Skapa ett diagram med hjälp av webbdelen för diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: I den här artikeln gäller för SharePoint 2010-versioner. Om du använder SharePoint Online finns i använda webbdelen diagram snabbt.

Du kan använda webbdelen för diagram för att skapa och visa ett diagram på en sida. Diagram webbdelar är användbara när visuellt som representerar data i linjediagram, liggande diagram och andra vyer. Diagram kan du och andra användare att visa prestandainformation i korthet.

När du skapar och lägga till en webbdel för diagram på en sida kan gör du vanligtvis du i flera faser. Först måste du lägga till en webbdel för diagram på en sida. I nästa steg ska du ansluta webbdelen för diagram till en datakälla och konfigurera diagram om du vill visa data. Slutligen kan du om du vill ändra utseendet på webbdelen för diagram.

I den här artikeln

Fas 1: Lägga till en webbdel för diagram i en webbdelssida

Fas 2: Anslut till en datakälla och konfigurera webbdelen för diagram

Fas 3: Ändra utseende på webbdelen för diagram

Fas 1: Lägga till en webbdel för diagram i en webbdelssida

Under den här fasen du skapa eller öppna en sida för redigering och sedan lägga till en tom webbdel för diagram på sidan.

 1. Börja genom att skapa en sida eller genom att öppna en befintlig sida för redigering.

 2. Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet och klicka sedan på Webbdelar i gruppen Webbdelar.

 3. Klicka på Affärsdata i avsnittet kategorier.

 4. Klicka på Lägg till i avsnittet WebbdelarWebbdelen för diagram.

 5. Gå vidare till fas 2: Anslut till en datakälla och konfigurera webbdelen för diagram.

Överst på sidan

Fas 2: Anslut till en datakälla och konfigurera webbdelen för diagram

Under den här fasen, Välj en datakällanslutning och konfigurera webbdelen för diagram.

Obs!: Innan du börjar bör du kontrollera att sidan som innehåller webbdelen för diagram är i redigeringsläge.

 1. Leta reda på webbdelen för diagram som du vill redigera och klicka sedan på hypertext Data och utseende.

 2. Klicka på Anslut diagrammet till Data för att öppna guiden Dataanslutning i sidan Dataanslutning och diagramutseende.

 3. Välj en typ av datakälla på sidan Välj en datakälla och klicka sedan på Nästa. Du kan välja bland de alternativ som beskrivs i följande tabell:

Alternativ

Beskrivning

Ansluta till en annan webbdel

Använd det här alternativet för att ansluta webbdelen för diagram till en annan webbdel som kan skicka data. Exempel på sådana webbdelar är ett dokumentbibliotek eller en kontaktlista.

Obs!: Kontrollera att den webbdel som du vill använda redan finns på samma sida som webbdelen för diagram.

Ansluta till en lista

Använd det här alternativet för att ansluta webbdelen för diagram i en lista som finns i samma webbplatssamling.

Ansluta till affärsdatakatalogen

Använd det här alternativet om du ansluta webbdelen för diagram till en Business Connectivity Services (BCS) komponent. BCS möjliggör integration med externa data, inklusive affärsprogram. BCS skapar ovanpå affärsdatakatalogen teknik som levererades i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Mer information om BCS finns i Planera för Konnektivitetstjänster för företag.

Ansluta till Excel Services

Använd det här alternativet för att ansluta webbdelen för diagram till en Excel-arbetsbok som har publicerats till Excel Services.

 1. Välj den datakälla som du vill använda på sidan Anslut till datakällan och klicka sedan på Nästa.

 2. Förhandsgranska data som ska användas för webbdelen för diagram på sidan Hämta och filtrera Data.

 3. Använd följande procedur för att konfigurera parametrar om du vill visa en delmängd av data om du vill:

  1. Klicka på plustecknet (+ ) bredvid filter för att expandera avsnittet Definiera filterparametrar.

  2. Använd listan Parameternamn för att markera ett objekt, till exempel en kolumn i datamängden.

  3. Använd listan till väljer du en lämplig operator.

  4. Använd rutan Standardvärde för att ange det villkor som du vill använda för filtret.

  5. Klicka på Förhandsgranskningsdata om du vill visa filtrerade data.

  6. Upprepa steg 1-6 för varje ytterligare en parameter som du vill använda för diagrammet.

 4. Klicka på Nästa när du är klar med Förhandsgranska och filtrera data.

 5. Om du vill ange hur du vill att data ska visas genom att använda sidan Binda diagrammet till Data. Gör detta genom att ange en kolumn för Y-fält och en annan kolumn för X-fält.

 6. Klicka på Slutför om du vill visa diagrammet i dess sida.

Överst på sidan

Fas 3: Ändra utseende på webbdelen för diagram

När du har skapat en webbdel för diagram kan ändra du hur diagrammet visas. Du kan till exempel väljer en diagramtyp och ange visningsinställningar, inklusive teman, diagramrubrik och förklaring, axlar och rutnätslinjer, och så vidare.

Obs!: Innan du börjar bör du kontrollera att sidan som innehåller webbdelen för diagram är i redigeringsläge.

 1. Leta reda på webbdelen för diagram som du vill redigera och klicka sedan på hypertext Data och utseende.

 2. Klicka på Anpassa diagram om du vill öppna anpassning Diagramguiden i sidan Dataanslutning och diagramutseende.

 3. Välj en diagramtyp på sidan Välj diagramtyp som helst genom att använda följande procedur:

  1. Klicka på ett diagram kategori i avsnittet Kategorier av typen diagram.

  2. Klicka på en diagrammall i avsnittet Diagrammallar

  3. Klicka på Nästa.

 4. Välj ett tema på sidan Egenskaper för diagrammets utseende genom att använda följande procedur:

  1. Använd listan tema i avsnittet Utseendetema för att välja ett tema för diagrammet.

  2. Om listan Ritverktyg format är tillgänglig kan du använda det till anger du hur objekt i diagrammet ska visas. Till exempel om du har valt ett cirkeldiagram typ kan du använda listan Ritverktyg format för att ange hur ”cirkel” yttre kant ska visas.

  3. Använd listan genomskinlighet för att ange hur mycket av genomskinlighet diagramfärgerna. Välj exempelvis 0% - heldragen för att visa diagrammet i rich färger och 100% - osynliga för att visa diagrammet som genomskinlig (utan några färger).

 5. Om du vill ange bredd, höjd och bildformatet som du vill använda för ett diagram, använda avsnittet storlek och Format.

 6. Klicka på Nästa när du har konfigurerat egenskaper för diagrammets utseende.

 7. Använd sidan Egenskaper för diagramelement om du vill ange inställningar, till exempel diagramrubrik och förklaring, axlar och rutnätslinjer, dataetiketter och andra egenskaper.
  Om du vill konfigurera en eller flera av egenskaperna för diagramelement, markera en flik och sedan använda följande procedurer (i tillämpliga fall):

  Rubrik och förklaring

Avsnitt

Procedur

Rubriker

 1. Markera kryssrutan Visa diagramrubrik.

 2. Skriv ett namn för schemat i rutan Rubrik.

 3. Använd listan teckensnitt om du vill ange ett typsnitt, storlek och format för diagramrubriken.

 4. Använd färglistan för att välja en färg för rubriktext diagram.

 5. Klicka på om du vill ange var du vill diagramrubrik ska visas under placering.

 6. Gör något av följande:

  1. Gå vidare till avsnittet förklaring.

  2. Klicka på en annan flik, till exempel fliken axlar och rutnätslinjer.

  3. Klicka på Slutför om du vill visa diagrammet i dess sida.

Förklaring

 1. Markera kryssrutan Visa förklaring.

 2. Använd listan Teckensnitt för förklaring ange typsnitt, storlek och format för diagramförklaringen.

 3. Skriv ett namn för diagramförklaringen i rutan Rubrik.

 4. Använd Rubrik teckensnittslistan för att ange en typsnitt, storlek och format för rubriken för diagramförklaringen.

 5. Använd färglistan för att välja en färg för diagramtext förklaring rubrik.

 6. Om du vill alternativt överlägg diagramförklaring i schemat, markerar du kryssrutan docka på diagramområdet.

 7. Använd listan Format för att ange om du vill att diagramförklaring ska visas som en tabell, en kolumn eller en rad med objekt.

 8. Klicka på om du vill ange var du vill diagramförklaring ska visas under placering.

 9. Gör något av följande:

  1. Klicka på en annan flik, till exempel fliken axlar och rutnätslinjer.

  2. Klicka på Slutför om du vill visa diagrammet i dess sida.

Axlar och stödlinjer

Avsnitt

Procedur

X-axeln
o r
y-axeln

Obs!: Beroende på vilken diagramtyp som används för diagrammet kan eller kanske inte har möjlighet att formatera en axel eller dess stödlinjer. Till exempel om diagrammet visas som ett cirkeldiagram, det finns inga alternativ tillgängliga på fliken axlar och stödlinjer. Å andra sidan om diagrammet visas som ett liggande diagram, många alternativ är tillgängliga på fliken axlar och stödlinjer.

 1. Använd listan Visa axel att visa eller dölja en axel i avsnittet x-axeln (eller y-axeln ).

  • Välj automatisk eller Sant för att visa axeln.

  • Välj Falskt att dölja axeln.

 2. Använd följande procedur om du vill visa en rubrik för axlarna:

  1. Markera kryssrutan Visa axelrubrik.

  2. Skriv ett namn för axeln i rutan Rubrik.

  3. Använd Rubrik teckensnittslistan för att ange en typsnitt, storlek och format för namnet på axeln.

  4. Använd listan Justering för att ange var du vill att namnet på axeln som ska visas.

 3. Använd följande procedur om du vill visa produktnamnen i axeln:

  1. Markera kryssrutan Visa axeletiketter.

  2. Använd listan teckensnitt om du vill ange ett typsnitt, storlek och format för axeletiketterna.

  3. Använd färglistan för att välja en färg för axeletiketterna.

  4. Om du vill ändra visningen av axeletiketterna genom att använda formatlistan. Om datum som används i en axel väljer du ett visst format datum, till exempel.

  5. Markera kryssrutan omvänd om du vill visa axeletiketter längs överkanten i diagrammet (i stället för längst ned i diagrammet).

  6. Markera kryssrutan sammanflätad om du vill visa skuggad bakgrund rader i diagrammet. Detta är användbart om diagrammet är stort eller innehåller många på staplarna.

 4. Om du vill ändra skalan på axeln anger du en eller flera av följande axelinställningar alternativ:

  • Markera kryssrutan börja från noll om du vill ta med noll (0) i området med värden.

  • Markera kryssrutan Logaritmisk skala om du vill ändra storlek på axeln att använda logaritmisk värden i stället för verkliga värden. Detta är användbart om diagrammet täcker ett stort antal värden eller jämnt fördelade värden är nummer som ökar exponentiellt (till exempel 1, 10, 100, etc.) i stället för på varandra följande värden som ökar linjärt (till exempel 1, 2, 3 osv.).

  • Markera kryssrutan Sidmarginal att infoga tomt utrymme på vardera sidan om det första och sista objektet i diagrammet. Om diagrammet visar lodräta streck, kan du välja Sidmarginal kryssrutan om du vill konfigurera på diagrammet så att avståndet mellan kanten på diagrammet och kanter av de första och sista staplarna.

  • Använd rutan minsta för att ange ett minimivärde för axel.

  • Använd rutan Maximalt antal om du vill ange ett maxvärde för axel.

 5. Använd följande procedur om du vill visa stödlinjer i diagrammet:

  1. Markera kryssrutan Visa större rutnätslinjer. Större rutnätslinjer visas som fasta grå linjerna i diagrammet och är användbara när du gör det enklare att se ungefärlig diagram värdena.

  2. Ange ett tal som motsvarar det intervall som du vill använda för större rutnätslinjer i rutan intervall för större rutnätslinjer. Om diagrammet visar data i följande enheter 100, kan du skriva 100 för intervallet ska visa större rutnätslinjer.

  3. Använd listan Skalstreck och ange om och hur skalstreck ska visas i diagrammet. Skalstreck visas längs en axel så att det blir lättare att se ungefärlig diagramvärden.

  4. Markera kryssrutan Visa mindre stödlinjer om du vill lägga till en annan uppsättning stödlinjer om du vill att diagrammet. Mindre rutnätslinjer använder vanligtvis mindre intervall än större rutnätslinjer.

  5. Ange ett tal som motsvarar det intervall som du vill använda för mindre rutnätslinjer i rutan intervall för mindre rutnätslinjer.

  6. Använd listan Skalstreck och ange om och hur skalstreck ska visas i diagrammet. Skalstreck visas längs en axel så att det blir lättare att se ungefärlig diagramvärden.

 6. Gör något av följande:

  1. Gå vidare till avsnittet Sekundär x-axel eller Sekundär y-axeln.

  2. Klicka på en annan flik, till exempel fliken dataetiketter och utan brytpunkter.

  3. Klicka på Slutför om du vill visa diagrammet i dess sida.

Sekundär x-axeln
eller
sekundär y-axeln

En sekundär x-axeln visas längs överkanten i ett diagram, medan en sekundär y-axeln visas längs höger sida i diagrammet.

Obs!: Beroende på vilken diagramtyp som används för diagrammet kan eller kanske inte har möjlighet att visa en sekundär axel eller dess stödlinjer.

 1. Använd listan Visa axel att visa eller dölja en sekundär axel i avsnittet Sekundär x-axeln (eller Sekundär y-axeln ).

  • Välj automatisk eller Sant för att visa axeln.

  • Välj Falskt att dölja axeln.

 2. Använd följande procedur om du vill visa en rubrik för sekundär axel:

  1. Markera kryssrutan Visa axelrubrik.

  2. Skriv ett namn för axeln i rutan Rubrik.

  3. Använd Rubrik teckensnittslistan för att ange en typsnitt, storlek och format för namnet på axeln.

  4. Använd listan Justering för att ange var du vill att namnet på axeln som ska visas.

 3. Använd följande procedur om du vill visa produktnamnen i den sekundära axeln:

  1. Markera kryssrutan Visa axeletiketter.

  2. Använd listan teckensnitt om du vill ange ett typsnitt, storlek och format för axeletiketterna.

  3. Använd färglistan för att välja en färg för axeletiketterna.

  4. Om du vill ändra visningen av axeletiketterna genom att använda formatlistan. Om datum som används i en axel väljer du ett visst format datum, till exempel.

  5. Markera kryssrutan omvänd om du vill visa axeletiketter längs överkanten i diagrammet (i stället för längst ned i diagrammet).

  6. Markera kryssrutan sammanflätad om du vill visa skuggad bakgrund rader i diagrammet. Detta är användbart om diagrammet är stort eller innehåller många på staplarna.

 4. Om du vill ändra skalan på den sekundära axeln anger du en eller flera av följande axelinställningar alternativ:

  • Markera kryssrutan börja från noll om du vill ta med noll (0) i området med värden.

  • Markera kryssrutan Logaritmisk skala om du vill ändra storlek på axeln att använda logaritmisk värden i stället för verkliga värden. Detta är användbart om diagrammet täcker ett stort antal värden eller jämnt fördelade värden är nummer som ökar exponentiellt (till exempel 1, 10, 100, etc.) i stället för på varandra följande värden som ökar linjärt (till exempel 1, 2, 3 osv.).

  • Markera kryssrutan Sidmarginal att infoga tomt utrymme på vardera sidan om det första och sista objektet i diagrammet. Om diagrammet visar lodräta streck, kan du välja Sidmarginal kryssrutan om du vill konfigurera på diagrammet så att avståndet mellan kanten på diagrammet och kanter av de första och sista staplarna.

  • Använd rutan minsta för att ange ett minimivärde för axel.

  • Använd rutan Maximalt antal om du vill ange ett maxvärde för axel.

 5. Använd följande procedur om du vill visa stödlinjer i diagrammet:

  1. Markera kryssrutan Visa större rutnätslinjer. Större rutnätslinjer visas som fasta grå linjerna i diagrammet och är användbara när du gör det enklare att se ungefärlig diagram värdena.

  2. Ange ett tal som motsvarar det intervall som du vill använda för större rutnätslinjer i rutan intervall för större rutnätslinjer. Om diagrammet visar data i följande enheter 100, kan du skriva 100 för intervallet ska visa större rutnätslinjer.

  3. Använd listan Skalstreck och ange om och hur skalstreck ska visas i diagrammet. Skalstreck visas längs en axel så att det blir lättare att se ungefärlig diagramvärden.

  4. Markera kryssrutan Visa mindre stödlinjer om du vill lägga till en annan uppsättning stödlinjer om du vill att diagrammet. Mindre rutnätslinjer använder vanligtvis mindre intervall än större rutnätslinjer.

  5. Ange ett tal som motsvarar det intervall som du vill använda för mindre rutnätslinjer i rutan intervall för mindre rutnätslinjer.

  6. Använd den Skalstreck listan för att ange om och hur skalstreck visas i diagrammet. Skalstreck visas längs en axel så att det blir lättare att se ungefärlig diagramvärden.

 6. Gör något av följande:

  1. Klicka på en annan flik, till exempel fliken dataetiketter och utan brytpunkter.

  2. Klicka på Slutför om du vill visa diagrammet i dess sida.

Dataetiketter och utan brytpunkter

Avsnitt

Procedur

Etiketter

 1. Markera kryssrutan Visa etiketter om du vill visa etiketter, till exempel värden, i diagrammet.

 2. Använda Etikett värdelista för att välja vilken typ av etiketter som du vill visa. Markera till exempel Visa standardvärden om du vill visa värden som finns i den datakälla som ska användas för diagrammet.

 3. Använd listan teckensnitt för att ange en typsnitt, storlek och format för dataetiketter.

 4. Använd färglistan för att välja en färg för dataetiketter.

 5. Om du vill ändra visningen av dataetiketterna genom att använda formatlistan. Om du använder datum i diagrammet väljer du ett visst format datum, till exempel.

 6. Ange ett tal om du vill visa dataetiketter vid en vinkel i diagrammet i rutan Etikettvinkel. Talet som du anger motsvarar hur många grader medsols att du vill visa dataetiketter. Till exempel om du vill visa dataetiketter i ett mindre: nedåt vinkel kan du skriva ”10” i rutan Etikettvinkel.

 7. Använd listan Etikettjustering för att ange var du vill på dataetiketterna ska visas i diagrammet. Om du vill visa dataetiketter utanför faktiska diagramvärden, Välj exempelvis utanförEtikett justering.

 8. Gör något av följande:

  1. Gå vidare till avsnittet Brytpunkterna.

  2. Klicka på en annan flik, till exempel fliken hyperlänkar och beskrivningar.

  3. Klicka på Slutför om du vill visa diagrammet i dess sida.

Brytpunkter

 1. Markera kryssrutan Visa markörer om du vill markera datapunkter i diagrammet.

 2. Använd listan Stil för att välja vilken typ av markör som du vill använda.

 3. Ange ett tal om du vill ange storlek (i bildpunkter) för brytpunkterna som du vill använda i rutan Markörstorlek.

 4. Gör något av följande:

  1. Klicka på en annan flik, till exempel fliken hyperlänkar och beskrivningar.

  2. Klicka på Slutför om du vill visa diagrammet i dess sida.

Hyperlänkar och verktygstips

Avsnitt

Procedur

Hyperlänkar och Knappbeskrivningar

Du kan lägga till hyperlänkar och verktygstips i tre typer av objekt i webbdelen för diagram:

 • En diagramserie (vilket motsvarar staplar i ett liggande stapeldiagram)

 • Diagramförklaringen

 • Dataetiketter i diagrammet

Du kan använda hyperlänkar för att rikta diagram användare till andra webbplatser som innehåller ytterligare information. Du kan använda knappbeskrivningar visar kommentarer eller anteckningar med ytterligare information i diagrammet.

Obs!: Diagram användare ser bara knappbeskrivningar och hyperlänkar när de placera muspekaren över en viss diagramelement. Till exempel för att se en serie knappbeskrivning eller klickar på en hyperlänk i ett liggande diagram, måste diagram-användaren placera musen över ett fält i diagrammet.

 1. Använd listan Dataserie till väljer du den dataserie som du vill lägga till en hyperlänk eller en beskrivning.

  Obs!: Om diagrammet innehåller endast en dataserie, innehåller listan Dataserie endast standard.

 2. Använd rutan Serie hyperlänk om du vill ange en webbadress (URL) till en webbplats, till exempel en webbplats eller en gruppwebbplats. I diagrammet kopplas hyperlänken till serieobjekt, till exempel staplar i ett liggande diagram.

 3. Använd rutan Skärmtips för serie skriver information, till exempel en anteckning som visas när ett diagram användaren placerar musen över en serieobjekt, till exempel en stapel i ett stapeldiagram.

 4. Använd rutan Förklaring hyperlänk om du vill ange en webbadress (URL) till en webbplats, till exempel en webbplats eller en gruppwebbplats. I diagrammet kopplas hyperlänken till diagramförklaringen.

 5. Använda rutan Skärmtips för förklaring för att ange information, till exempel en anteckning som visas när ett diagram användaren placerar musen över diagramförklaringen.

 6. Använd rutan Etikett hyperlänk om du vill ange en webbadress (URL) till en webbplats, till exempel en webbplats eller en gruppwebbplats. I diagrammet kopplas hyperlänken till dataetiketter i diagrammet.

 7. Använda rutan Etikett knappbeskrivning för att ange information, till exempel en anteckning som visas när ett diagram användaren placerar musen över en dataetikett i diagrammet.

 8. Gör något av följande:

  1. Klicka på en annan flik, till exempel fliken rubrik och förklaring.

  2. Klicka på Slutför om du vill visa diagrammet i dess sida.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×