Skapa ett 2D-stapeldiagram

Med 2D-stapeldiagram kan du snabbt jämföra data på ett enkelt och visuellt tilltalande sätt.

2D-liggande stapeldiagram

Vad vill du göra?

Skapa ett 2D-stapeldiagram

Ändra antalet staplar

Ange bredd och höjd på staplarna

Ange färg för varje stapel

Lägga till etiketter för värde och namn

Skapa ett 2D-stapeldiagram

 1. På menyn Arkiv pekar du på Nytt och Affärer. Klicka sedan på Tabeller och diagram eller Marknadsföringsscheman och -diagram.

 2. Under Diagramformer drar du en form för Stapeldiagram 1 eller Stapeldiagram 2 till ritningssidan.

 3. Välj antal staplar (från 1 till 12) och klicka sedan på OK.

 4. Från Diagramformer drar du en form för textblock till sidan om du vill lägga till en rubrik i diagrammet. Markera formen och ange rubriken.

  Meddelanden: 

  • I formen Stapeldiagram 1 representerar staplarna numeriska antal. I formen Stapeldiagram 2 representerar staplarna procentenheter.

  • Om du behöver fler än 12 staplar i diagrammet kan du placera två eller fler stapeldiagramsformer bredvid varandra.

Överst på sidan

Ändra antalet staplar

 1. Högerklicka på stapeldiagramsformen och klicka på Ange antal staplar.

 2. Klicka på pilen för Antal staplar och välj mellan 1 till 12 staplar.

  Obs!: Om du behöver fler än 12 staplar i diagrammet kan du placera två eller fler stapeldiagram bredvid varandra.

Överst på sidan

Ange bredd och höjd på staplarna

 1. Markera stapeldiagrammet genom att klicka på det.

 2. Dra kontrollhandtaget Kontrollhandtag – gul romb längst ned till höger i det första fältet tills staplarna har den bredd du vill ha.

 3. Dra kontrollhandtaget Kontrollhandtag – gul romb längst upp till höger i den streckade röda rektangeln till vänster om stapeldiagrammet, tills den högsta stapeln är så hög du vill ha den.

  Tips: Visa tips för kontrollhandtaget för en markerad form genom att låta pekaren vila över det.

Överst på sidan

Ange färg för varje stapel

 1. Markera stapeldiagrammet och klicka sedan på en enskild stapel så att den markeras.

 2. Klicka på pilen på knappen Fyllningsfärg Bild av knapp och välj sedan önskad färg.

Överst på sidan

Lägga till etiketter för värde och namn

 1. Under Diagramformer drar du formen för Etikett för Y-axel till ritningssidan. Lägg till den vid X- och Y-axelns början så att dess vågräta linje är i jämnhöjd med x-axeln.

  Tips: Zooma in genom att trycka ned CTRL+SHIFT och klicka på diagrammet.

 2. Med formen Etikett för Y-axel markerad trycker du på CTRL+D för att skapa en kopia. Placera den andra etiketten i den övre delen av Y-axeln så att dess vågräta linje ligger i jämnhöjd med det högsta värdet.

  Tips: Du kan flytta en form i små steg tills den ligger precis rätt genom att markera formen och sedan trycka på piltangenten för önskad riktning.

 3. Upprepa åtgärderna om du vill skapa etiketter för fler värden längs Y-axeln.

 4. Markera varje etikettform och skriv sedan det värde eller namn som motsvarar formens placering på axeln.

 5. Upprepa steg 2 till 4 för former för Etikett för X-axel och placera dem längs X-axeln.

  Tips: Skapa jämna avstånd mellan etiketterna genom att markera alla etiketter längs en axel. På menyn Form klickar du på Distribuera former och sedan på den första knappen under Lodrät distribution eller Vågrät distribution.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×