnamn.

 5. Klicka på Spara.

Dokumentelement som fungerar annorlunda i kompatibilitetsläge

Här följer en lista över dokumentelement som fungerar annorlunda eller inte är tillgängliga när du arbetar i kompatibilitetsläge.

Office Word 2007-element

Funktion i kompatibilitetsläge

Relativ placering textrutor

Endast absolut placering är tillgänglig.

Marginaler

Endast absolut flikar är tillgängliga.

Temafärger

Är inte tillgängliga.

Temateckensnitt

Är inte tillgängliga.

Temaeffekter

Är inte tillgängliga.

Innehållskontroller

Är inte tillgängliga. Äldre kontroller är tillgängliga.

SmartArt

Bara ett begränsat antal diagramtyper är tillgänglig.

Ekvationer

Är inte tillgängliga.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×