Skapa ett anpassat menyfliksområde i Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Menyfliksområdet – flikremsan längs överkanten i programfönstret som innehåller grupper med kommandon, är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Office Fluent-användargränssnittet ger ett enda hus kommandon i Access.

När du börjar bygga mer avancerade program med Access kanske du bestämmer dig för att du vill anpassa Office Fluent-menyfliksområdet för att kunna göra det enklare att använda ett program. Till exempel kan du dölja några eller samtliga standard flikar så att användare kan inte använda vissa kommandon och du kan skapa nya, anpassade flikar som innehåller bara de kommandon som du vill ska vara tillgängliga.

I alla Microsoft Office-program som använder Office Fluent-användargränssnittet, använder du Extensible Markup Language (XML) för att anpassa menyfliksområdet. Därför är några grundläggande kunskaper i XML bra. I den här artikeln behandlas inte XML-begrepp, men den ger du med en grundläggande menyfliksområdet anpassning proceduren och några exempel på XML-kod som du kan ändra så att den passar dina behov.

I den här artikeln finns information om hur du skapar en egen anpassad menyfliksområdet med XML. Om du vill använda de inbyggda verktyg för att ändra befintliga menyfliksområdet finns i Anpassa menyfliksområdet i Office.

Vad vill du göra?

Förstå tekniker för anpassning av menyfliksområdet

Skapa och använda ett anpassat menyfliksområde

Återställ standard menyfliksområdet

Förstå XML-exempel

Förstå tekniker för anpassning av menyfliksområdet

I Access anpassa du menyfliksområdet genom att skapa anpassad XML-kod och sedan lägga till kod eller ställa in Databasegenskaper som instruerar åtkomst till användas som XML för att skapa i menyfliksområdet. Du kan använda XML Dölj befintliga flikar och lägga till nya flikar, kommandot grupper och kommandon. Procedurerna i den här artikeln lär du dig hur du lägger till kommandon som är inbyggda i Access (till exempel hitta, sortera, och spara) och hur du lägger till kommandon som kör Access makron som du skrev dig själv.

Det finns flera platser som du kan lagra XML i, men någon av metoderna enklaste är att spara den i ett systemtabell i den aktuella databasen. Måste du skapa en systemtabell med namnet USysRibbons, lägger till menyfliksområdet XML och sedan ange om anpassade menyfliksområdet visar för databasen som helhet eller för ett visst formulär eller en rapport. Du kan definiera flera anpassade menyfliksområdet – en för hela programmet och ytterligare menyfliksområdet för enskilda formulär och rapporter i databasen.

Skapa och använda ett anpassat menyfliksområde

Följande avsnitt innehåller stegvisa instruktioner för att skapa och använda ett anpassat menyfliksområde.

Innan du börjar

Visa systemtabeller i navigeringsfönstret.    Som standard systemtabeller visas inte i navigeringsfönstret, så måste du först ändra inställningen i dialogrutan Navigeringsalternativ så att du kan se tabellen USysRibbons när du har skapat den. Använd följande procedur:

 1. Öppna databasen i Access högerklickar du på navigeringsfältet längst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan Visa systemobjekt i under Visningsalternativ i dialogrutan Navigeringsalternativ och klicka sedan på OK.

  System Access-tabeller visas i navigeringsfönstret.

Aktivera visningen av tilläggsprogrammet user interface felmeddelanden    Felmeddelanden är en värdefull informationskälla när du skapar och felsökning Anpassa menyfliksområdet XML, så det är en bra idé att kontrollera åtkomst visas. Använd följande procedur:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ. Observera att om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Access-alternativ.

 2. Klicka på klientinställningar. Observera att om du använder Access 2007 klickar du på Avancerat.

 3. Markera kryssrutan Visa Användargränssnittsfel i tillägget under Allmänt och klicka sedan på OK.

Skapa tabellen USysRibbons system

Använd den här proceduren om du vill skapa tabellen USysRibbons system. Senare kan använder du den här tabellen för att lagra dina anpassningar av menyfliksområdet XML.

 1. Klicka på Tabelldesign på fliken Skapa i gruppen tabeller.

 2. Lägga till följande fält i tabellen. Glöm inte att ange fältnamnen exakt som det visas.

  Fältnamn

  Type

  Fältstorlek

  ID

  Räknare

  Long Integer

  RibbonName

  Text

  255

  RibbonXml

  Memo

 3. Om du vill kan du lägga till fler fält i den här tabellen, exempelvis en fältet Comments att beskriva funktionen i menyfliksområdet XML.

 4. Välj ID- fältet. Klicka på Primärnyckel på fliken Design i gruppen Verktyg.

 5. Klicka på Spara i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på CTRL + S. namn den nya tabellen USysRibbons.

Lägga till menyfliksområdet anpassad XML-kod i tabellen USysRibbons

Anta att du vill förhindra att användare av din databas med hjälp av ett av verktygen på fliken Skapa skapas i syfte att det här exemplet. Dessutom vill du skapa en ny flik som heter A anpassad flik med bara kommandot Klistra in på den, vilket visas i följande illustration.

Anpassad flik i menyfliksområdet

XML i följande procedur skapas den här konfigurationen.

 1. Högerklicka på tabellen USysRibbons i navigeringsfönstret och klicka sedan på Databladsvy på snabbmenyn.

 2. Lägga till följande data i tabellen. Du kan kopiera XML-urval från den här artikeln och klistra in den direkt i tabellen.

  ID

  RibbonName

  RibbonXML

  (Räknare)

  Fliken Mina

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>
 3. Den här XML först instruerar åt inte ”börja från början” – det vill säga det anger att Access ska visa menyflikarna standard. Sedan anger Access så här döljer du något av standardflikarna (fliken Skapa ). Slutligen skapas en ny flik i menyfliksområdet med namnet ”A anpassad flik”, lägger till kommandot gruppen ”A anpassad grupp” till flik och lägger till kommandot Klistra in i gruppen. Mer information om det här exemplet och hur du anpassar den efter dina behov finns i avsnittet Förstå exemplet XML.

 4. Stäng tabellen USysRibbons och stänga och öppna databasen igen.

Använda anpassade menyfliksområdet

Nu när menyfliksområdet anpassad XML-kod har lagrats i en tabell, gör du något av följande, beroende på om du vill använda i menyfliksområdet hela databasen eller till ett visst formulär eller en rapport.

 • Använda anpassade menyfliksområdet hela databasen   

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ. Observera att om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas, och markera listan Menyfliksområdet namn under menyfliksområdet och alternativ i verktygsfältet och sedan på menyfliksområdet som du vill använda – i det här fallet Mina fliken.

  3. Klicka på OK.

 • Använda anpassade menyfliksområdet för ett visst formulär eller en rapport   

  1. Högerklicka på formuläret eller rapporten som du vill använda anpassade menyfliksområdet till i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

  2. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att visa den.

  3. Kontrollera att objekttyp (formuläret eller rapporten ) har valts i listan högst upp på egenskapssidan under Markeringstyp.

  4. Klicka på listan Menyfliksområdet namn på fliken annat på egenskapssidan, och klicka sedan på menyfliksområdet som du vill ska visas när du öppnar formuläret eller rapporten (i det här fallet Mina fliken ).

  5. I Snabbåtkomst klickar du på Spara eller trycker på Ctrl+s.

  6. Stäng formuläret eller rapporten och dubbelklicka på den i navigeringsfönstret för att öppna den igen.

   I menyfliksområdet som du har valt visas.

När du har verifierat din anpassade menyfliksområdet fungerar kan dölja du systemtabellerna igen genom att göra följande:

 1. Högerklicka på navigeringsfältet längst upp i navigeringsfönstret och klickar på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. I under Visningsalternativ i dialogrutan Navigeringsalternativ avmarkerar du kryssrutan Visa systemobjekt och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Återställ standard menyfliksområdet

Använd någon av följande metoder, beroende på om anpassade menyfliksområdet används genom hela programmet eller efter ett visst formulär eller en rapport om du vill sluta använda ett anpassat menyfliksområde och återställa standard menyfliksområdet.

Återställ standard programnivå menyfliksområdet

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ. Observera att om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Access-alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas och ta sedan bort innehållet i rutan Menyfliksområdet namn under menyfliksområdet och alternativ i verktygsfältet.

 3. Stäng och öppna databasen igen.

Access visar dess standard menyflikarna. Menyfliksområdet XML finns kvar i tabellen USysRibbons tills du tagit bort den, så om du vill återuppta anpassade menyfliksområdet kan du göra det genom att ställa in alternativet Menyfliksnamn värdet den innehöll tidigare.

Återställ standard menyfliksområdet för ett formulär eller en rapport

 1. Öppna formuläret eller rapporten i designvyn.

 2. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4 för att visa den.

 3. Kontrollera att objekttyp (formuläret eller rapporten ) har valts i listan högst upp på egenskapssidan under Markeringstyp.

 4. På fliken annat på egenskapssidan, ta bort innehåll i egenskapsrutan Menyfliksområdet namn.

 5. Spara, stänga och sedan öppna formuläret eller rapporten.

Menyfliksområdet XML finns kvar i tabellen USysRibbons tills du tagit bort den, så om du vill återuppta anpassade menyfliksområdet kan du göra det genom att ange värdet i egenskapen Menyfliksnamn tillbaka till värdet den innehöll tidigare.

Överst på sidan

Förstå XML-exempel

Här är exempel på XML-som användes tidigare i den här artikeln och en illustration av anpassade menyfliksområdet den skapats.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Anpassad flik i menyfliksområdet

I det här exemplet anger den andra raden i XML attributet startFromScratch till Falskt. Ange värdet till False säkerställer att Access lämnar alla befintliga flikar intakt och lägger till nya flikar till höger om befintliga. Om attributet till True tar bort alla befintliga flikar och visar bara de kortkommandon som du skapar i din XML. Du kan dölja enskilda flikar även även om du anger attributet startFromScratch till Falskt. Detta framgår av den fjärde kodraden XML som döljer den inbyggda fliken Skapa. De övriga raderna skapa en anpassad flik och en anpassad grupp och Lägg sedan till det inbyggda kommandot Klistra in i gruppen med hjälp av den här raden i XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Lägg till fler grupper eller kontroller i anpassade menyfliksområdet    Du kan lägga till fler grupper och kontroller i menyfliksområdet genom att lägga till liknande rader med XML-kod och ersätter olika idMso och etikett värden. Till exempel använda en kontroll som exporterar det valda objektet till Excel om du vill skapa följande XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Infoga den nya raden med XML omedelbart före eller efter den rad som skapas med kommandot Klistra in om du vill lägga till kontrollen i samma grupp som kommandot Klistra in. Om du vill skapa en ny grupp, kan du kopiera, klistra in och ändra XML som skapas i gruppen A anpassad grupp. Följande exempel visar XML som lägger till två kontroller i den egna gruppen.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Den här XML lägger till en annan grupp till En anpassad flik. I följande bild visas den nya gruppen innehåller två kontroller – en som startar ett importåtgärden från Excel och en som startar ett exporten till Excel.

Anpassat menyfliksområde med två grupper

Obs!: Varje grupp-id och fliken värden i ett anpassat menyfliksområde måste vara unika.

Läs idMso värdet av ett kommando    Använd följande procedur om du vill veta idMso värdet av ett inbyggt kommando:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ. Observera att om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen > Access-alternativ.

 2. Klicka på Anpassa menyfliksområdet eller verktygsfältet Snabbåtkomst. Observera att om du använder Access 2007 klickar du på Anpassa.

 3. Flytta pekaren över det objekt som du vill ha information om. Access visar kontrollens idMso värde i ett skärmtips, inom parentes.

Lägg till ett kommando för att köra ett Access-makro    Du kan lägga till ännu mer flexibilitet till din anpassade menyfliksområdet genom att lägga till kommandon som kör Access makron. Anta att du skapat ett makro med namnet MyMacro. Lägga till följande rad i XML-dokumentet om du vill lägga till ett kommando i menyfliksområdet som körs makrot.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Infoga den nya raden med XML omedelbart före eller efter den rad som skapas med kommandot Klistra in om du vill lägga till kontrollen i samma grupp som kommandot Klistra in i exemplet ovan. Följande exempel visar XML som lägger till kommandot.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×