Skapa ett Access-projekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett Access-projekt är en Access-fil (ADP) som ger en direkt effektivt anslutning till en Microsoft SQL Server-databas via OLE-DB Komponentarkitektur. Microsoft Access 2007 och 2010 kan du skapa nya Access-projekt (ADP) filer och arbeta med befintliga Access-projekt som du skapade i tidigare versioner av Access. I den här artikeln ger en kort beskrivning av Access-projekt, får du veta hur Access-projekt fungerar i Access 2007 och 2010. Det omfattar även hur du skapar ett nytt Accessprojekt i Access 2007 och 2010 och hur du ansluter ett Access-projekt till en befintlig SQL Server-databas.

Obs!: Access 2010 är den senaste versionen av Access som stöder arbeta med Access-projekt (ADP) filer.

I den här artikeln

Översikt över Access-projekt

Kompatibilitet mellan Access- och SQL Server

Funktioner som inte stöds

Rekommendationer för Access-projekt i Access 2010

Skapa ett Access-projekt

Ansluta ett befintligt projekt för åtkomst till en annan SQL Server-databas

Översikt över Access-projekt

Skapa ett Access-projekt med flera fördelar jämfört med länkar till SQL Server-tabeller eller vyer. Till exempel i ett Access-projekt du kan göra designändringar i SQL Server-objekt, till exempel tabeller och vyer, och du kan skapa, redigera och använda andra SQL Server-funktioner, till exempel databasdiagram, lagrade procedurer och användardefinierade funktioner. Däremot när du länkar till en SQL Server-databas, du kan inte ändra design på alla SQL Server-objekt och du kan bara länka till SQL Server-tabeller och vyer. Länkning kan du dock att ansluta till flera SQL Server-databaser, medan ett Access-projekt (* ADP) fil kan bara ansluta till en SQL Server-databas.

Mer information om hur du länkar till en SQL Server-databas klickar du i artikeln länka till eller importera från en SQL Server-databas.

Ett Access-projekt innehåller inte några data eller data-definition-baserade objekt. Dessa objekt lagras i stället i SQL Server-databas. Men arbetar med ett Access-projekt fortfarande påminner mycket om att arbeta med en Access-databas. Processen med att skapa formulär, rapporter, makron och moduler är praktiskt taget på samma sätt som används för att skapa en Access-databas.

I Access 2007 och 2010 kan du skapa nya Access-projekt och använda projekt som har skapats i tidigare versioner av Access. Dessutom kan du dra nytta av många av de nya funktionerna i Access 2007 och 2010, till exempel formuläret förbättrade och verktyg för Rapportdesign, nytt Makrodesigner, förbättrade verktyg för villkorsstyrd formatering och anpassa menyfliksområdet. Vissa nyare Access-funktioner är inte tillgängliga i Access-projekt, till exempel bifogade filer, flervärdesfält, navigeringskontrollen eller webbläsarkontrollen. Dessutom är layoutvy inte tillgängliga när du skapar formulär och rapporter.

Kompatibilitet mellan Access- och SQL Server

Access 2010 ADP-filer är kompatibla med SQL Server 2008 och tidigare. Senare versioner av SQL Server kan också vara kompatibel med Access 2010 ADP-filer, men som en allmän tumregel om du vill ändra SQL-objekt från Access ADP-fil, Access-version måste vara högre än versionen av SQL Server. Till exempel kan inte du ändra objekt i en SQL Server 2008-databas med hjälp av Access 2007. Du kan inte på samma sätt ändra objekt i en SQL Server 2005-databas med hjälp av Access 2003.

Viktigt!: Innan du uppgraderar till en ny version av Access eller SQL Server alltid testa dina Access-projekt med nya versioner så att alla funktioner fungerar korrekt.

Stöd för data typ och diagram

Datum/tid-datatyper som stöds

Access 2010 ger begränsat stöd för fyra nya datum/tid-datatyper som har lagts till i SQL Server 2008:

 • TIME

 • DATE

 • DATETIME2

 • DATETIMEOFFSET

Du kan skapa och Designa tabeller och vyer som använder de här nya-datatyper som stöds i ett Access-projekt. Dock fungerar data typen av fält i formulär och rapporter som om de är textfält. Du kan inte därmed använda datumformat eller datumväljare med dessa datatyper.

Variabel längd-datatyper som stöds

Följande datatyper för variabel längd kan användas i Access 2010 projekt:

 • VARBIN(MAX)

 • VARCHAR(MAX)

 • NVARCHAR(MAX)

Du kan inte lägga till eller ändra fält som använder MAX specificerare från i ett Accessprojekt.

BIGINT-datatyp

Access 2010 har stöd för SQL Server BIGINT-datatyp. Dock användargränssnittet i Access framtvingar en nedre gräns på-999999999999999999 (ungefär -2 ^ 60) i stället för den faktiska nedre gränsen av-2 ^ 63. Den övre gränsen i användargränssnittet i Access är 2 ^ 63-1, på samma sätt som i SQL Server.

Funktioner som inte stöds

Datatyper

Följande nya SQL Server 2008-datatyper stöds inte i Access-projekt:

 • GEOGRAFI

 • GEOMETRI

 • AKTIVITETSNODEN

Access block designläget för tabeller och vyer som använder de aktuella filtyperna.

Databasdiagram (relation läge)

Du kan inte öppna SQL Server 2008 databasdiagram resultat av tre som inte stöds-datatyper som anges i föregående avsnitt, i ett Access-projekt.

Överst på sidan

Rekommendationer för Access-projekt i Access 2010

Vi fortsätter att skapa och arbeta med ADP-filer i Access 2010. Men rekommenderar vi att utvecklare använder SQL Server designverktyg som finns i SQL Server Management Studio för att utforma databasobjekt, till exempel tabeller, vyer och lagrade procedurer och använda Access-gränssnittet för att utforma formulär, rapporter, makron och moduler som ansluter till dessa objekt. Verktyg som tillhandahålls av SQL Server ger mest kraftfulla gränssnittet för att skapa SQL Server-objekt.

Skapa ett Access-projekt

Använd den här proceduren för att skapa en ny Access-projektfil (ADP) i Access 2007 eller 2010.

 1. Klicka på Nytt på fliken Arkiv. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och klicka sedan på Öppna.

 2. Gör något av följande:

  Skapa ett Access-projekt i en standardplats för fil   

  • Skriv ett namn för projektet i rutan Filnamn med filnamnstillägget ADP under Tom databas.

   -eller-

   Skapa ett Access-projekt i en annan plats   

   1. Klicka på Bläddra under Tom databas för en plats där du vill spara databasen.

   2. Bläddra till den plats där du vill spara projektet eller acceptera standardplatsen i dialogrutan Ny databas.

   3. Skriv ett filnamn för projektet i rutan filnamn.

   4. I listan Filformat väljer du Microsoft Office Access-projekt (* ADP), och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Skapa under Nytt projekt.

  Access får du följande meddelande:

  Vill du ansluta till en befintlig SQL Server-databas?

  Om du vill ansluta till en befintlig SQL Server-databas klickar du på Ja och fortsätt med steg 4. Annars klickar du på Nej och gå vidare till steg 5 för att skapa en ny SQL Server-databas.

 4. Ansluta till en befintlig SQL Server-databas   

  1. I dialogrutan Egenskaper för datalänk anger du informationen som krävs för följande:

   • Servernamn

   • Information som behövs för att logga in på servern

   • Databasnamn

    Dialogrutan Egenskaper för datalänk

  2. Klicka på Testa anslutning för att kontrollera att inställningarna är korrekta och att anslutningen har etablerats.

   Om anslutningen inte lyckas i dialogrutan Microsoft Data länkfel visas ett meddelande som beskriver problemet. Klicka på OK för att stänga meddelandet, kontrollera inställningarna i dialogrutan Egenskaper för datalänk och klicka sedan på Testa anslutning. Dessutom kan behöva du kontrollera med administratören för SQL Server-databas för den databas som du vill ansluta till, och kontrollera inställningarna är korrekta eller att datorn är tillgänglig.

  3. När du har Microsoft datalänk i dialogrutan visas meddelandet Testa anslutningen lyckades klickar du på OK för att stänga dialogrutan och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för datalänk.

   Access ansluter projektet till SQL Server-databas.

 5. Skapa en ny SQL Server-databas   

  1. På den första sidan i guiden Microsoft SQL Server-databas anger du följande information:

   • SQL Server-dator som du vill använda för den här databasen

   • Din inloggningsinformation

   • Ett namn för SQL Server-databas

    Guide för Microsoft SQL Server-databas

    Obs!: Klicka på Avbryt om du vill hoppa över anslutningen just nu. Access skapar projektet, men det är inte kopplad till en SQL Server-databas. Innan du kan göra vad som helst med projektet, måste du ansluta till en SQL Server-databas som du kan göra med hjälp av stegen i nästa avsnitt.

  2. Klicka på Nästa.

   Access försöker ansluta till SQL server-dator som du angett. Om Access inte kan ansluta till SQL server-dator, visas ett felmeddelande som beskriver problemet. SQL server dator namn eller inloggning information som kan vara felaktiga eller du har inte nödvändiga behörigheter för att skapa en databas på SQL Server-dator som du angett. Du kan behöva kontrollera med administratören för SQL Server-databas för den databas som du skapar kan du kontrollera att inställningarna är korrekta eller att datorn är tillgänglig.

  3. När Access ansluter till SQL Server-dator, guiden visas meddelandet: guiden har all information som behövs för att skapa SQL Server-databasen. Klicka på Slutför för att fortsätta.

   Skapas SQL Server-databas och ansluter den till projektet.

Överst på sidan

Ansluta ett befintligt projekt för åtkomst till en annan SQL Server-databas

Använd följande procedur om du har en befintlig Access-projekt som inte är ansluten till en SQL Server-databas eller om du vill ändra SQL Server-dator eller databas som projektet är ansluten.

 1. Klicka på Öppna på fliken Arkiv. Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen och klicka sedan på Öppna.

 2. Markera och öppna Access-projektet i dialogrutan Öppna.

  Visas en dialogruta med Säkerhetsmeddelande i Microsoft Office Access. Om du litar på källan databasen klickar du på Öppna att fortsätta.

 3. Klicka på servern på fliken Arkiv och klicka sedan på anslutningen. (Om du använder Access 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen, peka på servern och klicka sedan på anslutning.)

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

 4. I dialogrutan Egenskaper för datalänk anger du informationen som krävs för följande:

  • Servernamn

  • Information som behövs för att logga in på servern

  • Databasnamn

 5. Klicka på Testa anslutning för att kontrollera att inställningarna är korrekta och att anslutningen har etablerats. Om anslutningen inte lyckas visas ett felmeddelande som beskriver problemet. Klicka på OK för att stänga meddelandet, kontrollera inställningarna i dialogrutan Egenskaper för datalänk och klicka sedan på Testa anslutning. Dessutom kan behöva du kontrollera med administratören för SQL Server-databas för den databas som du vill ansluta till, och kontrollera inställningarna är korrekta eller att datorn är tillgänglig.

 6. När du har Microsoft datalänk i dialogrutan visas meddelandet Testa anslutningen lyckades klickar du på OK för att stänga dialogrutan och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för datalänk.

Access ansluter projektet till SQL Server-databas som du angett.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×