Skapa ett anpassat fält

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project 2007 innehåller flera anpassade fält där du kan definiera efter organisationens behov. Du kan anpassa ett fält och sedan infoga det i ditt projekt. Om du inte behöver ett helt nytt anpassat fält kan du kan också helt enkelt byta namn på befintliga fält om du vill anpassa dem.

Vad vill du göra?

Anpassa ett fält

Importera ett anpassat fält

Infoga ett anpassat fält

Byta namn på ett fält

Anpassa ett fält

 1. Peka på AnpassaVerktyg-menyn och klicka sedan på fält.

 2. Klicka på uppgift om du vill att fältet ska vara tillgänglig i aktivitetsvyer eller klicka på resurs om du vill att fältet ska vara tillgängligt i resursvyer.

 3. Välj vilken typ av fält som du anpassar från listan.

 4. Klicka på permanent byta namn på fältet i det här projektet byta namn på. Skriv det nya namnet i dialogrutan som visas och klicka sedan på OK.

 5. Välj hur du vill att data i fältet måste anges under Anpassade attribut.

  • Om du vill använda det anpassade fältet att använda en lista, till exempel för att skapa en lista över olika cost Center i din organisation – Klicka på uppslag. I dialogrutan Ange varje listobjekt i kolumnen värde, Välj om du vill att ett listobjekt ska visas som standard och klicka sedan på Stäng.

  • Om du vill att det anpassade fältet fyllas med hjälp av en formel, klickar du på formel. Använd rutorna fält och funktionen för att bygga en formel i dialogrutan och klicka sedan på OK.

 6. Välj hur du vill att värdena i det Anpassa fältet summera under beräkning för aktivitets- och sammanfattningsrader. Det vill säga hur summeras värdena på aktivitets- och sammanfattning för det här anpassade fältet.

  Obs!: Disposition kod och text fält summeras inte. Dessutom är använda formeln alternativet bara tillgängligt om du har definierat en formel för fältet under Anpassade attribut.

 7. Välj hur du vill att värdena i det anpassade fältet ska fördelas under beräkningen för tilldelningsrader.

  • Klicka på Ingen om innehållet i det här anpassade fältet inte ska distribueras över tilldelningar.

  • Klicka på Flytta ned om inte angett manuellt om innehållet i det här anpassade fältet ska distribueras över tilldelningar, till exempel i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. I det här fallet fördelas data mellan tilldelningarna såvida inte data anges manuellt i en tilldelningsrad.

 8. Välj hur du vill att data i det anpassade fältet som ska visas under värden som ska visas.

  • Klicka på Data om du vill visa de faktiska data i fältinnehåll i alla vyer där fältet visas.

  • Klicka på Grafiska indikatorer om du vill ange villkor och tillhörande symboler som ska visas i fältet i stället för data.

   Obs!: Om du vill uppdatera fält i Microsoft Office Project Server 2007 med det nya Anpassa fält som visas en symbol, kan du behöva uppdatera [alltså ”ändra”] information i kolumnen en gång för att se den nya indikatorn i en vy i Microsoft Office Project Web Access Project Web Access.

När fältet har anpassats kan infoga du den i vyerna lämplig aktivitet eller resurs i projektet.

Överst på sidan

Importera ett anpassat fält

Om ett annat projekt eller den mall du har ett anpassat fält som kan vara användbara i projektet kan importera du den för att spara den tid det tar för att skapa ett nytt anpassat fält för identiska.

 1. Peka på AnpassaVerktyg-menyn och klicka sedan på fält.

 2. Klicka på Importera fält.

 3. Välj det projekt som innehåller det fält som du importerar från listan projekt.

 4. Välj aktivitet, resurs eller ett projekt i området fälttyp.

 5. Markera namnet på det fält som du importerar från fältlistan.

 6. Klicka på OK och fältnamn, värdelista, formel och grafiska indikatorer importeras till projektet. Du kan ändra dessa värden efter behov och sedan infoga fältet i din project-vyer.

Överst på sidan

Infoga ett anpassat fält

När du har anpassat ett fält, är nästa steg att infoga den i en vy.

 1. Klicka på kolumnrubriken för den kolumn som du vill ska visas till höger om det anpassade fältet.

 2. Klicka på kolumnInfoga-menyn.

 3. Klicka på namnet på det anpassade fältet i listan fältnamn. Om du permanent namnet fältet när du har anpassat visas den under dess nya namn.

 4. Om du inte vill använda permanent namnet för det Anpassa fältet skriver du ett nytt namn i rutan Rubrik.

 5. Välj hur du vill att spalten justerade, med Justera rubrik och Justera data visas.

 6. Ange en bredd för kolumnen i rutan bredd. Du kan också justera kolumnbredden i själva, vyn genom att dra kanten på kolumnen så att det bredare eller smalare.

 7. Om du vill använda kolumnen sidhuvud texten ska figursättas till flera rader om kolumnen är för smal för att visa den på en rad markerar du kryssrutan Sidhuvudtext. Avmarkera den här kryssrutan om du vill att sidhuvudet endast ska visas på en rad.

 8. Klicka på OK om du vill infoga kolumnen i vyn visas.

Överst på sidan

Byta namn på ett fält

Om ett fält i projektet samlar in rätt data, men en annan titel skulle mer exakt beskriva vad är fångas, du kan bara byta namn på fältet. Byta namn på fältet handlar om att först dölja kolumnen och visar det igen med det nya fältnamnet.

 1. Anteckna det befintliga namnet för det fält som du byter namn på.

 2. Högerklicka på kolumnrubriken för det fält du byter namn på och klicka sedan på Dölj kolumn. Kolumnen försvinner från den aktuella vyn, men de data som kolumnen finns fortfarande på ett säkert sätt lagras i databasen.

 3. Klicka på kolumnrubriken för den kolumn som du vill ska visas till höger om fältet du byta namn på.

 4. Klicka på kolumnInfoga-menyn.

 5. Klicka på det ursprungliga namnet på det fält som du skrev ned tidigare i listan fältnamn.

 6. Skriv det nya namnet för fältet i rutan Rubrik.

 7. Klicka på OK om du vill byta namn på fältet.

  Obs!: Det nya namnet kommer att användas för den aktuella vyn. Du kanske vill byta namn på fältet med de här stegen i de andra vyerna, samt i det här fältet visas i flera vyer.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×