Skapa en webbplatsinnehållstyp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln

Om olika typer av webbplatsinnehåll

Att tänka på innehållstyp

Skapa en webbplatsinnehållstyp

Om webbplatsinnehållstyper

Som webbplatsägare kan skapa du ny webbplats innehållstyper. Du kan sedan lägga till dessa innehållstyper i listor och bibliotek på webbplatsnivå som du har skapat dem, förutom underordnade webbplatser. Till exempel är en webbplatsinnehållstyp som du skapar på webbplatsen på översta nivån tillgänglig för listor och bibliotek på alla webbplatser i webbplatssamlingen. Innehållstyper som skapas på en lägre nivå webbplats är inte tillgängliga på högre nivå webbplatser.

När du har definierat en webbplatsinnehållstyp kan du återanvända den i flera dokumentbibliotek på den aktuella webbplatsen eller andra webbplatser. På så sätt kan du strukturera innehållet bättre och skapa samma möjligheter för innehållet i hela dokumenthanteringssystemet. Om organisationen exempelvis använder en viss typ av avtal kan du skapa en innehållstyp som definierar metadata för avtalet, mallen som ska användas för avtalet samt arbetsflöden som krävs för att granska och fylla i avtalet. I alla dokumentbibliotek där du lägger till avtalsinnehållstypen finns då alla metadatadefinitioner och arbetsflöden för innehållstypen, och andra användare kan använda mallen du har angett för att ta fram nya avtal.

En webbplatsinnehållstyp beskriver attributen för ett dokument, en mapp eller ett listobjekt. Varje webbplatsinnehållstyp kan ange följande:

 • En uppsättning egenskaper.

 • Formulär för att redigera och visa egenskaperna.

 • Arbetsflöden som ska vara tillgängliga för dokumentet eller listobjektet.

Tips: Webbplatsinnehållstyper kan också utökas med hjälp av anpassade funktioner.

Genom att lägga till en webbplatsinnehållstyp till en lista eller ett bibliotek anger du att listan eller biblioteket kan innehålla listobjekt, mappar eller dokument av den innehållstypen. En instans av en webbplatsinnehållstyp som är associerad med en lista kallas för en listinnehållstyp.

Överst på sidan

Överväganden gällande innehållstyp

Tänk på följande när du skapar en ny webbplatsinnehållstyp:

Innehåll typer är ordnade i en hierarki.    Innehållstyp hierarki kan en innehållstyp ärver egenskaper från en annan typ av innehåll. I det här sättet klasser av dokument kan dela egenskaper inom ett företag men dessa variabler kan anpassas för vissa webbplatser eller listor.

I exempelvis alla dokument som utgör ett företags kundkorrespondens kan det behövas en uppsättning metadata, som kontonummer och projektnummer. Genom att skapa en innehållstyp på högsta nivå för kundkorrespondens, som alla övriga dokument för kundkorrespondens ärver egenskaper från, kan du se till att kontonummer och projektnummer kopplas till alla varianter av kundkorrespondens i organisationen. Om du lägger till ytterligare en obligatorisk kolumn i innehållstypen Kundkorrespondens på högsta nivån kan du välja om alla innehållstyper som ärver egenskaper från den ska uppdateras, vilket innebär att den nya kolumnen läggs till i alla dokument för kundkorrespondens.

Nya webbplatsinnehållstyper baseras på en överordnad innehållstyp.    När du skapar en ny webbplatsinnehållstyp måste du välja en befintlig (överordnade) webbplatsinnehållstyp som du vill skapa en ny webbplatsinnehållstyp. Den nya webbplatsinnehållstypen som du skapar ärver attribut i överordnat. När du har skapat en ny webbplatsinnehållstyp kan du göra ändringar, till exempel att lägga till eller ta bort kolumner. Observera att ändringar direkt till en underordnad innehållstyp inte påverkar den överordnade innehållstypen som är baserad. När du uppdaterar en överordnad innehållstyp kan du också välja om ändringarna ska uppdateras i de lista och webbplats innehållstyper som ärver från den överordnade innehållstypen.

Underordnade innehållstyper som ärver från överordnat.    Innehållstyper som du skapar baseras på en överordnad innehållstyp och därför ärver attribut i överordnat. När du uppdaterar en överordnad innehållstyp kan du välja om du vill att de underordnade innehållstyperna ärver dessa ändringar. De attribut som kan ärvas från en överordnad innehållstyp är:

 • Dokumentmall.

 • Skrivskyddsinställning.

 • Arbetsflöden.

 • Kolumner.

 • Utökningsattribut som lagts till av andra program.

På alla inställningssidor för innehållstyper finns alternativet att uppdatera listinnehållstyper och underordnade webbplatsinnehållstyper. Om du väljer att uppdatera alla innehållstyper som ärver från en överordnad innehållstyp uppdateras alla inställningar på sidan för alla listinnehålls- och webbplatsinnehållstyper som är underordnade innehållstypen som du ändrar. De tidigare inställningarna i listinnehålls- och webbplatsinnehållstyperna skrivs över.

Om du till exempel endast ändrar dokumentmallen på sidan Avancerade inställningar och väljer att uppdatera listinnehållstyper och underordnade webbplatsinnehållstyper, uppdateras dokumentmallen och skrivskyddsinställningarna på alla underordnade innehållstyper eftersom båda dessa inställningar finns på samma sida. På liknande sätt uppdateras alla ändringar som görs på sidan Arbetsflödesinställningar samtidigt på underordnade innehållstyper. Varje kolumn har en egen sida, kallad Ändra kolumn för webbplatsinnehållstyp, och därför måste inställningarna för varje kolumn uppdateras separat.

Observera att alla attribut för en innehållstyp som visas för den överordnade innehållstypen, förutom Namn, Beskrivning och Grupp, kan uppdateras i underordnade typer. Kolumner eller inställningar som inte visas på den överordnade sidan kan inte uppdateras. Om du vill säkerställa att ändringarna du gör i den överordnade innehållstypen inte skriver över inställningar i underordnade innehållstyper kan du markera de underordnade innehållstyperna som skrivskyddade. Det kan vara önskvärt i vissa situationer, men det begränsar också din möjlighet att centralt styra hierarkin över innehållstyper.  

En överordnad innehållstyps inställningar kan skriva över en underordnad innehållstyps inställningar även om du har markerat innehållstypen som skrivskyddad, om du explicit anger att den överordnade innehållstypen inte ska vara skrivskyddad och sedan uppdaterar ändringarna på de underordnade innehållstyperna.

Webbplatsen innehållstyper som är lagrade i grupper.    När du skapar en ny webbplatsinnehållstyp måste du välja om du vill spara den i en befintlig grupp eller att lagra i en ny grupp som du skapar. Om du inte vill att din ny webbplatskolumn som ska användas av andra kan du skapa en grupp med namnet _doldoch lagra dina webbplatskolumn i den.

Överst på sidan

Skapa en webbplatsinnehållstyp

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på webbplatssamlingens startsida, peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier.

 3. Klicka på Skapa på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp.

 4. Skriv ett namn och eventuellt en beskrivning av den nya webbplatsinnehållstypen i avsnittet Namn och beskrivning på sidan Ny webbplatsinnehållstyp.

 5. Välj den grupp som du vill basera nya innehållstypen i listan Välj överordnad innehållstyp från. Observera att gruppen Särskilda innehållstyper innehåller innehållstyper som e-postaktiverade på listan eller biblioteket när du har lagt till.

 6. Välj den överordnade innehållstypen som du vill basera din innehållstyp på i listan Överordnad innehållstyp.

  Obs!: Listan över överordnade innehållstyper skiljer sig beroende på vilket alternativ du valde i föregående steg.

 7. Välj under Grupp om den nya webbplatsinnehållstypen ska lagras i en befintlig grupp eller en ny grupp.

 8. Klicka på OK.

  Webbplatsinnehållstyp: Den nya innehållstyp namn sidan visas. Du kan välja alternativ på sidan vill finjustera den nya innehållstypen. Information om hur du ändrar inställningar för innehållstyper finns i avsnittet Ändra en webbplatsinnehållstyp.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×