Skapa ett bibliotek för översättningshantering

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Biblioteket för översättningshantering är en dokumentbiblioteksmall som är tillgänglig för Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplatser och har utformats som hjälp för organisationer vid skapande, lagring och hantering av översatta dokument.

I den här artikeln

Översikt

Skapa ett bibliotek för översättningshantering

Överföra ett dokument till ett bibliotek för översättningshantering

Översikt

Bibliotek för översättningshantering hjälper organisationer att skapa, lagra och hantera översatta dokument genom att tillhandahålla vyer och specifika funktioner som underlättar manuell dokument översättning processen. Bibliotek för översättningshantering är specifikt avsedda för att lagra dokument och deras översättningar. Biblioteket spårar relationen mellan ett källdokument (en ursprungsversionen av ett dokument) och dess översättningar och grupperas alla dessa dokument så att du kan göra dem lätta att hitta. Biblioteket kan vara konfigurerad med en särskild arbetsflöde för översättningshantering som har utformats för att hantera översättning manuell dokument. Mer information om hur du arbetar med arbetsflöde för översättningshantering finns i använda ett arbetsflöde för översättningshantering.

Biblioteket har dessutom många extra funktioner som gör det lättare för organisationer att lagra och hantera dokumentöversättningar:

 • Med ett obligatoriskt språkegenskapsfält för alla dokument som sparas eller överförs till biblioteket säkerställs att alla dokument identifieras via språk.

 • I kolumnerna i standardbiblioteksvyn visas information om ett dokuments språk, översättningsstatus, källdokumentversion och status för översättningsarbetsflöde.

 • Användare kan skapa relationer mellan ett översatt dokument och dess källdokument genom att ange huruvida ett dokument är en översättning av ett befintligt dokument i biblioteket eller inte när de överför ett dokument till biblioteket.

Överst på sidan

Skapa ett bibliotek för översättningshantering

Du kan skapa ett bibliotek för översättningshantering och samtidigt lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i biblioteket. Du måste ha behörigheten Hantera listor för att skapa ett bibliotek för översättningshantering för en webbplats.

Skapa ett bibliotek för översättningshantering

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Skapa i Snabbstart.

 2. Klicka på Bibliotek för översättningshantering under Bibliotek.

  1. Ange ett namn för biblioteket i rutan Namn. Biblioteksnamnet är obligatoriskt.

   Namnet visas längst upp på bibliotekssidan, blir en del av adressen till bibliotekssidan och visas i navigeringselement som används för att hitta och öppna biblioteket.

  1. Beskriv vad biblioteket ska användas till i rutan Beskrivning. Beskrivningen är inte obligatorisk.

   Beskrivningen står längst upp på bibliotekssidan, under biblioteksnamnet. Om du planerar att ställa in biblioteket så att innehåll kan skickas via e-post kan du lägga till bibliotekets e-postadress i beskrivningen så att den blir lätt att hitta.

 3. Om du vill lägga till en länk i Snabbstart måste du kontrollera att Ja är markerat i avsnittet Navigering.

 4. Om du vill skapa en version varje gång som en fil checkas in i biblioteket, klickar du på Ja i Versionshistorik för dokument.

  Du kan bestämma senare om du vill lagra både huvud- och delversioner, och hur många versioner av varje du vill spåra.

 5. Klicka på den typ av standardfil som du vill använda som en mall för filer som skapas i biblioteket i listan i avsnittet Dokumentmall.

 6. klicka på Ja i avsnittet Arbetsflöde för översättningshantering för att lägga till ett arbetsflöde för översättningshantering i biblioteket.

 7. Klicka på Nästa för att konfigurera arbetsflödet för översättningshantering.

Konfigurera arbetsflödet för översättningshantering

 1. Skriv ett unikt namn för detta arbetsflöde i avsnittet Namn på sidan Lägg till arbetsflöde om du vill ändra det från standardvärdet Översättningshantering.

 2. Ange en uppgiftslista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Uppgiftslista.

  Meddelanden: 

  • Du kan använda standarduppgiftslistan eller skapa en ny. Om du använder standarduppgiftslistan kan arbetsflödesdeltagare enkelt hitta och visa sina arbetsflödesuppgifter genom att använda vyn Mina uppgifter för uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om uppgifterna för detta arbetsflöde innefattar eller visar känsliga eller konfidentiella data som du vill hålla separata från den allmänna uppgiftslistan.

  • Skapa en ny uppgiftslista om organisationen har många arbetsflöden eller om arbetsflöden involverar många uppgifter. I detta fall vill du kanske skapa uppgiftslistor för varje arbetsflöde.

 3. Markera en historiklista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Historiklista. I historiklistan visas alla de händelser som inträffar under varje instans av arbetsflödet.

  Obs!: Du kan använda standardhistoriklistan eller skapa en ny. Du kanske vill skapa en separat historiklista för varje arbetsflöde om organisationen ska ha många arbetsflöden.

 4. Ange hur, när eller av vem som ett arbetsflöde kan startas i avsnittet Startalternativ.

  Meddelanden: 

  • Det är inte säkert att särskilda alternativ är tillgängliga om de inte stöds i den arbetsflödesmall som du har valt.

  • Alternativet Starta det här arbetsflödet om du vill godkänna publiceringen av en huvudversion av ett objekt är tillgängligt endast om stöd för större eller mindre versionshantering har aktiverats för biblioteket och om den arbetsflödesmall som du har valt kan användas för godkännande av innehåll.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Gör något av följande i avsnittet Lista över språk och översättare:

  • Om du vill ange att arbetsflödet ska använda en befintlig lista över översättare för att tilldela översättningsuppgifter, klickar du på Använd en befintlig lista över språk och översättare från webbplatsen och väljer sedan önskad lista.

   Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om lista med översättare redan finns för webbplatsen.

  • När du vill skapa en ny lista över språk och översättare för användning för instanser av arbetsflödet, klickar du på Skapa en ny lista över språk och översättare för det här arbetsflödet, skriver ett unikt namn för listan i rutan Listnamn och markerar kryssrutan Öppna den nya listan med översättare i ett separat fönster om du vill börja lägga till namn i den nya listan över översättare när du slutför anpassningen av arbetsflödet.

 7. Ange dagintervallet inom vilket arbetsflödesuppgifter ska slutföras för arbetsflöden som startar automatiskt i avsnittet Förfallodatum.

  Obs!: Alternativet för att ange ett förfallodatum är bara tillgängligt om du väljer att låta arbetsflödet starta automatiskt när dokument skapas eller ändras i biblioteket.

 8. Markera kryssrutan När källdokumentet ändras i avsnittet Slutför arbetsflödet om du vill att arbetsflödet ska slutföras varje gång som alla uppgifter slutförs eller någon ändrar källdokumentet för översättningen.

  Om du inte markerar den här kryssrutan slutförs arbetsflödet när alla översättningsuppgifter slutförs.

 9. Klicka på OK.

 10. Om du väljer att skapa en ny lista över översättare för användning med detta arbetsflöde och ha den listan öppen i ett nytt fönster öppnas ett separat fönster, och du kan börja lägga till namn i listan.

Överst på sidan

Överföra ett dokument till ett bibliotek för översättningshantering

När du överför ett dokument till ett bibliotek för översättningshantering behöver du ange information om dokumentets språk och översättningsstatus. Dokument som du överför till ett bibliotek för översättningshantering förblir utcheckade till dig tills du anger de nödvändiga egenskaperna för dokumentet.

 1. Öppna det bibliotek för översättningshantering som du vill överföra ett dokument till.

 2. Klicka på Överför dokumentÖverför-menyn.

 3. Klicka på Bläddra i avsnittet Överför dokument för att leta reda på önskat dokument, och klicka sedan på Öppna.

 4. Klicka på OK.

 5. Skriv namn och rubrik för dokumentet i rutorna Namn och Rubrik på egenskapssidan för dokumentet.

 6. Om dokumentet som du överför är en slutförd översättning av ett källdokument i biblioteket, skriver du versionsnumret för källdokumentet i rutan Källdokumentversion. Denna information anges automatiskt om du använder ett arbetsflöde för hantering av översättning

  Om dokumentet exempelvis är en översättning av den första versionen av källdokumentet, skriver du 1.0. Om dokumentet som du överför inte är en översättning, bör du lämna rutan tom.

 7. Välj det värde som gäller för dokumentet i avsnittet Översättningsstatus. Om dokumentet som du överför är ett källdokument som översättningar ska baseras på, anger du inget här. Denna information anges automatiskt om du använder ett arbetsflöde för hantering av översättning.

 8. Välj den språkegenskap som gäller för dokumentet eller klicka på Ange ett eget värde i avsnittet Språk, och skriv önskat språk.

 9. Om dokumentet som du överför är en översättning av ett annat dokument som redan finns i biblioteket, klickar du på Ja och väljer sedan källdokumentet för dokumentet.

  Om dokumentet som du överför inte är en översättning av ett annat dokument i biblioteket, klickar du på Nej.

  Obs!: Detta alternativ är bara tillgängligt om biblioteket redan innehåller mer än ett dokument.

 10. Klicka på Checka in.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×