Skapa en webbsidesrapport i Instrumentpaneldesignern

Du kan använda Instrumentpanelsdesignern i PerformancePoint för att skapa instrumentpaneler som innehåller en rad olika rapporttyper, t.ex. webbsidesrapporter. En webbsidesrapport är en fullt fungerande intern eller extern webbsida som visas i en SharePoint-webbdel bredvid dina övriga instrumentpanelselement.

Exempel: Lägga till en sida på en instrumentpanel

Anta att du skapar en instrumentpanel för försäljningsavdelningen i en organisation för finansiella tjänster. Instrumentpanelen innehåller en rad interna rapporter som visar försäljnings- och prognosdata. Anta vidare att försäljningsavdelningen måste hålla sig ajour med vad som sker, t.ex. med viktiga nyheter och förändringar på aktiemarknaden. Den här typen av information är vanligtvis tillgänglig via externa webbsidor och inte via interna rapporter. Du vill att all information som försäljningsavdelningen behöver ska finnas tillgänglig på en instrumentpanel.

Lösningen är att skapa en webbsidesrapport som visar en extern webbplats. Webbplatsen innehåller den senaste informationen om aktiemarknaden och nyhetsuppdateringar. Lägg till webbsidesrapporten på din instrumentpanel. Försäljningsavdelningen kan nu se all information de behöver på en enda plats.

Vad vill du göra?

Skapa en webbsidesrapport

Ändra innehållet i en webbsidesrapport

Skapa en webbsidesrapport

 1. I Instrumentpanelsdesignernklickar du på fliken Skapa och sedan på Webbsida. Guiden Skapa en webbsidesrapport öppnas.

 2. Ange ett namn på rapporten i rutan Namn. När du ska ange var på PerformancePoint Monitoring Serverdu vill spara rapporten klickar du på Välj visningsmapp och väljer eller skapar sedan en mapp. Klicka på Nästa.

 3. Kontrollera informationen i fönstret Information på sidan Bekräfta och klicka sedan på Stäng.

 4. Klicka på fliken Redigerare i mitten av arbetsytan. I rutan URL skriver du webbplatsens adress. Börja med http:// eller https://.

  Obs!: När du använder webbsidesrapporten för att visa en intern eller extern webbplats som kräver någon form av tillstånd ser du till att instrumentpanelsanvändarna har åtkomst till webbplatsen. Annars kommer de se ett felmeddelande när de försöker använda sig av webbsidesrapporten.

 5. Klicka på fliken Startsida och sedan på Publicera allt för att spara rapporten på Övervakningsserver. Du kan förhandsgranska innehållet i en webbsidesrapport i fönstret Webbsida på arbetsytan. Mer information finns i Förhandsgranska en instrumentpanel.

Överst på sidan

Ändra innehållet i en webbsidesrapport

Obs!: Den här proceduren förutsätter att du redan har skapat en webbsidesrapport.

 1. I Instrumentpanelsdesignernklickar du på fliken Startsida och sedan på Uppdatera.

 2. I arbetsyteläsaren dubbelklickar du på webbsidesrapporten som du vill ändra. Rapportens arbetsyta öppnas.

 3. Klicka på fliken Redigerare i mitten av arbetsytans fönster. I rutan URL skriver du en annan webbplatsadress. Börja med http:// eller https://.

  Obs!: När du använder webbsidesrapporten för att visa en intern eller extern webbplats som kräver någon form av tillstånd ser du till att instrumentpanelsanvändarna har åtkomst till webbplatsen. Annars visas ett felmeddelande när de försöker använda webbsidesrapporten.

 4. Klicka på fliken Startsida och sedan på Publicera allt för att spara rapporten på Övervakningsserver. Du kan förhandsgranska innehållet i en webbsidesrapport i fönstret Webbsida på arbetsytan.

  Obs!: När du ändrar en webbsidesrapport på en instrumentpanel som har distribuerats till Windows SharePoint Services måste du distribuera instrumentpanelen igen. Mer information finns i Förhandsgranska en instrumentpanel eller Skapa eller redigera en instrumentpanelssida.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×