Skapa en webbplatsinnehållstyp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Artikelinnehåll

Om olika typer av webbplatsinnehåll

Att tänka på innehållstyp

Skapa en webbplatsinnehållstyp

Som webbplatsägare kan skapa du ny webbplats innehållstyper. Du kan sedan lägga till dessa innehållstyper i listor och bibliotek på webbplatsnivå som du har skapat dem, förutom underordnade webbplatser. Till exempel är en webbplatsinnehållstyp som du skapar på webbplatsen på översta nivån tillgänglig för listor och bibliotek på alla webbplatser i webbplatssamlingen. Innehållstyper som skapas på en lägre nivå webbplats är inte tillgängliga på högre nivå webbplatser.

När du har definierat en webbplatsinnehållstyp kan du återanvända den i flera dokumentbibliotek på den aktuella webbplatsen eller andra webbplatser. På så sätt kan du strukturera innehållet bättre och skapa samma möjligheter för innehållet i hela dokumenthanteringssystemet. Om organisationen exempelvis använder en viss typ av avtal kan du skapa en innehållstyp som definierar metadata för avtalet, mallen som ska användas för avtalet samt arbetsflöden som krävs för att granska och fylla i avtalet. I alla dokumentbibliotek där du lägger till avtalsinnehållstypen finns då alla metadatadefinitioner och arbetsflöden för innehållstypen, och andra användare kan använda mallen du har angett för att ta fram nya avtal.

Om webbplatsinnehållstyper

En webbplatsinnehållstyp beskriver attributen för ett dokument, en mapp eller ett listobjekt. Varje webbplatsinnehållstyp kan ange följande:

 • En uppsättning egenskaper.

 • Formulär för att redigera och visa egenskaperna.

 • Arbetsflöden som ska vara tillgängliga för dokumentet eller listobjektet.

Tips: Webbplatsinnehållstyper kan också utökas med hjälp av anpassade funktioner.

Genom att lägga till en webbplatsinnehållstyp till en lista eller ett bibliotek anger du att listan eller biblioteket kan innehålla listobjekt, mappar eller dokument av den innehållstypen. En instans av en webbplatsinnehållstyp som är associerad med en lista kallas för en listinnehållstyp.

Överst på sidan

Överväganden gällande innehållstyp

Tänk på följande när du skapar en ny webbplatsinnehållstyp:

Innehållstyper ordnas i en hierarki    Hierarkin över innehållstyper gör det möjligt för en innehållstyp att ärva egenskaper från en annan innehållstyp. På så sätt kan olika dokumentklasser i en organisation dela samma egenskaper, och egenskaperna kan också specialanpassas för särskilda webbplatser eller listor.

I exempelvis alla dokument som utgör ett företags kundkorrespondens kan det behövas en uppsättning metadata, som kontonummer och projektnummer. Genom att skapa en innehållstyp på högsta nivå för kundkorrespondens, som alla övriga dokument för kundkorrespondens ärver egenskaper från, kan du se till att kontonummer och projektnummer kopplas till alla varianter av kundkorrespondens i organisationen. Om du lägger till ytterligare en obligatorisk kolumn i innehållstypen Kundkorrespondens på högsta nivån kan du välja om alla innehållstyper som ärver egenskaper från den ska uppdateras, vilket innebär att den nya kolumnen läggs till i alla dokument för kundkorrespondens.

Nya webbplatsinnehållstyper bygger på en överordnad innehållstyp    När du skapar en ny webbplatsinnehållstyp måste du välja en befintlig (överordnad) webbplatsinnehållstyp att basera den på. Den nya webbplatsinnehållstypen ärver attribut från den befintliga. När du har skapat en ny webbplatsinnehållstyp kan du ändra den, exempelvis lägga till eller ta bort kolumner. Observera att de ändringar du gör i en underordnad innehållstyp inte påverkar den överordnade innehållstypen som den bygger på. När du uppdaterar en överordnad innehållstyp kan du välja om även list- och webbplatsinnehållstyper som ärver egenskaper från den överordnade innehållstypen ska uppdateras med ändringarna.

Underordnade webbplatsinnehållstyper ärver från överordnade    De innehållstyper som du skapar bygger på en överordnad innehållstyp, och ärver därigenom attribut från denna. När du uppdaterar en överordnad innehållstyp kan du välja om de underordnade innehållstyperna ska ärva ändringarna. Följande attribut kan ärvas från en överordnad innehållstyp:

 • Dokumentmall.

 • Skrivskyddsinställning.

 • Arbetsflöden.

 • Kolumner.

 • Utökningsattribut som lagts till av andra program.

På alla inställningssidor för innehållstyper finns alternativet att uppdatera listinnehållstyper och underordnade webbplatsinnehållstyper. Om du väljer att uppdatera alla innehållstyper som ärver från en överordnad innehållstyp uppdateras alla inställningar på sidan för alla listinnehålls- och webbplatsinnehållstyper som är underordnade innehållstypen som du ändrar. De tidigare inställningarna i listinnehålls- och webbplatsinnehållstyperna skrivs över.

Om du till exempel endast ändrar dokumentmallen på sidan Avancerade inställningar och väljer att uppdatera listinnehållstyper och underordnade webbplatsinnehållstyper, uppdateras dokumentmallen och skrivskyddsinställningarna på alla underordnade innehållstyper eftersom båda dessa inställningar finns på samma sida. På liknande sätt uppdateras alla ändringar som görs på sidan Arbetsflödesinställningar samtidigt på underordnade innehållstyper. Varje kolumn har en egen sida, kallad Ändra kolumn för webbplatsinnehållstyp, och därför måste inställningarna för varje kolumn uppdateras separat.

Observera att alla attribut för en innehållstyp som visas för den överordnade innehållstypen, förutom Namn, Beskrivning och Grupp, kan uppdateras i underordnade typer. Kolumner eller inställningar som inte visas på den överordnade sidan kan inte uppdateras. Om du vill säkerställa att ändringarna du gör i den överordnade innehållstypen inte skriver över inställningar i underordnade innehållstyper kan du markera de underordnade innehållstyperna som skrivskyddade. Det kan vara önskvärt i vissa situationer, men det begränsar också din möjlighet att centralt styra hierarkin över innehållstyper.  

En överordnad innehållstyps inställningar kan skriva över en underordnad innehållstyps inställningar även om du har markerat innehållstypen som skrivskyddad, om du explicit anger att den överordnade innehållstypen inte ska vara skrivskyddad och sedan uppdaterar ändringarna på de underordnade innehållstyperna.

Webbplatsinnehållstyper lagras i grupper    När du skapar en ny webbplatsinnehållstyp måste du välja om den ska lagras i en befintlig grupp eller i en ny som du skapar. Om du inte vill att den nya webbplatskolumnen ska kunna användas av andra kan du skapa en grupp med namnen _Dold och lagra webbplatskolumnen där.

Överst på sidan

Skapa en webbplatsinnehållstyp

 1. Gå till webbplatsen där du vill skapa den nya webbplatsinnehållstypen.

  1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

   Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i kolumnen Gallerier.

  Sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp visas. Observera att den nya webbplatsinnehållstypen visas på den här sidan när du har skapat den.

 3. Klicka på Skapa på sidan Galleri för webbplatsinnehållstyp.

  Sidan Ny webbplatsinnehållstyp visas.

 4. Skriv ett namn, och om du vill en beskrivning, för den nya webbplatsinnehållstypen under Namn och beskrivning.

 5. Välj gruppen som den nya innehållstypen ska bygga på i listan Välj överordnad innehållstyp från. Observera att gruppen med specialinnehållstyper omfattar innehållstyper som förändrar beteendet hos dina listor eller bibliotek när de läggs till.

 6. Välj den överordnade innehållstypen som du vill basera din innehållstyp på i listan Överordnad innehållstyp.

  Obs!: Listan över överordnade innehållstyper skiljer sig beroende på vilket alternativ du valde i föregående steg.

 7. Välj under Grupp om den nya webbplatsinnehållstypen ska lagras i en befintlig grupp eller en ny grupp.

 8. Klicka på OK.

  Webbplatsinnehållstyp: Den nya innehållstyp namn sidan visas. Du kan välja alternativ på sidan vill finjustera den nya innehållstypen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×