Skapa ett Access app-paket

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt    Microsoft rekommenderar inte längre att du skapar och använder Access-webbprogram i SharePoint. Alternativt kan du överväga att använda Microsoft PowerApps för att skapa kodlösa företagslösningar för webben och mobila enheter.

Du kan säkerhetskopiera, kopiera, flytta eller distribuera ett Access-program genom att spara det som ett programpaket. Ett paket är en enda fil (med filnamnstillägget APP) som du kan använda när du vill lägga en kopia av programmet på en annan SharePoint-webbplats. Du kan välja att endast paketera programmets struktur, eller att även ta med posterna i databasen.

Alternativet Spara som databas på skärmen Spara som

Viktigt!: Du kan bara installera och återanvända Access-appaket i samma distributionsmiljö. Installation av Access-appaket från lokala SharePoint-installationer i Office 365 eller SharePoint Online är scenarier som inte stöds. Om du exempelvis har skapat Access-appaket på en SharePoint-webbplats som organisationen är värd för separat från Office 365 eller SharePoint Online kan du inte installera det appaketet i Office 365 eller SharePoint Online Samma begränsning gäller vid försök att installera Access-appaket skapade via Office 365 eller SharePoint Online i lokala SharePoint-installationer.

Om din Access-program på en Office 365-webbplats och du använder Access 2013 med Office 2013 Service Pack 1 (SP1) eller senare, finns det tre olika alternativ, beroende på hur du planerar att använda programpaketet:

Om du inte ser de tre olika alternativ som nämns tidigare på sidan Spara som i Access finns i Skapa ett programpaket för ett lokalt Access-program. Access-programmet finns inte med i ett Office 365 eller SharePoint Online-webbplats eller du inte har Office 2013 SP1 eller senare installerat på datorn.

Obs!: Den maximala storleken för ett programpaket är 100 MB. Paketeringsprocessen komprimerar data, så du kan sannolikt spara större databaser som ett programpaket.

Spara Access-program som en ögonblicksbild

Spara programmet och alla dess data som en ögonblicksbild som du kan behålla som säkerhetskopia. Till exempel om du vill spara ditt arbete medan du skapar ett program eller innan du låser ett program.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som > Spara som ögonblicksbild.
  Alternativet Spara som ögonblicksbild på skärmen Spara som

 2. Ange ett namn på paketet och klicka sedan på OK.

 3. Gå till mappen där du vill spara filen och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Spara Access-program för distribution

När du sparar programmet för distribution till en programkatalog eller SharePoint Store, eller överför en slutgiltig kopia av programmet till en gruppwebbplats, är Spara för distribution det bästa alternativet, eftersom det är det enda alternativet som låter dig:

 • Uppgradera ett program i framtiden   om ett program sparas med hjälp av något av andra alternativet Spara som och sedan distribueras till användare, du kan inte uppgradera senare enkelt. Det enda alternativet är att distribuera en annan kopia av programmet, som kan vara förvirrande för personer som använder programmet.

 • Ange versionsnummer för programmet för framtida uppgraderingar    Om du uppdaterar programmet vid ett senare tillfälle och vill distribuera ett uppgraderingspaket för programmet i programkatalogen eller SharePoint Store kan du öka versionsnumret och spara en ny kopia.

 • Låsa programmet så att användare inte kan ändra det    Om du låser programmet tas alternativet Anpassa i Access bort från programmet när det visas i webbläsaren och förhindrar därigenom användare från att ändra det. Du kan välja att lämna programmet upplåst om du vill låta personer anpassa det. Tänk på att när en användare anpassar ett olåst program kan du inte använda ett uppgraderingspaket på det. Det är utformat på det här sättet för att skydda användardata.

 • Spara programmet utan data, förutom enskilda tabeller som du låste medan du utformade programmet i Access   Att låsa en tabell under utformningen förhindrar personer från att redigera data och reserverar därigenom tabellen för användning för dig som författare. Du kan uppdatera en låst tabell med nya data nästa gång du distribuerar en ny version av programmet. Och du behöver inte oroa dig för att skriva över någon annans data.

Spara ett program för distribution:

 1. Klicka på Arkiv > Spara som > Spara för distribution.

 2. Ange ett namn på programpaketet och justera versionsnumret, om det behövs. Om du vill använda det här paketet för en uppgradering måste namnet matcha programmet, och versionsnumret måste vara högre än versionsnumret för det program du uppgraderar.
  Dialogrutan Skapa distributionspaket

 3. Låt kryssrutan Låst vara markerad om du inte vill att användare ska kunna uppdatera programmet som du distribuerar. Avmarkera kryssrutan om du vill låta personer anpassa programmet.

  Varning!:  Innan du låser programmet ska du spara en olåst kopia av det. Annars kommer du inte att kunna öppna programmet för redigering.

 4. Klicka på OK, gå till mappen där du vill spara filen och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Spara Access-program som ett nytt program

Du kanske vill skapa en kopia av ditt program med en del av informationen ändras. Till exempel kanske din ursprungliga app har för att spåra Kontorsmöbler och nu du vill använda en för att spåra datorer. Spara som nytt program kan du byta namn på en kopia av programmet och startar om versionsnummer för programmet kopiera tillbaka till 1.0.0.0.

Spara programmet som ett paket som du kan använda för att skapa ett nytt program:

 1. Klicka på Arkiv > Spara som > Spara som nytt program.

 2. Ange ett namn på paketet.
  Dialogrutan Skapa nytt paket från det här programmet

 3. Välj Ta med alla data i paketet om du vill spara data tillsammans med programmets struktur och klicka sedan på OK.

 4. Gå till mappen där du vill spara filen och klicka sedan på OK.

Nu kan du överföra programpaketet till en webbplats och sedan anpassa det i Access.

Överst på sidan

Skapa ett programpaket för ett lokalt Access-program

Om Access-programmet finns på en SharePoint-webbplats som organisationen är värd för separat från Office 365 eller SharePoint Online, eller om du inte har Office 2013 SP1 eller senare installerat på datorn, har endast ett alternativ för att spara ett programpaket.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som > Spara som paket.
  Alternativet Spara som paket på skärmen Spara som för ett lokalt Access-program

 2. Ange ett namn på paketet.
  Dialogrutan Skapa nytt paket från det här programmet

 3. Välj Ta med alla data i paketet om du vill spara data tillsammans med programmets struktur och klicka sedan på OK.

 4. Gå till mappen där du vill spara filen och klicka sedan på OK.

Obs!:  Det finns inget sätt att tillämpa versionsuppdateringar eller -uppgraderingar på program som skapats med alternativet Spara som paket.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×