Skapa en XML-datafil och en XML-schemafil utifrån kalkylbladsdata

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill skapa en XML-datafil och en XML-schemafil utifrån ett cellområde i ett kalkylblad kan du använda version 1.1 av tillägget Excel 2003 XML Tools som ett tillägg till de befintliga XML-funktionerna i Microsoft Excel 2007 och senare.

 1. Du kan hämta tillägget via följande länk Excel 2003 XML Tools Add-in och sedan följa instruktionerna på hämtningssidan.

 2. Starta Excel.

 3. Klicka på Arkiv > Alternativ > Tillägg.

  Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007 > Excel-alternativ > Tillägg.

 4. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Bläddra i dialogrutan Tillägg, markera filen XmlTools.xla och klicka på OK.

  Som standard i den här filen är lagrad i följande mapp på din hårddisk:
  \Office Samples\OfficeExcel2003XMLToolsAddin.

 6. Kontrollera att kryssrutan XmlTools är markerad i listan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka på OK om du vill läsa in tillägget.

 7. Kontrollera att tillägget är aktivt genom att gå till fliken Tillägg i kategorin Menykommandon och kontrollera att kommandomenyn XML Tools visas.

Obs!: Det här tillägget utvecklades för Excel 2003. Dokumentationen och användargränssnittet hänvisar till listor som nu kallas Excel-tabeller i Excel-versioner senare än 2003.

Mer information om hur du använder tillägget finns i artikeln Använda Excel 2003 XML Tools Add-in Version 1.1.

 1. Ange de data som du vill skapa en XML-datafil och en XML-schemafil för. Alla data måste vara i tabellformat med kolumner och rader.

 2. På fliken Tillägg i gruppen Menykommandon klickar du på pilen bredvid XML Tools och sedan på Convert a Range to an XML List (Konvertera ett område till en XML-lista).

 3. Ange cellområdet för de data du vill konvertera som en absolut cellreferens i textrutan.

  Tips: Ett enkelt sätt att ange rätt cellreferens är att klicka på knappen till höger om textrutan i dialogrutan, klicka och hålla nere på den översta vänstra cellen i området och sedan dra till den nedersta högra cellen i området.

 4. Välj No (Nej) under Use first row as column names (Använd första raden som kolumnnamn) om den första raden innehåller data eller Yes (Ja) om den första raden innehåller kolumnnamn och klicka på OK.

  I Excel skapas automatiskt ett XML-schema, cellerna mappas till schemat och en XML-tabell skapas.

  Viktigt!:  Om Visual Basic-redigeraren öppnas och visar ett VBA-felmeddelande (Visual Basic for Applications) gör du så här:

  1. Klicka på OK.

  2. Ta bort ”50” från raden i den markerade raden i modulen VBA-kod. Ändra med andra ord:
   XMLDoc som msxml2. DOMDocument50
   Till:
   XMLDoc As msxml2. DOMDocument

  3. Tryck på F5 så går du till nästa rad som innehåller "XMLDoc As msxml2.DOMDocument50", klicka på OK och ändra raden som du gjorde i steg 2.

  4. Tryck på F5 igen om du vill hitta och ändra andra instanser i strängen.

  5. Stäng Visual Basic Editor om VBA-felmeddelandet inte längre visas när du trycker på F5, så återvänder du till arbetsboken. Ditt cellområde har då konverterats till en XML-tabell.

   Obs!: Om du vill visa alla XML-mappningar i kalkylbladet klickar du på Källa i gruppen XML på fliken Utvecklare så visas åtgärdsfönstret XML-källa. Klicka på XML-mappningar långt ner i åtgärdsfönstret.

   Om fliken Utvecklare inte visas utför du de tre stegen under steg 1 i nästa avsnitt för att lägga till den i menyfliksområdet i Excel.

 1. Om fliken utvecklare inte är tillgängligt, aktivera den. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

 2. Klicka på Exportera i gruppen XML på fliken Utvecklare.

  Exportera på fliken Utvecklare

  Obs!: Om den lilla dialogrutan Exportera XML visas, som endast innehåller knapparna OK och Avbryt, klickar du först på den XML-mappning som du vill använda och sedan på OK. Den lilla dialogrutan Exportera XML visas bara om ingen XML-tabell har markerats och om arbetsboken innehåller mer än en XML-mappning.

 3. Ange ett namn på XML-datafilen i rutan Filnamn i den stora dialogrutan Exportera XML.

 4. Klicka på Exportera.

Obs!:  När du skapar XML-mappningar och exporterar data i Excel till XML-filer finns det en gräns för antalet rader som kan exporteras. Exporten från Excel sparar högst 65 536 rader. Om filen innehåller mer än 65 536 rader exporterar Excel de första (#RADER rest 65537) raderna. Om ditt kalkylblad till exempel innehåller 70 000 rader exporterar Excel 70 000 rest 65 537 = 4 464 rader. Vår rekommendation är att 1) använda xlsx i stället, eller 2) spara filen i XML-kalkylbladsformat 2003 (.xml) vilket gör att mappningarna går förlorade, eller 3) ta bort alla rader efter 65 536 och därefter exportera igen vilket gör att mappningarna behålls men data i slutet av filen går förlorad.

 1. Markera vilken cell som helst i en mappad Excel-tabell.

 2. På fliken Tillägg i gruppen Menykommandon klickar du på pilen bredvid XML Tools och sedan på Create XSD files for the XML Schema at the active cell (Skapa XSD-filer för XML-schemat vid den aktiva cellen).

  XML-schemat kopieras och klistras in i Anteckningar.

 3. Klicka på Arkiv-menyn i Anteckningar och sedan på Spara som.

 4. Skriv ett filnamn och en filtyp, till exempel ProdOrder.xsd och klicka på Spara.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×