Skapa ett diagram för en kontorslayout

Skapa ett diagram för en kontorslayout

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En kontorslayout är en översikt över ett kontorsutrymme, komplett med väggar, fönster, dörrar, möbler o.s.v. Utrymmet kan vara ett enstaka kontor eller flera.

 1. Klicka på kategorin kartor och planritningar i listan kategorier.

 2. Dubbelklicka på mallen Kontorslayout.

Som standard öppnas den här mallen med en skalad ritningssida med liggande orientering.

Om standardritningsskalan inte passar dina behov kan du ändra den till andra standardskalor eller till en egen, anpassad skala.

Ändra ritningsskalan

 1. Högerklicka på sidfliken längst ned i ritningsområdet och klicka på Utskriftsformat.

 2. Klicka på fliken Ritningsskala i dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Välj någon av de fördefinierade skalorna eller välj Egen skala om du vill ange en egen skala.

Om du lägger till fler sidor i diagrammet kan du ange olika ritningsskalor för varje sida.

Skapa väggstrukturen

Du kan skapa väggstrukturen med former av typen Rum och Vägg. En bra arbetsmetod är att använda en rumsform för att skapa den grundläggande yttre väggstrukturen för byggnaden och sedan lägga till väggformer för att skapa enskilda kontor.

Använda rumsformer

 1. Klicka på namnlisten för stencilen Väggar, dörrar och fönster i fönstret Former.

 2. Dra en av rumsformerna till ritningssidan.

 3. Ändra storlek på rummet genom att dra kontrollhandtagen och markeringshandtagen för enskilda väggar.

Använda väggformer

 1. Dra väggformer till ritningssidan. Ändra storleken på en vägg genom att dra i en ändpunkt.

  Väggens längd visas när väggen markeras och uppdateras när du ändrar väggens storlek.

 2. Dra en ändpunkt på en vägg till en punkt på en annan vägg. Slutpunkten ändrar färg när de har limmats.

  Skärningspunkter mellan två väggar rensas bort automatiskt.

Lägga till dörrar och fönster

Dra vägg- och fönsterformer till väggarnas ovansidor. Dörren eller fönstret roteras och justeras mot väggen och placeras automatiskt på väggen, med dess aktuella storlek. Du kan ändra storlek på dörrar och fönster genom att dra i en ändpunkt.

Justera egenskaper för rum med hjälp av layoutstöd

Om du vill justera ändpunkterna för föremål som är placerade på motsatt sida från varandra i rummet, t.ex. två fönster som är vända mot varandra, drar du en layoutstödlinje till ritningen där du vill att ändpunkterna ska sammanfalla. En layoutstödlinje är en rak linje som löper genom ritningssidan. Former fästs som standard mot layoutstödlinjer. Det betyder att när du drar former nära en layoutstödlinje, så fästs de på plats och justeras i relation till andra former. Dra layoutstödlinjer ut från linjalerna längs ritningsområdets kanter:

 1. Placera muspekaren över den vågräta eller lodräta linjalen längs ritningsområdets kant.

 2. Klicka och dra ut mot sidan. En layoutstödlinje visas på sidan.

Om du vill ta bort en layoutstödlinje markerar du den och trycker på Delete.

Möblera kontoret

Lägg till bås, Kontorsmöbler och kontorsutrustning genom att dra former från stencilerna till ritningssidan.

Om du har möblernas verkliga mått kan du skala möbelformerna korrekt efter rummets storlek genom att ange formernas exakta höjd och bredd i fönstret Storlek och placering:

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka sedan på Storlek och placering.

 2. Markera den form på ritningssidan vars mått du vill ange.

 3. Ändra egenskaperna för Bredd och Höjd i fönstret Storlek och placering till föremålets verkliga mått när det betraktas ovanifrån och tryck på RETUR.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×