Skapa etiketter med olika adresser i Publisher

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa en etikett för alla i din lista snabbare med hjälp av ett kopplat dokument. Installationen tar lite tid, men du kan skriva ut alla etiketter på samma gång. Och du kan spara etikettinställningarna du använder nästa gång du vill skriva ut etiketter.

Välja en mall som passar etiketterna

Om du har ett paket med etiketter med ett visst produktnummer letar du upp en mall för den produkten.

 1. Klicka på Arkiv > Ny och ange tillverkarnumret (till exempel Avery 8871) i sökrutan.

 2. Välj en mall, se beskrivningen för att kontrollera att det fungerar med etikettens produktnummer och klicka på Skapa.

Koppla etikettpublikationen till adresslistan

I nästa steg kopplar du etikettarket till en datakälla. Datakällan är en fil som innehåller din adresslista.

Du kan använda dina Outlook-kontakter eller en adresslista som finns i ett Excel-kalkylblad eller i en Access-databas. Om du inte har någon lista än kan du skapa en i Publisher.

Om du inte har någon lista ännu

Börja med att samla in information om alla de personer som ska finnas med i din adresslista.

 1. I Publisher klickar du på Utskick > Välj mottagare > Ange en ny lista.

  Alternativ för knappen Välj mottagare i Utskick

 2. Skriv informationen för den första personen i listan på den första raden.

  Rutan Ny adresslista

  Tips: Om du vill ändra kolumnerna i Publisher klickar du på knappen Anpassa kolumner. Därefter kan du lägga till, ta bort, byta namn på och ändra ordningen på kolumnerna i listan.

 3. När du har angett all information för den personen klickar du på Ny post och skriver informationen för nästa person i listan.

  Alternativ för att skapa eller ändra en adresslista

 4. När du har lagt till alla i listan klickar du på OK.

 5. Ange ett namn på adresslistan i rutan Filnamn i dialogrutan Spara adresslista och välj den mapp som listan ska sparas i.

Om du redan har en adresslista

 1. Klicka på Utskick > Välj mottagare.

  Alternativ för Välj mottagare i Utskick

 2. Om listan finns i ett kalkylblad eller en databas klickar du på Använd en befintlig lista, bläddrar till den fil som innehåller listan, klickar på den och sedan på Öppna. (Om du ombeds välja en tabell klickar du på OK.)

 3. Om du vill använda dina Outlook-kontakter klickar du på Välj från Outlook-kontakter, klickar på den kontaktmapp du vill använda och klickar sedan på OK.

Välja vilka mottagare som ska inkluderas

När du använder en befintlig lista eller dina Outlook-kontakter, innehåller alla i filen eller kontaktmappen. För ditt projekt kanske du vill begränsa listan.

 1. Klicka på Redigera mottagarlista.

 2. I dialogrutan Mottagare av kopplat dokument markerar du kryssrutorna bredvid de personer som du vill ska ingå och avmarkera rutorna bredvid de personer som du inte vill inkludera just nu.

  Alternativ för Koppla dokument för mottagare

Om du vill göra det enklare att hitta de personer som du vill ta med kan du sortera eller filtrera listan.

Sortera objekt i listan

 1. Klicka på rubriken för den kolumn som du vill sortera efter i rutan Koppla dokument för mottagare.

  Om du t.ex. vill visa listan i alfabetisk ordning efter efternamn, klickar du på kolumnrubriken Efternamn.

  Tips: Om du vill sortera efter mer än en sak (t.ex. efter land/region och efter stad) klickar du på Sortera under Förfina mottagarlistan i rutan Koppla dokument för mottagare. Välj vad du vill sortera efter i dialogrutan Filtrera och sortera.

 2. Markera rutorna bredvid de personer som du vill inkludera och avmarkera dem bredvid de personer som du inte vill inkludera just nu.

  Välj rader genom att markera kryssrutan

Filtrera objekt i listan

 1. Klicka på pilen bredvid rubriken för den kolumn som du vill filtrera efter.

 2. Klicka på (Tomma) eller (Ifyllda) om du vill använda ett allmänt filter. Om du vill filtrera efter något mer specifikt, t.ex. bara personer i en viss stad, klickar du på (Avancerat) och fyller i rutorna beroende på vad du vill filtrera efter.

  Tips:  I rutan Filtrera och sortera kan du också filtrera på mer än en sak.

 3. Markera rutorna bredvid de personer som du vill inkludera och avmarkera dem bredvid de personer som du inte vill inkludera just nu.

  Klicka på (Alla) om du vill visa alla poster igen.

Lägga till adresser på etiketter

 1. Klicka på Utskick > Adressblock.

  Kommandot Adressblock för Koppla dokument

 2. Välj hur du vill att namnet ska visas.

  Alternativ för Adressblock

  Tips:  För att vara säker på att Publisher hittar namnen och adresserna i listan klickar du på Matcha fält. Kontrollera att de fält som du vill ha visas i listan. Om ett fält du vill ha anges som Ej matchad klickar du på den nedrullningsbara listrutan för det fältet och sedan på det kolumnnamn som matchar den kolumnen i din lista.

 3. Klicka på OK.

  En kopplingsinstruktion läggs till i publikationen i Publisher. När du är klar med kopplingen ersätter Publisher det fältet med en adress på varje etikett.

  Obs!:  Om du skapar andra typer av etiketter och vill lägga till annan information klickar du på Utskick > Infoga kopplingsinstruktion och klickar på namnet på den information du vill lägga till.

Formatera adresserna

 1. Markera fältet Adressblock i publikationen, inklusive märkena i början och slutet.

  Fältet Adressblock markerat

 2. Klicka på fliken Format under Verktyg för textruta och välj Teckensnitt, Teckenstorlek och Teckenfärg efter behov.

Förhandsgranska etiketter

Nu kan du kontrollera hur etiketterna kommer att se ut innan du utför kopplingen.

 • Klicka på Förhandsgranska resultat och sedan på pilarna för att kontrollera att etiketterna ser ut som de ska.

Tips: Om du vill söka efter och förhandsgranska en viss post i datakällan klickar du på Sök mottagare, skriver det du söker efter i rutan Sök post och klickar sedan på Sök nästa.

Meddelanden: 

 • Om du hittar ett namn som du trodde att du hade uteslutit från kopplingen kan du fortfarande ta bort det genom att klicka på Utelämna denna mottagare.

 • Om du kommer på att du har använt fel lista klickar du på Redigera mottagarlista och sorterar eller filtrerar för att listan ska se ut som du vill.

Skriva ut etiketterna

 1. Klicka på Slutför och koppla > Koppla till skrivare.

  Knappen Slutför och koppla i Utskick

 2. Kontrollera att det står Flera sidor per ark under Inställningar i Publisher.

 3. Klicka på Skriv ut.

Spara etikettinställningarna för framtida bruk

När du är klar med kopplingen sparar du etikettfilen så att du kan använda den igen.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som.

 2. Klicka på den plats där du vill spara etikettfilen och klicka sedan på Bläddra.

 3. Skriv ett namn på etikettpublikationen i rutan Filnamn och klicka på Spara.

Etikettfilen förblir kopplad till din adresslista. Om du vill göra nya etiketter öppnar du filen och klickar på Ja när du i Publisher uppmanas att behålla kopplingen. Om du vill ändra vilka personer eller objekt som inkluderas i kopplingen klickar du på Redigera mottagarlista för att sortera, filtrera och markera dem.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×