Skapa (etablera) en webbplats för en projektarbetsyta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Webbplats för en Projektarbetsyta innehåller ärenden, risker, dokument och slutprodukter som är associerad med en företagsprojekt. Du kan konfigurera Microsoft Office Project Web Access så att varje gång en användare skapar ett nytt projekt, en associerad projektwebbplats arbetsytan har konfigurerats automatiskt. Eller om du föredrar du att gruppmedlemmarna ska manuellt skapa en projektwebbplats för arbetsytan.

Tvinga fram automatisk etablering av webbplatser för projektarbetsytor

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Inställningar för etablering av projektarbetsyta på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på namnet för ditt Microsoft Office Project Server 2007-webbprogram i listan Standardwebbprogram, som webbplatserna för projektarbetsytor ska skapas under, i området Webbplats-URL på sidan Inställningar för etablering av projektarbetsyta.

 4. Skriv namnet på den webbplatssamling som webbplatsen för projektarbetsytan ska skapas under i rutan Webbplats-URL.

 5. Ange vilket språk som ska användas för webbplatsen för projektarbetsytan i listan Standardspråk för webbplatsmall i området Standardegenskaper för arbetsyta.

 6. Välj en webbplatsmall i listan Standardmall för projektarbetsyta. Det här är den standardmall som används för alla nya webbplatser för projektarbetsytor.

 7. Ange om webbplatser för projektarbetsytor ska skapas automatiskt för gruppmedlemmar när projekt publiceras, eller om de ska skapas manuellt av en administratör, i området Automatisk etablering.

  Obs!: Om du tillåter att projekt publiceras utan webbplatser för arbetsytor och väljer att webbplatserna för arbetsytor ska skapas manuellt kan användarna inte visa dokument, ärenden, risker eller slutprodukter för projekten förrän webbplatsen skapats.

 8. Ange om Office Project Web Access-användare automatiskt ska beviljas behörighet att ansluta till webbplatsen för en projektarbetsyta så fort den skapats i området Arbetsytebehörigheter. Om du avmarkerar den här kryssrutan måste du manuellt bevilja åtkomstbehörighet när webbplatsen för projektarbetsytan har skapats.

 9. Klicka på Spara.

Tillåta gruppmedlemmarna att skapa webbplatser för projektarbetsytor manuellt

Obs!: Om du tillåter gruppmedlemmarna att skapa webbplatser manuellt kan de inte visa dokument, ärenden, risker eller slutprodukter för projekten förrän webbplatsen har skapats.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Projektarbetsyta på sidan Serverinställningar.

  En lista med företagsprojekt visas i tabellen på sidan Projektarbetsyta.

 3. Om du vill skapa en ny webbplats för en projektarbetsyta klickar du på projektet och sedan på Skapa webbplats. Om kolumnen Webbplatsadress redan innehåller en URL för en webbplats för en projektarbetsyta (eftersom du valt automatisk etablering av arbetsytor) behöver du inte skapa en ny URL manuellt.

  Ange standardwebbprogrammet och webbplatssamlingens URL för projektarbetsytan i dialogrutan Skapa en projektarbetsyta.

 4. Om du vill synkronisera användarna, behörigheterna och annan åtkomstinformation klickar du på det projekt som du vill uppdatera och klickar sedan på Synkronisera för att synkronisera användarkontona i Windows SharePoint Services 3.0 och användarkontona i Office Project Server 2007.

  Obs!: Behörigheter synkroniseras när ett projekt publiceras. I den händelse behörigheterna inte längre synkroniseras (t.ex. om en gruppmedlem inte längre kan visa ärendena som associeras med ett projekt) klickar du på Synkronisera.

 5. Om du vill ta bort webbplatsen för en arbetsyta klickar du på det projekt vars arbetsyta du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort webbplats.

Obs!: Om du vill ändra andra webbplatsinställningar för det markerade projektet, t.ex. webbplatsrubriken, klickar du på Gå till webbplatsinställningar för projektarbetsyta. Gör önskade ändringar på sidan Webbplatsinställningar.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×