Skapa ett anpassat filter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Project kan filtrera du din vy så att du endast se kritiska aktiviteter, milstolpar och annan information som är viktigast för dig. Det finns tre sätt att filtrera aktiviteterna eller resurser i projektet innehåller fördefinierade filter för att visa särskilda aspekter av uppgifter och resurser. Om ingen av dessa filter uppfyller dina behov kan du skapa ett nytt filter eller ändra ett befintligt filter.

 • Fördefinierade filter    Det här är filter som medföljer Project. Används för att snabbt filtrera fram aktiviteter eller resurser, till exempel aktiviteter som är ofullständiga eller resurser som är överbelagda.

 • Anpassade filter    Det här är filter som du utformar för du äger project måste.

 • Autofilter    När det här är aktiverat, visas de som pilarna längst upp i varje kolumn i en listvy. Använd dessa för att snabbt filtrera objekt i en kolumn.

Artikelinnehåll

Filtret aktiviteter och resurser

Använd Autofilter

Filtret aktiviteter och resurser

Det finns tillfällen då du vill visa en viss typ av information i projektet. Du kanske vill visa endast milstolpar för projektet eller dölja uppgifter som inte har startats. Om projektet har många aktiviteter och resurser, kan filter vara mycket användbart för att visa en viss typ av information. Filter kan du visa den information som du är intresserad av och dölja resten.

Du kan filtrera aktivitet eller resurs data med hjälp av fördefinierade Project filter. Om inget filter uppfyller dina behov kan du skapa ett nytt filter eller ändra ett befintligt filter.

Använda eller ta bort ett filter

 1. Välj ett filter i filterlistan i gruppen Data på fliken Visa .

  Om du vill använda ett filter som inte finns med i listan, väljer du Fler filter och gör sedan något av följande:

  • Om du vill markera en uppgift filter, Välj aktivitet, väljer du namnet på ett filter i listan filter och välj sedan Använd.

  • Om du vill markera en resursfilter väljer du resursen, Välj ett filternamn i listan filter och välj sedan Använd.

   Obs!: Du kan inte använda resursfilter eller aktivitetsfilter till resursvyer aktivitetsvyer.

 2. Om du använder ett interaktivt filter, anger du nödvändiga värden och klicka sedan på OK.

 3. Välj Inget filter i listan över filter om du vill inaktivera ett filter.

Färglägga filtrerade aktiviteter med hjälp av en markering

När du filtrerar aktiviteter eller resurser kan använda du en markering. Markerade aktiviteter eller resurser visas med icke filtrerade aktiviteter, men med en annan färg.

 1. Välj ett filter i filtrera listan. i gruppen Data på fliken Visa och välj sedan Fler filter.

 2. Välj ett filter i filterlistan och välj sedan Markera.

Tips: Använd ett annat textformat om du vill använda en annan färg i rutan markerade aktiviteter. Välj fliken Format och välj sedan Textformat. Markera Markerade aktiviteter i listan element att ändra och välj sedan formateringsalternativ.

Skapa ett anpassat filter

 1. Välj pilen bredvid Filter i gruppen Data på fliken Visa och välj sedan Fler filter.

  Menyfliksområdet i Project, visar hur du skapar ett anpassat filter.

 2. Välj aktivitet eller resurs (beroende på vilken typ av filter du vill skapa) och klicka sedan på Ny.

 3. Skriv ett namn för det nya filtret. Markera Visa på meny om du vill att filtret ska visas i grupplistan Data.

 4. Välj Och i kolumnen Och/eller om du vill visa poster som uppfyller fler än ett av filtervillkoren. Välj Eller om du vill visa poster som uppfyller något av villkoren.

  Välj Och eller Eller beroende på vad du vill få för resultat med filtret.

 5. Välj vilket fält som ska filtreras i kolumnen Fält.

 6. I kolumnen Test väljer du hur matchningen ska slutföras för det du väljer för kolumnen Fältnamn till kolumnen Värde(n) i nästa steg.

 7. Väj eller skriv önskat värde i kolumnen Värde(n).

  Om du valde är lika med eller Är inte lika med i kolumnen Test kan skriva du ett jokertecken i kolumnen värden (i stället för att välja ett alternativ från listan). Till exempel hittar skriva ett frågetecken (?) enstaka tecken. Skriva en asterisk (*) söker efter valfritt antal tecken. Om du använder jokertecken, se till att ditt val i kolumnen Fältnamn inbegriper text (till exempel namn), i stället för tal (till exempel varaktighet).

 8. Lägga till en annan rad eller i filtret (så att välja en annan fältnamn för att filtrera på), väljer du Infoga rad. Du kan gruppera rader genom att lägga till en tom rad. Lägga till en och eller eller i den tomma raden att filtrera en grupp mot en annan.

 9. När du är klar väljer du Spara.

Tips: Snabbt ta bort alla dina filter med F3-tangenten. Kom ihåg att aktivitetsfilter fungerar bara med aktivitetsvyer och resursfilter fungerar bara med resursvyer.

Ändra ett befintligt filter

 1. Markera filterlistan i gruppen Data på fliken Visa och välj sedan Fler filter.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra en aktivitetsfilter väljer du uppgift, Välj filter som du vill ändra och välj sedan Redigera.

  • Om du vill ändra en resursfilter väljer du resursen, Välj filter som du vill ändra och välj sedan Redigera.

 3. Ändra inställningarna för filtret med hjälp av kontroller i dialogrutan Filterdefinition.

Använd Autofilter

Du kan använda ett AutoFilter på fält i en listvy. Förutom standard filter finns i project Autofilter som visas överst i varje kolumn i listvyer.

Använda och ta bort Autofilter

 1. Välj pilen för filterlistan i gruppen Data på fliken Visa och välj sedan Visa AutoFilter.

 2. Välj AutoFilter-pilen bredvid kolumnrubriken som innehåller den information du vill visa och välj sedan ett värde för att filtrera tabellen.
  Fältet autofilterpil och fältrubriken ändrar blå.

 3. Om du vill använda ytterligare ett villkor baserat på ett värde i en annan kolumn, upprepar du steg 2 för den andra kolumnen.

 4. Om du vill ta bort filter för en särskild rad, väljer du Ta bort alla filter i listan AutoFilter för det fältet.

 5. Välj Visa AutoFilter igen om du vill inaktivera Autofilter.

  Obs!: Om informationen ändras i en av raderna i vyn, kan du uppdatera AutoFilter-inställningarna genom att välja på pilen och väljer nytt filtreringen värden.

Skapa ett anpassat AutoFilter

 1. Visa Autofilter.

 2. Välj en autofilterpil, peka på Filter och välj sedan anpassad.

 3. Välj den operator som du vill använda i den första rutan och Skriv eller Välj det värde du vill matcha i den andra rutan.

  Till exempel så att det matchar ett visst datum i ett datumfält, Välj operatorn är lika med i den första rutan och välj det datum som du vill matcha i den andra rutan.

 4. Om du vill använda två villkor för AutoFilter, gör du något av följande:

  • Välj operator och värde som du vill använda i den andra raden i rutorna för att visa rader i vyn som uppfyller båda villkoren, och välj sedan och.

  • Om du vill visa rader i vyn som uppfyller ett villkor eller ett annat villkor, Välj operator och värde som du vill använda i den andra raden i rutorna och välj sedan eller.

 5. Välj Spara om du vill spara AutoFilter-inställningarna.

  Om vyn redan använder ett fördefinierat filter är de villkor du anger för AutoFilter infogade som ytterligare villkor för det aktuella filtret. När du sparar en AutoFilter-inställning filtret sparas med andra filter i filen och är tillgängliga via dialogrutan Fler filter.

Aktivera Autofilter automatiskt för nya projekt

 1. Välj Alternativ på fliken Arkiv.

 2. Välj Avancerat och markera sedan kryssrutan Ange AutoFilter för nya projekt i avsnittet Allmänt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×