Skapa ett datamakro

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datamakron är en ny funktion i Access 2010 med vilka du kan lägga till logik för händelser i tabeller, t.ex. tillägg, uppdatering eller borttagning av data. De liknar "utlösare" i Microsoft SQL Server. I den här artikeln beskrivs hur du skapar och felsöker datamakron.

I den här artikeln

Om datamakron

Skapa en event-driven datamakro

Skapa ett namngivet datamakro

Hantera datamakron

Felsöka datamakron

Om datamakron

Datamakron hanteras på fliken Tabell när du visar en tabell i databladsvy, och visas inte under Makron i navigeringsfönstret. Du kan bland annat använda datamakron för att verifiera data i en tabell och säkerställa att de är korrekta. Det finns två huvudsakliga typer av datamakron – de som utlöses av tabellhändelser (kallas även "händelsedrivna" datamakron), och de som körs i respons till namnanrop (kallas även "namngivna" datamakron).

Överst på sidan

Skapa ett händelsedrivet datamakro

Tabellhändelser uppstår när du lägger till, uppdaterar eller tar bort data i en tabell. Du kan programmera ett datamakro för att köras omedelbart efter någon av de tre händelserna, eller omedelbart före en borttagnings- eller ändringshändelse. Använd följande procedur för att koppla ett datamakro till en tabellhändelse:

 1. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell där du vill lägga till det nya datamakrot.

 2. Gå till någon av grupperna Före händelse och Efter händelse på fliken Tabell och klicka på den händelse som du vill lägga till makrot för. Om du till exempel vill skapa ett datamakro som körs när du tagit bort en post från tabellen klickar du på Efter borttagning.

  Obs!: Om en händelse redan är associerad med ett makro visas dess ikon markerad i menyfliksområdet.

  Makroverktyget öppnas i Access. Om ett makro redan skapats för den här händelsen visas det befintliga makrot.

 3. Lägg till de åtgärder som du vill att makrot ska utföra.

 4. Spara och stäng makrot.

Mer information om hur du skapar makron finns i artikeln Skapa ett användargränssnittsmakro (UI).

Överst på sidan

Skapa ett namngivet datamakro

Ett namngivet, eller "fristående", datamakro är associerat med en specifik tabell, men inte med en specifik händelse. Du kan anropa ett namngivet datamakro från valfritt annat datamakro eller standardmakro.

 1. Dubbelklicka i navigeringsfönstret på den tabell där du vill lägga till det nya datamakrot.

 2. Klicka på Namngivet makro i gruppen Namngivna makron på fliken Tabell och klicka sedan på Skapa namngivet makro.

  Makroverktyget öppnas i Access och du kan börja lägga till instruktioner.

Mer information om hur du skapar makron finns i artikeln Skapa ett användargränssnittsmakro (UI).

Om parametrar

Med parametrar kan du skicka värden till ett namngivet datamakro så att de kan användas i villkorssatser eller andra beräkningar. De gör också att du kan skicka objektreferenser från standardmakron till datamakrot.

Obs!: Parametrar är inte tillgängliga i händelse-enhet datamakron.

Så här lägger du till en parameter i ett datamakro:

 1. Klicka på Skapa parameter längst upp i makrot.

 2. Skriv ett unikt namn för parametern i rutan Namn. Detta är det namn som du använder för att hänvisa till parametern i uttryck.

 3. Du kan också välja att skriva en beskrivning för parametern i rutan Beskrivning. Vi rekommenderar att du anger en beskrivning eftersom den beskrivande text du skriver här visas i en beskrivning när du använder parametern. Detta hjälper dig att minnas syftet med parametern.

Om du vill köra ett namngivet datamakro från ett annat makro använder du instruktionen RunDataMacro. Instruktionen har en ruta för varje parameter som du skapat, så att du kan ange nödvändiga värden.

Överst på sidan

Hantera datamakron

Datamakron visas inte under Makron i navigeringsfönstret. Du måste använda menyflikskommandon i tabelldatabladsvyn eller tabelldesignvyn för att skapa, redigera och ta bort datamakron samt byta namn på dem.

Redigera ett händelsedrivet datamakro

 1. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det datamakro som du vill redigera i navigeringsfönstret.

 2. Gå till någon av grupperna Efter händelse och Före händelse på fliken Tabell och klicka på händelsen för det makro som du vill redigera. Om du till exempel vill redigera det datamakro som körs när du tagit bort en post från tabellen klickar du på Efter borttagning.

  Obs!: Om inget makro är associerat med en händelse visas dess ikon inte markerad på menyn.

  Makroverktyget öppnas i Access och du kan börja redigera makrot.

Redigera ett namngivet datamakro

 1. Dubbelklicka på valfri tabell i navigeringsfönstret så att tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Klicka på Namngivet makro i gruppen Namngivna makron på fliken Tabell och peka sedan på Redigera namngivet makro.

 3. Klicka på det datamakro på undermenyn som du vill redigera.

  Makroverktyget öppnas i Access och du kan börja redigera makrot.

Byta namn på ett namngivet datamakro

 1. Dubbelklicka på valfri tabell i navigeringsfönstret så att tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Klicka på Namngivet makro i gruppen Namngivna makron på fliken Tabell och peka sedan på Byt namn på/ta bort makro.

 3. Klicka på Byt namn intill det datamakro som du vill byta namn på i dialogrutan Datamakrohanteraren.

  Det aktuella makronamnet visas markerat.

 4. Skriv det nya namnet eller redigera det befintliga namnet, och tryck sedan på RETUR.

Ta bort ett datamakro

Använd proceduren nedan för att ta bort namngivna eller händelsedrivna datamakron:

 1. Dubbelklicka på valfri tabell i navigeringsfönstret så att tabellen öppnas i databladsvyn.

 2. Klicka på Namngivet makro i gruppen Namngivna makron på fliken Tabell och peka sedan på Byt namn på/ta bort makro.

 3. Klicka på Ta bort intill det datamakro som du vill ta bort i dialogrutan Datamakrohanteraren.

Obs!: Du kan också ta bort en event-driven makro genom att ta bort alla operationer.

Överst på sidan

Felsöka datamakron

Vissa vanliga makrofelsökningsverktyg, t.ex. kommandot Stega och makroinstruktionen MessageBox, är inte tillgängliga för datamakron. Om du får problem med ett datamakro kan du dock använda tabellen Programlogg i kombination med makroinstruktionerna VidFel, VisaFel och Logghändelse för att söka efter fel i datamakron.

Visa tabellen Programlogg

Tabellen Programlogg är en systemtabell (med namnet USysApplicationLog) vilken som standard inte visas i navigationsfönstret. Om ett fel uppstår i ett datamakro kan du försöka ta reda på vad som hänt genom att visa informationen i tabellen Programlogg.

Använd proceduren nedan om du vill visa tabellen Programlogg:

 1. Klicka på Arkiv för att öppna Microsoft Backstage-vyn.

 2. Klicka på Visa programloggtabell på fliken Info.

  Obs!: Om du inte ser knappen Visa programmet loggtabell innebär det att en program-tabell inte har ännu har skapats för den här databasen. När en händelse har loggats, knappen visas på fliken Info.

Du kan skapa rader i tabellen Programlogg med hjälp av instruktionen Logghändelse, och du kan styra vad som ska hända i Access vid fel med hjälp av instruktionen VidFel.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×