Skapa ett detaljerat nätverksdiagram i Visio länkat till externa data

Att skapa ett detaljerat nätverks diagram med Visio är ett effektivt sätt att utforma och dokumentera ett dator nätverk, som i följande bild.

Ett exempel på ett logiskt nätverksdiagram

Med hjälp av den detaljerade nätverks diagram mal len och data länk funktionerna kan du skapa ett diagram som visar hur utrustning är logiskt eller fysiskt ansluten, lägga till initial data för att identifiera varje form och sedan importera och länka externa data till nätverks formerna.

Obs!: Den detaljerade nätverks diagram mal len är inkluderad i Visio Professional och Premium, men inte i Visio Standard.

Vad vill du göra?

Skapa ett nätverksdiagram

Importera externa data om utrustning till ritningen

Lägga till initiala data för att identifiera utrustnings formerna

Länka externa data till nätverks former automatiskt

Skapa ett nätverksdiagram

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på nyoch sedan på nätverkunder Mallkategorier.

 3. Dubbelklicka på detaljerat nätverks diagram.

 4. Från nätverk och kring utrustningdrar du en Ring signal -eller Ethernet- form till ritnings sidan.

 5. Dra enhets former till ritnings sidan från datorer och bildskärmar , nätverks-och kring utrustning.

 6. Koppla enheter till Ring nätverk eller Ethernet- former genom att använda formens inbyggda kopplingar:

  1. Klicka på formen Ring nätverk eller Ethernet .

  2. Placera pekaren över ett kontroll handtag Kontrollhandtag – gul romb . När pekaren ändras till en korspil drar du den till en kopplings punkt på en av enhets formerna.

   När enhets formen är korrekt ansluten till Ring signalen eller Ethernet- formen blir kopplings punkten röd, vilket indikerar att den är limmad.

   Tips: Om du vill dölja en oanvänd koppling drar du kontroll handtaget Kontrollhandtag – gul romb tillbaka till Ring upp -eller Ethernet- formen.

 7. Lägga till en förklaring i nätverks diagrammet:

  1. Från nätverk och kring utrustningdrar du förklarings formen till ritnings sidan.

  2. Om du vill konfigurera formen förklaring högerklickar du på förklarings formen och klickar sedan på Konfigurera förklaring på snabb menyn.

  3. Om du vill redigera texten i förklarings formen dubbelklickar du på den text du vill ändra och skriver sedan.

 8. Om du vill lägga till text i en nätverks form klickar du på formen och skriver. Om du vill flytta texten drar du kontroll handtaget Kontrollhandtag – gul romb .

Överst på sidan

Importera externa data om utrustning till ritningen

 1. Klicka på Länka data till figurerpå fliken data .

 2. På den första sidan i guiden data väljare väljer du den typ av data källa som du vill använda (till exempel en Excel-arbetsbok eller en SQL-databas).

 3. Slutför resten av guiden.

  Obs!: Om du väljer ett annat alternativ än en Excel-arbetsbok, Access-databas eller SharePoint-lista på den första sidan i guiden kan du tillfälligt omdirigeras till guiden data anslutning för att slutföra data väljar guiden.

När du har klickat på Slutför på den sista sidan i guiden data väljare visas fönstret externa data med de importerade data som visas i ett rutnät.

Obs!: De data som visas i fönstret externa data är en ögonblicks bild av dina källdata vid tidpunkten för importen. Dessa data kan uppdateras när data i data källan ändras. Men det går inte att uppdatera data källan genom att ändra data i ritningen.

Överst på sidan

Lägga till initiala data för att identifiera utrustnings formerna

Innan du kan länka importerade data till nätverks formerna automatiskt måste du lägga till information i formerna för att identifiera var och en av dem. Om du till exempel lägger till ett till gångs nummer till varje form och har en kolumn för nummer i data källan kan Visio använda det numret för att matcha raderna i tabellen med motsvarande former i diagrammet.

 1. Högerklicka på en nätverks form i ritningen, peka på data på snabb menyn och klicka sedan på formdata.

 2. Skriv in ett till gångs nummer eller annan unik identifierare från data källan i ett lämpligt fält i fönstret formdata .

  När du kör guiden automatisk länkning kan du ange vilken kolumn i data källan som matchar det fält som visas i formdata.

 3. Bekräfta informationen genom att trycka på RETUR.

Upprepa de här stegen för varje form du vill länka till data.

Överst på sidan

Länka externa data till nätverks former automatiskt

 1. Klicka på Länka automatisktpå fliken data .

 2. Följ stegen i guiden Automatisk länk .

Dina data visas i formerna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×