Skapa ett blockdiagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här avsnittet visar hur du använder Blockdiagram och Blockera Diagram med perspektiv mallar.

Blockdiagram använda upphöjd block formerna och blockera ska kunna hålla brainstorming, planera och kommunicera.

Blockdiagram

Blockdiagram med perspektiv Använd 3D-former för att förmedla information på ett dramatiskt sätt.

diagram som visar block med perspektiv

Skapa ett blockdiagram

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Ny under mallar eller kategorier, klicka på Allmänt och dubbelklicka på Blockdiagram.

 3. Dra former från stencilerna block och Blockerar upphöjt till ritningssidan.

 4. Om du vill lägga till text i en form markerar du formen och skriv sedan.

Kontrollera Blockera former flödet till varandra

 1. Dra en 1 D-enkel, 2D - enkel eller öppen/stängd form från block till ritningssidan. Eller Block upphöjt, dra från en HÖGERPIL, UPPIL, VÄNSTERPIL, NEDPIL, vågräta fältet, lodrätt streck eller Vinklad form till ritningssidan.

 2. Högerklicka på formen och klicka sedan på ett Öppna-kommando.

 3. Placera den öppna änden på formen mot den platta sidan på en annan form.

Tips: Om du vill placera en öppen form och dölja rader, flytta den öppna formen längst fram. Klicka på Flytta framåt eller Flytta bakåt om du vill ändra ordningen på markerade former på fliken Start i gruppen Ordna.

Den blå triangeln som öppnas med mallen Blockdiagram med perspektiv innehåller en horisontpunkt. När du drar en upphöjd blockform till ritningssidan riktar formen så att dess perspektiv rader pekar du på horisontpunkten.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Ny under mallar eller kategorier, klicka på Allmänt och dubbelklicka på Blockdiagram med perspektiv.

 3. Dra former till ritningssidan från stencilen Block med perspektiv.

 4. Om du vill lägga till text i en figur, markerar du den och skriv sedan.

 5. Dra horisontpunkt (h. a;) om du vill ändra perspektivet på formerna på ritningssidan till en ny plats, aktivera eller inaktivera den blå triangeln.

  Obs!: När du flyttar horisontpunkten ändras riktningen för alla former som är kopplad till den punkten.

Tips: Du kan välja att dölja eller visa djupet medan du arbetar. Klicka på lager på fliken Start i gruppen Redigering och klicka sedan på Egenskaper för lager. I raden 3D-djup under synlig Klicka för att visa markeringen eller ta bort.

Du kan orientera former i ett perspektivdiagram till olika gränspunkter.

 1. Dra formen horisontpunkt från block med perspektiv till diagrammet.

 2. Markera den form som du vill ändra riktning.

 3. Dra den röda kontrollen hantera Bild på gränspunktskontrollhandtag från mitten av den ursprungliga horisontpunkten till mitten av den nya bilden.

  En anslutning mellan formen och horisontpunkten limmas när kontrollen handtaget Kontrollhandtag – gul romb på horisontpunkten blir röd.

Obs!: När du lägger till en ny horisontpunkt i ett perspektiv Fortsätt på sidan och former som du lägger till senare mot den ursprungliga horisontpunkten. Följ dessa steg om du vill ändra riktning någon form till en horisontpunkt.

 1. Högerklicka på den form du vill ändra och klicka sedan på Ange djup.

 2. Klicka på ett procenttal i listan djup. Ju högre procentsatsen, desto djupare blir formen.

  Tips: Om du vill göra skuggfärg skiljer sig från formens färg, högerklicka på formen och klicka sedan på Manuell skuggning. På fliken Start i gruppen formskugga och sedan välja en färg för skuggan.

 1. Högerklicka på den horisontpunkt som du vill ta bort och klicka sedan på Tillåt borttagning.

 2. Markera horisontpunkten och trycker på DELETE-tangenten.

 1. Klicka på Lager i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Lageregenskaper.

 2. Klicka på bockmarkeringen under synlig avmarkera i raden horisontpunkt och klicka sedan på OK.

Obs!: Även om du inte döljer horisontpunkten, visas den inte på en utskriven ritning.

Mer information finns i

Skapa ett lökdiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×