Skapa enstaka och återkommande aktiviteter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa uppgifter om du vill bryta project arbete i mindre delar med Project 2010. Vissa projektledare referera till uppgifter som ”aktiviteter” eller ”arbeta paket”.

Vad vill du göra?

Skapa en ny aktivitet

Skapa flera uppgifter

Skapa en återkommande uppgift

Läs om tips för att arbeta med aktiviteter

Skapa en ny aktivitet

Lägg till en aktivitet i en aktivitetslista

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av aktivitetsvyområdet.

 2. I det tomma fältet Aktivitet skriver du ett aktivitetsnamn och trycker på RETUR.

Infoga en aktivitet bland befintliga aktiviteter

 1. Markera raden under där du vill att den nya aktiviteten ska visas.

 2. Klicka på den översta delen av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

  Bild av aktivitetsinfogningsområdet.

 3. Ange aktivitetens namn på den infogade raden. Aktiviteternas ID numreras automatiskt om när du infogar en aktivitet.

Lägg till en aktivitet i vyn Nätverksdiagram

 1. Om du vill växla till vyn Nätverksdiagram klickar du på vyn Nätverksdiagram i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visning.

  knappen Nätverksdiagram.

 2. Klicka på den översta delen av knappen Aktivitet i gruppen Infoga på fliken Aktivitet.

  Bild av aktivitetsinfogningsområdet.

 3. Skriv aktivitetens namn i den nya aktivitetsrutan.

Du kan använda en disposition för att ordna scheman medan du lägger till aktiviteter, eller också kan du vänta tills du har lagt till alla aktiviteter i projektet. Om du gör en disposition för projektschemat blir det enklare att skapa, hantera och underhålla projektet.

Överst på sidan

Skapa flera aktiviteter

Om du vill lägga till flera aktiviteter med resurstilldelningar och aktivitetssamband samtidigt kan det vara bra att ange den här informationen i projektet med hjälp av vyn Aktivitetsformulär.

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av aktivitetsvyområdet.

 2. Välj Detaljer i gruppen Delad vy på fliken Visning.

  Bild av delad vy.

  Fönstret är uppdelat för att visa vyn Gantt-schema överst och vyn Aktivitetsformulär underst. Du kan inte visa tidslinjen medan du tittar på en delad vy.

 3. I Gantt-schemat (överst) klickar du på den första tomma raden i slutet av aktivitetslistan.

 4. I vyn Aktivitetsformulär (underst) skriver du in information om den nya aktiviteten:

  • I rutan Namn skriver du in aktivitetens namn.

  • Ange aktivitetens varaktighet i rutan Varaktighet.

  • Om du vill att aktivitetens varaktighet ska vara fast, oavsett resurstilldelningarna markerar du kryssrutan Insatsberoende.

  • Ange detaljerad information om aktiviteten (t.ex. tilldelade resurser och föregående aktiviteter) i formulärkolumnerna.

 5. Klicka på OK för att spara den nya aktiviteten och gå sedan till nästa rad i vyn Gantt-schema genom att klicka på Nästa.

Obs!: Du kan inte använda vyn Aktivitetsformulär för att ange underaktiviteter i projektet. Om du behöver skapa underaktiviteter så gör du det genom att dra in och dra ut aktiviteterna i vyn Gantt-schema.

Överst på sidan

Skapa en återkommande aktivitet

Om en aktivitet upprepas med bestämda mellanrum, anger du det som en återkommande aktivitet. Om inte upprepas med bestämda mellanrum, anger du den som en vanlig uppgift varje gång att det uppstår.

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av aktivitetsvyområdet.

 2. Markera raden under den plats där du vill infoga den återkommande aktiviteten.

 3. Klicka på den nedersta delen av knappen Aktivitet på fliken Aktivitet i gruppen Infoga och klicka sedan på Återkommande aktivitet.

  Bild av menyn Infoga aktivitet.

 4. Ange namnet på aktiviteten i rutan Aktivitetsnamn.

 5. Ange varaktigheten för en enda förekomst av aktiviteten i rutan Varaktighet.

 6. I avsnittet Mönster för återkommande klickar du på Dag, Vecka, Månad eller År .

 7. Markera kryssrutan bredvid varje veckodag som aktiviteten ska inträffa.

 8. I rutan Start skriver du in ett startdatum och gör något av följande:

  • Välj Sluta efter och skriv sedan antalet förekomster för aktiviteten.

  • Välj Sluta den och ange önskat datum då den återkommande aktiviteten ska avslutas.

   Obs!: Om du inte anger något datum i rutan Start används projektets startdatum.

 9. I avsnittet Kalender för schemaläggning av den här aktiviteten väljer du en resurskalender från listan Kalender som ska gälla för aktiviteten. Om du inte vill använda någon kalender väljer du Ingen.

  Tips: Om du vill använda en kalender men inte knyta den till schemaläggningen av aktiviteten markerar du kryssrutan Schemaläggning ignorerar resurskalendrar.

När du infogar en återkommande aktivitet numreras automatiskt aktivitets-ID och en återkommande uppgift indikator Bild av ikon visas i kolumnen indikatorer Kolumnrubrik, Indikator .

Om du tilldelar resurser till en återkommande sammanfattningsaktivitet genom att ange resursnamnen i fältet Resurs tilldelas resursen det totala arbetet för den återkommande aktiviteten och inte till de enskilda återkommande aktiviteterna när de inträffar.

Överst på sidan

Få tips om hur du kan arbeta med aktiviteter

Här följer några riktlinjer för hur du definierar aktiviteter på ett effektivt sätt:

 • Dela upp aktiviteter till den detaljnivå som du vill hålla reda på. Du bör dela upp dem i mindre delar för mer riskabla områden.

 • Se till att det finns tydliga kriterier för när en aktivitet är slutförd.

 • Definiera aktiviteterna så att de blir korta jämfört med hela projektets varaktighet. Med kortare aktiviteter kan du lättare beräkna tids- och resursåtgång.

 • Undvik att definiera semester eller utbildning som aktiviteter. I stället kan du ange resurskalendrar för fritid (administratör).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×