Skapa ett anpassat fält

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Project finns flera anpassade fält där du kan definiera efter organisationens behov. Du kan anpassa ett fält och sedan infoga det i ditt projekt.

Vad vill du göra?

Anpassa ett fält

Importera ett anpassat fält

Infoga ett anpassat fält

Anpassa ett fält

 1. Högerklicka på fältnamnet och välj Anpassade fält.

 2. Markera uppgiften om du vill att fältet ska vara tillgänglig i aktivitetsvyer eller välj resurs om du vill att fältet ska vara tillgängligt i resursvyer.

 3. Välj vilken typ av fält som du anpassar från listan .

 4. Välj Byt namn på till permanent byta namn på fältet i det här projektet. Skriv det nya namnet i dialogrutan som visas och klicka sedan på OK.

 5. Välj hur du vill att data i fältet måste anges under anpassade attribut.

  • Om du vill använda det anpassade fältet att använda en lista, till exempel för att skapa en lista över olika cost Center i din organisation – Välj uppslag. I dialogrutan Ange varje listobjekt i kolumnen värde , Välj om du vill att ett listobjekt ska visas som standard och välj sedan Stäng.

  • Om du vill att det anpassade fältet fyllas med hjälp av en formel, Välj formel. Använd rutorna fält och funktionen för att bygga en formel i dialogrutan och klicka sedan på OK.

 6. Välj hur du vill att värdena i det Anpassa fältet summera under beräkning för aktivitets- och sammanfattningsrader. Det vill säga hur summeras värdena på aktivitets- och sammanfattning för det här anpassade fältet.

  Obs!: Disposition kod och text fält summeras inte. Dessutom är använda formeln alternativet bara tillgängligt om du har definierat en formel för fältet under anpassade attribut.

 7. Välj hur du vill att värdena i det anpassade fältet ska fördelas under beräkningen för tilldelningsrader.

  • Välj Ingen om innehållet i det här anpassade fältet inte ska distribueras över tilldelningar.

  • Välj Flytta ned om inte angett manuellt om innehållet i det här anpassade fältet ska distribueras över tilldelningar, till exempel i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning. I det här fallet fördelas data mellan tilldelningarna såvida inte data anges manuellt i en tilldelningsrad.

 8. Välj hur du vill att data i det anpassade fältet som ska visas under värden som ska visas.

  • Markera Data du vill visa de faktiska data i fältinnehåll i alla vyer där fältet visas.

  • Välj Grafiska indikatorer används för att ange villkor och tillhörande symboler som ska visas i fältet i stället för data.

När fältet har anpassats kan infoga du den i vyerna lämplig aktivitet eller resurs i projektet.

Överst på sidan

Importera ett anpassat fält

Om ett annat projekt eller den mall du har ett anpassat fält som kan vara användbara i projektet kan importera du den för att spara den tid det tar för att skapa ett nytt anpassat fält för identiska.

 1. Högerklicka på fältnamnet och välj Anpassade fält.

 2. Välj Importera fält.

 3. Välj det projekt som innehåller det fält som du importerar från listan projekt .

 4. Välj aktivitet, resurseller ett projekti området fälttyp .

 5. Markera namnet på det fält som du importerar från fältlistan .

 6. Klicka på OKoch fältets namn, värdelista, formel och grafiska indikatorer importeras till projektet. Du kan ändra dessa värden efter behov och sedan infoga fältet i din project-vyer.

Infoga ett anpassat fält

När du har anpassat ett fält, är nästa steg att infoga den i en vy.

 • Högerklicka på kolumnrubriken för den kolumn som du vill ska visas till höger om det anpassade fältet, väljer du Infoga kolumnoch välj sedan namnet på det anpassade fältet i listan.

  Om du permanent namnet fältet när du har anpassat visas den under dess nya namn. Om du inte vill använda permanent namnet för det Anpassa fältet skriver du ett nytt namn i fältet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×