Skapa ett datavisualiserardiagram

Vill du automatiskt skapa ett detaljerat och stilrent Visio-flödesschema från en Excel-arbetsbok? Du kan göra det med hjälp av datavisualiserarmallar. Alla mallar har en associerad Excel-arbetsbok som används för att konvertera processdata till ett flödesschema i Visio. Du kan även använda din egen Excel-mall, ange mappningar i mallguiden och skapa diagrammet automatiskt. När du har skapat flödesschemat kan du lägga till, redigera eller ta bort rader i Excel och sedan uppdatera diagrammet från Visio. Du kan även lägga till fler kolumner med data i Excel som konverteras till Visio-formdata. Datavisualiserare stöds i Visio Pro för Office 365.

Översikt över datavisualiserare

Möjligheten att använda datavisualiserarmallar är endast tillgänglig med Visio Pro för Office 365 på utgivningskanalen Aktuell. Om du inte är säker på vilken version av Visio du använder väljer du Arkiv > Konto > Om Visio. Se Visio Pro för Office 365 om du vill veta mer om prenumerationsversionen av Visio.

Om du inte ser datavisualiserarmallarna eller har andra frågor om att komma igång går du till sidan Vanliga frågor och svar om Datavisualiseraren.

Obs!: Om du vill använda den här funktionen måste du ha en Office 365-prenumeration. Om du har en prenumeration på Office 365 bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office. Om du är IT-ansvarig och hanterar Office 365-uppdateringsprocessen rekommenderar vi att du tar en titt på kanalutgivningssidan. Där kan du se vilka uppdateringar som tillhandahålls i de olika kanalerna.

Artikelinnehåll

Skapa ett datavisualiserardiagram

Innan du börjar

Samla ihop dina idéer och arbeta med dem som ett utkast på papper eller som pennanteckning. Det här första utkastet kan hjälpa dig att snabbt få igång arbetet och göra de följande stegen smidigare.

Om du vill skapa ett datavisualiserardiagram kan du arbeta samtidigt i Excel och Visio. Det kan vara enklare att arbeta i två fönster på din Windows-enhet eller i en miljö med flera bildskärmar. När du visuellt kan jämföra arbetet mellan Excel och Visio ser du lättare att du gör vad du har för avsikt att göra.

Rekommenderas    Titta på det här Microsoft Office-videoklippet om du vill se det i praktiken: Datavisualiserare: Demo.

Fas 1: Välj en datavisualiserarmall

 1. Öppna Visio eller välj Arkiv > Nytt om du redigerar ett diagram.

 2. Välj MALLAR.

  Kommandot MALLAR
 3. Välj Flödesschema.

  Kommandot Flödesschema
 4. Välj Enkelt flödesschema – Datavisualiserare eller Korsfunktionellt flödesschema – Datavisualierare.

  Datavisualiserarmallar

  En datavisualiserarmall har en Excel-ikon i det övre vänstra hörnet.

Mer information om flödesscheman och deras former finns i Skapa ett enkelt flödesschema och Skapa ett korsfunktionellt flödesschema.

Fas 2: Skapa en Excel-arbetsbok

 1. Välj Excel-datamall i förhandsgranskningen av mallen.

  Välja länken Excel-datamall

  Observera att om du vill använda samma urval Excel-mallar som används i den här artikeln för referens, kan du ladda ned dem med länkarna nedan:

 2. Välj Arkiv > Spara, ange dator, nätverksserver eller SharePoint-dokumentbibliotek, ange ett filnamn och välj sedan Spara.

 3. Om du vill lägga till ett nytt kalkylblad längst ned i arbetsboken väljer du Nytt blad Knappen Nytt blad .

 4. Skapa en Excel-tabell. Mer information om hur du använder Excel-tabeller finns i Översikt över Excel-tabeller, Skapa eller ta bort en Excel-tabell och Ändra storlek på en tabell genom att lägga till eller ta bort rader och kolumner.

 5. Du kan lägga till kolumner och rader i den tabell som används för att skapa Visio-diagrammet. Det finns särskilda krav för kolumnrubriker och värden i Excel-tabellen. Använd avsnittet Hur Excel-kolumner interagerar med Visio-flödesschemakomponenter som en visuell guide.

Fas 3: Lägg till ytterligare formdata i Excel-tabellen (valfritt)

 1. Undersök fliken Processkarta i Excel-mallen. Kolumnerna i Excel-tabellen har färgerna blå och grön. Färgen ger en visuell ledtråd om skillnaden mellan kolumnerna.

  De blå kolumnerna används för att skapa flödesschemat i Visio-diagrammet. Alla kolumner läggs också till som formdata.

 2. Om du vill lägga till ytterligare formdata kan du lägga till en eller flera kolumner i Excel-tabellen.

  De gröna kolumnerna indikerar ytterligare formdata som du kan lägga till i varje form. Du kan lägga till valfritt antal ytterligare kolumner. Som standard är inte dessa data synliga i diagrammet, om du inte lägger till datagrafik. Om du vill visa formdata i Visio-diagrammet väljer du Data > Formdatafönster. Mer information om formdata och datagrafik finns i Lägga till data i former och Datagrafik, en översikt.

Fas 4: Skapa ett Visio-diagram med guiden

 1. Gå tillbaka till Visio och välj din måttenhet i förhandsgranskningen av mallen och välj sedan Skapa.

 2. Gör följande på den första sidan i guiden Skapa diagram från data:

  1. Välj en mall under Vilket diagram vill du skapa från data: Enkelt flödesschema, Korsfunktionellt flödesschema (vågrätt) eller Korsfunktionellt flödesschema (lodrätt).

  2. Välj en arbetsbok i en lista över de senast använda arbetsböckerna under Välj Excel-arbetsboken eller välj Bläddra och leta reda på den arbetsbok som du skapade i fas 2.

  3. Välj tabellen som innehåller dina Excel-processdata under Välj en tabell eller ett anpassat område i arbetsboken.

  4. Välj Slutför. Då godkänns alla standardvärden som Visio fyller i för de andra sidorna i guiden.

Därmed skapas diagrammet automatiskt i en behållare. Beroende på storleken på flödesschemat läggs ytterligare Visio-sidor till.

Fas 5: Spara Visio-diagrammet

 • Välj Arkiv > Spara, leta reda på en plats, ange ett filnamn och välj sedan Spara.

Det är en bra idé att ha Excel- och Visio-filerna på samma plats eftersom de samverkar.

Fas 6: Uppdatera diagrammet

När du har skapat ett diagram med datavisualiseraren kanske du vill göra ändringar i det. Eftersom datavisualiseraren omfattar två komponenter, en Excel-arbetsbok och ett Visio-diagram, måste du hålla diagrammet synkroniserat med ändringar i data i Excel-tabellen genom att uppdatera det från Visio. Det är viktigt att förstå att synkroniseringsprocessen är en enkelriktad åtgärd. Först uppdaterar du data i Excel och sedan uppdaterar du diagrammet i Visio. Om det finns skillnader mellan data i Excel och Visio när du uppdaterar är det dina data i Excel som har företräde.

 1. Ändra data i Excel-tabellen. Du kan lägga till, uppdatera eller ta bort rader.

 2. Spara Excel-arbetsboken.

 3. Välj diagrambehållaren i Visio och välj sedan Data > Uppdatera.

Resultatet blir att ändringar du gjort i Excel-arbetsboken visas i Visio-diagrammet. Uppdateringen ändrar endast former och anslutningar i behållaren. Se till att ha alla diagramformer och kopplingslinjer i behållaren. Om du lägger till en form i behållaren manuellt och sedan uppdaterar diagrammet, tas formen bort. Andra objekt på sidan som är utanför behållaren påverkas inte. Alla formateringsändringar som du gör för former och kopplingar i behållaren bevaras. Mer information om behållare finns i Förtydliga strukturen i diagram med hjälp av behållare och listor.

Fas 7: Anpassa interaktionen mellan Excel-tabellen och Visio-diagrammet (valfritt)

Det finns tillfällen då du kanske vill anpassa skapandet av dina datavisualiserardiagram. Du kanske till exempel vill använda olika former för att uppfylla din organisations standarder, eller mappa till olika kolumnnamnen i Excel-tabellen.

 1. När du väljer Skapa för att öppna guiden Skapa diagram från data och du har angett värden på första sidan (se fas 4) väljer du Nästa eller Tillbaka för att visa varje sida i guiden.

 2. Välj Hjälp (?) för mer information om hur du anpassar varje alternativ på sidan. Mer information finns i Använda guiden Skapa diagram från data.

Överst på sidan

Hur Excel-kolumner interagerar med Visio-flödesschemakomponenter

Använd följande bildgenomgång för att förstå hur varje Excel-kolumn används för att skapa Visio-flödesschemat.

Processteg-ID   Ett tal som identifierar varje form i flödesschemat. Den här kolumnen är obligatorisk och varje värde i Excel-tabellen måste vara unikt och får inte vara tomt. Det här värdet visas inte i flödesschemat.

Interaktion mellan Excel-processkartan och Visio-flödesschemat: Processteg-ID

Beskrivning av processteg   Text som läggs till i varje form i flödesschemat.

Interaktion mellan Excel-processkartan och Visio-flödesschemat: Beskrivning av processteg

ID för nästa steg   Processteg-ID för nästa form i sekvensen. En förgreningsform har två nästa steg och representeras av kommaavgränsade tal, till exempel 4,5. Du kan ha fler än två nästa steg.

Interaktion mellan Excel-processkartan och Visio-flödesschemat: ID för nästa steg

Kopplingsetikett   För förgreningsformer representeras kopplingsetiketter som text avgränsad med ett kommatecken, till exempel Ja,Nej. Ja motsvarar 4 och Nej motsvarar 5 i exemplet.

Interaktion mellan Excel-processkartan och Visio-flödesschemat: Kopplingsetikett

Formtyp   Den formtyp som du vill representera i Visio-diagrammet, till exempel Process eller Beslut. Microsoft rekommenderar att du använder listrutor för att verifiera dina val.

Interaktion mellan Excel-processkartan och Visio-flödesschemat: Formtyp

Funktion och fas    Den funktion (eller simbana) och fas (eller tidslinje) som varje form tillhör. Den här kolumnen gäller endast för ett korsfunktionellt flödesschema och ignoreras i ett enkelt flödesschema.

Interaktion mellan Excel-processkartan och Visio-flödesschemat: Funktion och fas

Överst på sidan

Använda andra stenciler för att skapa ett datavisualiserardiagram

Förutom mallarna för enkelt och korsfunktionellt flödesschema kan du använda stenciler från andra mallar när du skapar ett datavisualiserardiagram. Det finns andra processorienterade stenciler som exempelvis revisionsdiagram, standard-BPMN eller Six Sigma-flödesschema. Men du kan lägga till former från valfri stencil, till exempel Mina former.

 1. Öppna ett datavisualiserardiagram som du redan har skapat.

 2. Lägg till en eller flera stenciler i fönstret Former.

  Välj exempelvis Fler former och välj sedan Företag > Affärsprocess > Revisionsdiagram – former.

  Fler mallar i fönstret Former
 3. Välj Skapa på fliken Data för att starta guiden Skapa diagram från data.

 4. Välj Nästa tills du ser sidan Välj en lämplig form för varje värde som visas i kolumnen Formtyp.

 5. På höger sida av sidan väljer du önskad stencil i listan, till exempel Revisionsdiagram - former.

  Fler mallar har lagts till på guidesidan

Använda datagrafik i diagram

Du kan förbättra diagrammet genom att lägga till datagrafik, som kan synliggöra formdata i diagrammet. I praktiken kan du förvandla diagrammet till en instrumentpanel för processen där datagrafiken visar prestationsindikatorer med hjälp av ikoner baserat på dina formdata.

 1. Öppna datavisualiserardiagrammet.

  Välj den behållare för vilken du vill använda datagrafik.

 2. Välj Data > Datagrafikfält.

 3. Markera de datagrafikfält du vill använda i diagrammet.

  Datagrafik tillämpas på hela diagrammet. Om du vill dölja datagrafik för vissa former ska du behålla datakolumnvärdena tomma i Excel-arbetsboken för dessa rader.

 4. Om du vill kan du ange ytterligare alternativ på fliken Data.

Använda datagrafik för Visio-datavisualiserardiagram

Överst på sidan

Nästa steg

Här är några uppgifter som du kanske vill utföra när du har skapat ett datavisualiserardiagram.

 • Teman    Ett tema i Visio är en uppsättning färger och effekter som du kan lägga till i en ritning med en enkel klickning. Med teman kan du snabbt skapa ritningar med en professionell design. Mer information finns i Skapa ritningar med ett professionellt utseende med teman.

 • Layout    I Visio finns instruktioner och automatiska verktyg vars funktion är att se till att formerna i diagrammen är rätt justerade och har rätt avstånd till varandra. Det får ritningen att bli så tydlig som möjligt och ger den ett välordnat utseende. Mer information finns i Justera och placera former i ett diagram.

 • Exportera    Du kan exportera ett datavisualiserardiagram med tillhörande Excel-arbetsbok till ett Visio-mallpaket (.vtpx). I ett Visio-mallpaket sparas diagraminställningar, stenciler och data så att andra får en startpunkt när de snabbt vill skapa egna datavisualiserardiagram. Andra användare kan installera mallpaketet lokalt. Mer information finns i Exportera och installera ett mallpaket för Datavisualiserare.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×