Office
Logga in

Skapa en webbplatssamling

Den här artikeln visar hur globala administratörer och SharePoint-administratörer för Office 365 kan skapa klassiska SharePoint Online-webbplatssamlingar i det klassiska administrationscentret för SharePoint.

Obs!: Om du vill skapa nya gruppwebbplatser som är kopplade till Office 365-grupper och kommunikationswebbplatser i den nya förhandsversionen av administrationscentret för SharePoint finns mer information i artikeln om att hantera webbplatser i den nya administrationscentret för SharePoint.

SharePoint Online har flera mallar för klassiska webbplatssamlingar. Du kan till exempel skapa webbplatser för bloggar, wiki-sidor, arkivlagring och publicering. Vissa tidigare Office 365-abonnemang kan ha endast en webbplatssamling. Mer information finns i artikeln om begränsningar för tidigare Office 365-abonnemang för små och medelstora företag.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Startikon för app i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I den vänstra rutan väljer du Resurser och sedan väljer du Webbplatser.

  Administrationswebbplatser för Office 365
 4. Välj Lägg till en webbplats.

  Administrationscenter för Office 365: skapa webbplatssamling

  Obs!: Om du inte ser alternativen ovan väljer du Administratörscentra > SharePoint och väljer sedan Nytt > Privat webbplatssamling. Webbplatssamlingssida med Nytt markerat

 5. Fyll i egenskaperna för den nya webbplatssamlingen:

  Dialogrutan Ny webbplatssamling (övre halvan)
  • Ange ett namn för webbplatssamlingen i rutan Rubrik.

  • Välj ett domännamn och en webbadress i listrutan Webbplatsadresser – antingen /sites/ eller /teams/ – och skriv sedan ett webbadressnamn för webbplatssamlingen.

  • Välj ett språk för webbplatssamlingen i listrutan Välj ett språk i avsnittet Mallval. Du kan aktivera gränssnittet för flera språk i SharePoint på webbplatserna, men det primära språket för webbplatssamlingen är alltid det du väljer här.

   Obs!: Det är viktigt att välja rätt språk för webbplatssamlingen, eftersom det inte kan ändras när det har angetts. När du har skapat en webbplatssamling bör du kontrollera att de lokala och nationella inställningar är korrekta. (En webbplats som skapats för kinesiska är till exempel inställt på Kina.)

  • Välj en mall för webbplatssamlingen i avsnittet Välj en mall i avsnittet Mallval som bäst matchar webbplatssamlingens ändamål. Om webbplatsen exempelvis ska användas som samarbetsplats för ett team väljer du Gruppwebbplats.

  • Välj den tidszon som passar bäst för webbplatssamlingen i rutan Tidszon.

  • Skriv användarnamnet för webbplatssamlingens administratör i rutan Administratör. Du kan även använda knapparna Kontrollera namn eller Bläddra om du vill hitta en användare att utse till administratör för webbplatssamlingen.

  • Ange hur många megabyte (MB) som ska allokeras till webbplatssamlingen i rutan Lagringskvot. Överstig inte det tillgängliga värdet som visas bredvid rutan.

  • Acceptera standardvärdet för resurskvot i rutan Serverresurskvot. Den här inställningen påverkar inte längre hur mycket resurser som är tillgängliga för webbplatssamlingen.

 6. Klicka på OK.

  Den nya webbplatssamlingen visas i URL-listan. URL:en är webbplatssamlingens plats där administratören kan börja skapa och hantera webbplatser.

Mer information finns i

Aktivera eller inaktivera funktioner för webbplatssamlingar

Introduktion till flerspråksfunktioner

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×