Skapa en webbplats med flera språk

Skapa en webbplats med flera språk

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En webbplats med flera språk är en enda webbplats som reproduceras och publiceras på fler än ett språk. Det mesta av innehållet på webbplatsen är detsamma, men det översätts och lokaliseras enligt det språk och de kulturella förutsättningar som gäller för kunderna i de olika aktuella regionerna. Du förstår säkert att det kan vara svårt och ta mycket tid att skapa och underhålla en webbplats med flera språkvarianter. Funktionen för SharePoint Online-varianter gör arbetet lättare genom att sidorna och webbplatsen kan skapas automatiskt för varje språk och språkvariant. Funktionen fungerar enligt en källa-mål-paradigm som gör att du kan skapa innehållet en gång och publicera för en så stor målgrupp som möjligt, med kortast möjliga konfigurationstid.

Viktigt!: 

 • Flytta till början September 2018 används tjänster för maskinöversättning inte i SharePoint Online. Tjänster för maskinöversättning kan fortfarande finnas används men kodning mot dem i Visual Studio resulterar i en varning. Den här ändringen påverkar inte eventuella tidigare skapad variantetiketter eller möjligheten att schemalägga aktiviteter för översättning och arbetsflöden som baseras på tidigare skapad variantetiketter. Om du skapar nya variantetiketter är konverteras inte tillgänglig för etiketterna. Hur påverkas av den här ändringen har blivit anges nedan.

 • Istället för att använda på begäran, manuell översättningstjänster rekommenderar vi att du använder Bing översättning API: er. Maskinöversättning Server API markeras som inaktuell men kommer att vara tillgänglig via SharePoint CSOM just nu. Du hittar mer information om API i den här artikeln på tjänster för maskinöversättning i SharePoint.

Artikelinnehåll

Termer

Hur fungerar webbplatsvarianter?

Bestämma hur sidor ska distribueras till webbplatser

Skapa etiketter för käll- och målwebbplatser

Skapa en hierarki med webbplatsvarianter

Författa och publicera

Listvarianter

Termer

Innan du skapar en webbplats med flera språk bör du bekanta dig med de termer som används när du arbetar med SharePoint Online-varianter. I följande tabell definieras viktiga termer som du kommer att stöta på när du konfigurerar och hanterar varianter.

Term

Definition

Varianter

Enskilda instanser av en webbplats som lokaliseras och/eller översätts till ett specifikt språk och för en specifik språkvariant.

Variantrot

Bas-URL:en för alla varianter av webbplatsen. Vanligtvis finns denna adress vid roten för webbplatssamlingen, men variantroten kan också vara en underwebbplats i en samling. Från bas-URL:en omdirigeras webbplatsbesökarna till rätt variant utifrån vilka språk- och platsinställningar som angetts i webbläsaren.

Variantetikett

Obs: Början September 2018 du inte att kunna använda maskinöversättning när du skapar variantetiketter i SharePoint Online.

Språk par för en webbplatsvariant och identifierare för den översta nivån webbplatsvariant och alla webbplatser, innehåll och så vidare, under webbplatsen på översta nivån. Till exempel etiketten en-us innebär att webbplatsen publicerats på engelska och visas för användare vars plats, beroende på deras webbläsarinställningar är USA. SV -Storbritannien innebär att webbplatsen är däremot publicerats på engelska och visas för användare vars webbläsarens inställningar anger Storbritannien. Etiketten som ingår i webbplatsens URL och kan se ut ungefär så här: http://contoso.com/en-us.

Källwebbplatsvariant

Den webbplats där innehåll skapas och publiceras. Alla webbplatsvarianter kopieras från den här källan. När en webbplats har identifierats som källa kan den inte ändras och inga andra webbplatser i webbplatssamlingen kan anges som källa.

Målwebbplatsvariant

En webbplats som får det mesta av sitt innehåll från källwebbplatsvarianten. Nytt innehåll kan skapas på målwebbplatsvarianten, men det innehållet delas inte med andra webbplatser och är unikt för den webbplats där det skapades.

Varianthierarki

Den kompletta uppsättningen med varianter, inklusive källwebbplatsen.

Variantsidor

De publiceringssidor som sparats i sidbiblioteket för käll- och målwebbplatsvarianterna.

Microsoft Translator

Den tjänst som används i SharePoint för att maskinöversätta innehållet på webbplatsen. Microsoft Translator är en webbside-widget som gör att du kan översätta sidor på din webbplats i realtid. Användare kan se dina sidor på sitt eget språk utan att behöva gå till en separat översättningswebbplats, och de kan dela din sida med andra på flera andra språk.

XLIFF-fil

Ett XML-baserat standardformat som stöds av många olika lokaliseringsverktyg.

Hur fungerar webbplatsvarianter?

I grund och botten är en webbplatsvariant en hanterad kopia av en webbplats. Du skapar innehållet på källwebbplatsen (den webbplats i varianthierarkin som alla andra webbplatser kopieras från). När du publicerar källwebbplatsen replikeras alla publiceringssidor från sidbiblioteket automatiskt till målwebbplatserna och de placeras i kö för översättning och publicering. Dokumentbibliotek, meddelandelistor och bildbibliotek replikeras också som en del av variantprocessen.

Webbplatsvarianter skapas i en hierarki med rotwebbplatsen högst upp och alla språkvarianter under den. Käll- och målwebbplatserna finns en nivå under roten. Här följer ett exempel:

Bild av en hierarki med en rotwebbplats på den högsta nivån med tre varianter nedanför. Varianterna är på engelska, franska och tyska

Variantfunktionen är en komponent i publiceringsinfrastrukturen i SharePoint Online, och publiceringswebbplatsmallar används när webbplatser skapas. Hur den faktiska processen för innehållspublicering ser ut beror dock på vilken webbplatsmall du väljer när du konfigurerar varianterna. Om du väljer Publiceringswebbplats för källvarianten måste alla sidor i källwebbplatsen och under den publiceras innan de kan replikeras på målwebbplatsvarianterna. Om du väljer Publiceringswebbplats med arbetsflöde måste sidorna genomgå ett arbetsflöde för godkännande innan de replikeras på målwebbplatsvarianterna. Du kan använda ett tidsinställt variantjobb för att replikera godkända och publicerade sidor till målwebbplatser. Jobbet startas så snart webbplatshierarkin har skapats.

Eftersom variantfunktionen är beroende av publiceringsinfrastrukturen och publiceringswebbplatsmallarna måste du aktivera publicering i webbplatssamlingen innan du skapar variantetiketter eller en webbplatshierarki.

Aktivera publicering i webbplatssamlingen

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar för Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatssamlingens funktioner under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Rulla ned till infrastruktur för SharePoint Server-publicering och klicka sedan på Aktivera.

När du har aktiverat publicering konfigurerar du varianter genom att följa fyra steg:

 1. Bestämma hur sidor ska distribueras till webbplatsvarianter.

 2. Skapa etiketter för käll- och målwebbplatser.

 3. Skapa varianthierarkin.

 4. Författa och publicera.

Bestämma hur sidor ska distribueras till webbplatser

Tänk noga igenom hur automatisk generering av webbplatser ska hanteras i organisationen, och tänk på att du har vissa valmöjligheter när det gäller vilket innehåll som ska publiceras och när. Exempel: Anta att ditt företag just har lanserat en ny produkt som är mycket synlig på startsidan för webbplatsen. Produkten ska även finnas med på webbplatserna för alla internationella dotterbolag, men eftersom produkten inte kommer att lanseras internationellt förrän om flera månader vill du att webbplatsägarna i varje dotterbolag ska vänta med att publicera innehållet tills produkten är tillgänglig lokalt. Genom att ändra variantinställningarna kan du styra hur nya, uppdaterade och borttagna sidor ska hanteras på varje webbplatsvariant.

Konfigurera variantinställningar

Obs!: Den här åtgärden kan endast utföras av administratörer för webbplatssamlingar.

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar för Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Variantinställningar under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Välj webbplats, lista, och sidan skapades beteende:
  Skapa överallt om nya sidor ska kopieras till alla mål.
  - eller -
  Skapa selektivt om du vill välja vilka mål som ska ta emot nya sidor.

 4. Välj Återskapa borttagna målsidan:
  återskapa en ny målsidan när källsidan publiceras om du vill att den nya sidan ska ersätta något som har tagits bort.
  - eller -
  inte återskapa en ny målsidan när källsidan publiceras om du inte vill att den nya sidan ska ersätta något som har tagits bort.

 5. I Uppdatera webbdelar för målet sida väljer du:
  Uppdatera webbdelen ändringar till målet sidor när variantkällsidans uppdatering vidarebefordras om du vill att webbdel ändringar på källan som ska uppdateras i målet. Önskade webbdel i målet kommer att förloras.
  - eller -
  inte uppdatera ändringar av webbdelen målsidor när variantkällsidans uppdatering vidarebefordras om du inte vill webbdel ändringar på källan som ska uppdateras i målet.

 6. Vid avisering markerar du kryssrutan för att Avisera webbplatsägare när nya sidor eller siduppdateringar är tillgängliga.

 7. Klicka på OK.

Skapa etiketter för käll- och målwebbplatser

Viktigt!: Flytta till början September 2018 att du inte kunna använda maskinöversättning när du skapar variantetiketter i SharePoint Online. Du kan fortfarande skapa variantetiketter men måste du använda en annan metod för översättning, vi rekommenderar att du använder Bing översättning API: er. Följande steg är inte tillgängliga i SharePoint. Stegen från och med Skapa en hierarki med Webbplatsvarianter fortsätter att fungera med etiketter som skapades innan September 2018.

En variantetikett är inställningarna för språk och språkvariant för en webbplatsvariant, till exempel en-us, de-de eller fr-fr o.s.v. Etiketten ingår i webbplats-URL:en.

Den första etikett du behöver skapa är källetiketten. Källan är den plats där du skapar det innehåll som ska kopieras till målwebbplatserna. På en flerspråkig webbplats kan du använda det primära språket i organisationen som källetikett.

Obs!:  Det får bara finnas en källetikett. När du har angett källetiketten kan du inte ändra den till en annan utan att ta bort källetiketten och bryta alla befintliga käll- och målrelationer.

Skapa källwebbplatsvarianten

Nästa steg är att skapa en måletikett för varje språkvariant i hierarkin. Om du till exempel tänker publicera fyra språkvarianter av webbplatsen (en källa och tre mål) skapar du fyra etiketter, en för varje språk.

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar för Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Variantetiketter under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Ny etikett på sidan Variantetiketter.

 4. Vid Webbplatsmallens språk på sidan Skapa variantetikett väljer du det språk som ska användas i MUI-gränssnittet (multilingual user interface) för källwebbplatsen. Vilka språk som visas beror på vilka språkpaket som är installerade. Observera att språkpaket bara behövs om du vill använda MUI för de administrativa sidorna på webbplatsen. Språkpaket behövs inte för varianter.

 5. Vid Språk väljer du det språk och/eller den språkvariant som ska användas för webbplatsen. Den här inställningen avgör språket för allt användargenererat innehåll, formateringen för objekt som datum, tid och valuta samt hur användare omdirigeras från rotwebbplatsen beroende på inställningarna i deras webbläsare.

 6. Vid Plats skriver du in platsen för käll- och målwebbplatserna i webbplatshierarkin. Om de ska placeras på den högsta nivån i webbplatssamlingen skriver du ett snedstreck (/).

 7. Vid Etikettnamn visas inställningar för språk och språkvariant som baseras på den språkinställning du valde tidigare. Den här informationen går att redigera.

 8. Vid Beskrivning skriver du en beskrivning av syftet med etiketten. Du kan till exempel skriva "engelska".

 9. Vid Visningsnamn visas inställningar för språk och språkvariant som baseras på den språkinställning du valde tidigare. Den här informationen går att redigera.

 10. Vid Publiceringswebbplatsmall väljer du den webbplatsmall som ska användas för varje webbplatsvariant. Välj Publiceringswebbplats med arbetsflöde om du vill att alla sidor ska genomgå ett arbetsflöde för godkännande innan de kopieras till målwebbplatsvarianterna. Välj Publiceringswebbplats om godkännande inte behövs. Alla sidor i källwebbplatsen och under den måste publiceras innan de kan kopieras till målwebbplatsvarianterna.

 11. Vid Etikettkontakt skriver du e-postadresserna till de personer som ska få aviseringar när källwebbplatsvarianten skapas.

 12. Klicka på OK. Processen för att skapa källan startas automatiskt.

Skapa målvariantetiketter

Du behöver inte skapa alla målvarianter på en gång, och du rekommenderas att skapa innehåll i källan innan du börjar skapa måletiketter. Du rekommenderas också att skapa flera måletiketter innan du skapar webbplatshierarkin.

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar för Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Variantetiketter under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Ny etikett på sidan Variantetiketter.

 4. Vid Webbplatsmallens språk väljer du det språk som ska användas i MUI-gränssnittet (multilingual user interface) för källwebbplatsen. Vilka språk som visas beror på vilka språkpaket som är installerade. Språkpaket behövs bara om du vill använda MUI för de administrativa sidorna på webbplatsen. Språkpaket behövs inte för varianter.

 5. Vid Språk väljer du det språk och/eller den språkvariant som ska användas för webbplatsen. Den här inställningen avgör formateringen för objekt, t.ex. datum, tid och valuta, samt hur användare omdirigeras från rotwebbplatsen beroende på inställningarna i deras webbläsare.

 6. Klicka på Fortsätt.

 7. Vid Etikettnamn visas inställningar för språk och språkvariant som baseras på den språkinställning du valde tidigare. Den här informationen går att redigera.

 8. Vid Beskrivning skriver du en beskrivning av syftet med etiketten. Du kan till exempel skriva "engelska".

 9. Vid Visningsnamn visas inställningar för språk och språkvariant som baseras på den språkinställning du valde tidigare. Den här informationen går att redigera.

 10. Skapa hierarki väljer du del av källan som ska kopieras till det nya målet:

 11. Publiceringswebbplatser, listor med varianter, och alla sidor för att skapa en hierarki med publiceringswebbplatser och alla sidor.

 12. Endast publiceringswebbplatser om du vill skapa en hierarki med bara publiceringswebbplatser.

 13. Endast rotwebbplats om du vill skapa en webbplats på den högsta nivån utan några webbplatser eller sidor.

 14. Klicka på Fortsätt.

 15. Välj om du vill låta mänsklig översättning av innehållet på den här målet i Skapa Översättningspaket. Aktivera det här alternativet innebär att innehåll paketeras XLIFF-fil som hämtas till din dator så att det kan skickas till översättare för bearbetning. En XLIFF-fil är ett XML-baserat standardformat som stöds av många olika lokaliseringsverktyg.

 16. Vid Maskinöversättning väljer du om du vill tillåta maskinöversättning på det här målet. Om du väljer det här alternativet kan användarna begära översättning via tjänsten Microsoft Translator.

 17. Klicka på Fortsätt.

 18. Vid Funktion för siduppdatering väljer du hur befintliga sidor ska uppdateras när ändringar kommer från källan:

 19. Användaren kan synka uppdateringar från källvariantsidor manuellt så att webbplatsägaren eller innehållsförfattaren jämföra den uppdaterade sidan med den befintliga sidan och bestämma vilka ändringar som ska accepteras.

 20. Uppdatera målvariantsidor automatiskt om du vill att en utkastversion av sidan ska skickas till målet.

 21. Vid Etikettkontakt skriver du e-postadresserna till de personer som ska få aviseringar när målwebbplatsvarianten skapas.

 22. Klicka på Fortsätt.

 23. Granska etikettinställningarna och klicka på Slutför.

Skapa en hierarki med webbplatsvarianter

När du skapar hierarkin med webbplatsvarianter sker två saker:

 • Käll- och målvarianterna associeras med varandra och med rotwebbplatsvarianten.

 • Webbplatserna och sidorna för varje språkvariant skapas.

Att skapa hierarkin med webbplatsvarianter kan kräva en hel del resurser, framför allt om du har många varianter i hierarkin. Därför hanteras skapandet av hierarkin som en del av ett tidsinställt massjobb som körs ungefär en gång i timmen. Du kan övervaka jobbförloppet genom att titta i variantloggen.

Skapa hierarkin

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. , och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Variantetiketter under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Skapa hierarkier.

Kontrollera status i variantloggen

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. , och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Variantloggar under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

Lägga till en ny webbplatsvariant till en befintlig webbplatshierarki

När du har skapat hierarkin med webbplatsvarianter kan du lägga till en ny målwebbplats när du vill.

 1. Från roten i webbplatssamlingen klickar du på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. , och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Variantetiketter under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Ny etikett, och skapa etiketten enligt beskrivningen i ”Skapa målvariantetiketter” ovan.

 4. Upprepa steg 1 och 2 för varje nytt mål och klicka sedan på Skapa hierarkier.

Författa och publicera

När varianthierarkin har skapats visas nya variant- och översättningsalternativ i menyfliksområdet. Vilka alternativ som visas beror på om du arbetar med en käll- eller målwebbplats.

Alternativ i menyfliksområdet för källwebbplatser

På fliken Publicera i menyfliksområdet för källwebbplatsen visas den nya gruppen Varianter. Här finns två knappar som styr hur innehållsuppdateringar ska distribueras till målwebbplatser.

Två ikoner från fliken Varianter i menyfliksområdet. Den första ikonen är Skapa ett nytt mål. Den andra ikonen är Uppdatera alla mål.

Knapp

Beskrivning

Skapa ett nytt mål

Skapar en relation mellan källan och målet. Målen får en kopia av källsidan och alla framtida uppdateringar av den.

Uppdatera alla mål

Den aktuella versionen av källan kopieras till alla befintliga mål. Sidan förblir ett opublicerat utkast tills ägaren av webbplatsvarianten eller författaren publicerar den.

Uppdatera alla mål

 1. Från källwebbplatsen bläddrar du till sidan nytt eller uppdaterat. (Sidan måste publicerats eller godkänts av arbetsflöde för godkännande innan den kan kopieras till mål.)

 2. Klicka på Uppdatera alla mål i gruppen Varianter på fliken Publicera. Observera att innehåll bara kan kopieras från källa till mål, och inte från mål till mål.

Ange vilka mål som ska ta emot uppdateringar

 1. Från källwebbplatsen bläddrar du till den nya eller uppdaterade sidan. (Sidan måste publiceras eller godkännas via arbetsflödet för godkännande innan den kan kopieras till mål.)

 2. Klicka på Skapa ett nytt mål i gruppen Varianter på fliken Publicera.

 3. På sidan Skapa variant markerar du kryssrutan vid varje mål som ska ta emot innehållet. Om du vill skicka innehållet till alla tillgängliga mål markerar du kryssrutan bredvid Etikett. Observera att innehåll bara kan kopieras från källa till mål, och inte från mål till mål.

 4. Klicka på Fortsätt.

  Skärmbild med kryssrutor för webbplatsvarianterna som ska ta emot innehållsuppdateringar, med variantetiketter och motsvarande visningsnamn

Alternativ i menyfliksområdet för målwebbplatser

Om du är ägare till en målwebbplats får du en avisering när nytt innehåll kommer från källan. Aviseringen visas högst upp på den aktuella sidan och innehåller en länk som leder till källan, så att du kan granska vad som har ändrats och bestämma vilka ändringar du vill acceptera respektive avvisa. Hur stora valmöjligheter du har när det gäller att acceptera och/eller avvisa nytt och uppdaterat innehåll beror på vilka variantinställningar som har konfigurerats av administratören för webbplatssamlingen.

Menyfliksområdet för varje målwebbplats innehåller fliken Varianter, som ser ut som på följande bild:

Skärmbild av fliken Varianter från målwebbplatsen, med två grupper: Varianter och Översättning

På den här fliken kan du dels granska det innehåll som tagits emot från källan, dels förbereda innehållet för mänsklig översättning eller maskinöversättning. Knapparna förklaras i följande tabell.

Knapp

Förklaring

Visa ändringar

Det källinnehåll som nyss har kopierats jämförs med den aktuella översättningen på målwebbplatsen. Klicka på Visa ändringar varje gång du får nytt innehåll från källan för att se vad som har ändrats. Om ändringarna är mycket små kan du välja att ignorera dem eller att föra in dem manuellt.

Synkronisera från källa

Välj mellan två alternativ:

 • Synkronisera från källa kopierar källinnehållet till målet som ett opublicerat utkast. När utkastet har publicerats skriver det över det aktuella målinnehållet.

 • Ange som aktuell anger att målinnehållet är likvärdigt med källinnehållet, utan att uppdateringarna accepteras. Välj det här alternativet om du vill uppdatera innehåll manuellt.

Skapa översättningspaket

Exporterar den aktuella sidan som en XLIFF-fil på datorn och meddelar de personer som du anger om att filen är klar för översättning. XLIFF-filen har filnamnstillägget .xlf. Den här funktionen kan ha aktiverats eller inaktiverats när variantetiketten skapades.

Ladda upp översättning

Gör att du kan överföra den översatta XLIFF-filen och granska ändringarna. Den här funktionen kan ha aktiverats eller inaktiverats när variantetiketten skapades.

Maskinöversätt

Microsoft Translator används för översättning i realtid, om funktionen har aktiverats (den kan ha aktiverats eller inaktiverats när variantetiketten skapades).

Översättningsstatus

En logg för översättningsaktivitet som innefattar både mänsklig översättning och maskinöversättning.

Visa ändringar från källwebbplatsen

 1. Bläddra till den sida som just har tagits emot från källan.

 2. Klicka på Visa ändringar i meddelande längst upp på sidan eller på fliken varianter.
  Ett nytt fönster öppnas med en rapport som uppmärksammar skillnaderna mellan nyligen synkroniserade käll- och källan.

Acceptera ändringar från källwebbplatsen

 1. Bläddra till den sida som just har tagits emot från källan.

 2. Klicka på Synkronisera från källa på fliken varianter.
  Den befintliga sidan ersätts med den som tagits emot från källan.

 3. När du är nöjd med ändringarna publicerar du sidan.

Avvisa ändringar från källwebbplatsen

 1. Bläddra till den sida som just har tagits emot från källan.

 2. Klicka på Ange som aktuell på fliken Varianter. Den befintliga sidan ändras inte.

Paketera en sida för översättning

 1. Bläddra till den sida vars innehåll du vill översätta.

 2. Klicka på Skapa översättningspaket på fliken Varianter.

 3. Ange e-postadresserna till alla som ska få aviseringar när innehållet är klart för översättning. Varje mottagare får ett e-postmeddelande med en länk till översättningspaketet.

Överföra ett översatt paket

 1. Bläddra till den sida som just har översatts.

 2. Klicka på Ladda upp översättning på fliken Varianter.

 3. Bläddra till det SharePoint-bibliotek eller den andra plats på datorn eller SharePoint-webbplatsen där den översatta XLIFF-filen finns.

 4. Om du vill kan du i spårningssyfte skriva namnet på företaget som gjort översättningen.

 5. När du är nöjd med översättningen publicerar du sidan.

Skicka en sida för maskinöversättning

 1. Bläddra till den sida vars innehåll du vill översätta.

 2. Maskinöversätt på fliken varianter.
  Sidan uppdateras med översatt innehåll.

 3. När du är nöjd med översättningen publicerar du sidan.

Kontrollera översättningsstatus

 1. Bläddra till den sida vars innehåll håller på att översättas.

 2. Klicka på Översättningsstatus på fliken Varianter.

 3. Granska statusloggen för översättning.

Listvarianter

Listvarianter liknar sidvarianter, med ett undantag: det går bara att replikera fullständiga listor, inte enskilda listobjekt, till målwebbplatser.

Ange vilka mål som ska ta emot listuppdateringar

 1. Från källwebbplatsen bläddrar du till den nya eller uppdaterade listan.

 2. Klicka på Inställningar på fliken Varianter.

 3. På sidan Skapa variant markerar du kryssrutan bredvid varje målwebbplats som listan ska skickas till. Om du vill skicka listan till alla tillgängliga mål markerar du kryssrutan bredvid Etikett.

 4. Klicka på Fortsätt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×