Skapa en undersida i OneNote för Mac

Undersidor är ett bra sätt att organisera relaterade anteckningar i OneNote för Mac. Om du till exempel har tagit lektionsanteckningar kan du skapa en huvudsida för ämnet och dela upp varje veckas lektionsanteckningar i undersidor.

Undersidor visas med indragna namn i sidlistan så att du ska se deras relation till huvudsidan och övriga undersidor. Du kan skapa undersidor på upp till två nivåer och du kan när som helst höja upp en undersida tillbaka till dess normala nivå.

Skapa en ny, tom undersida

Så här skapar du en ny undersida:

 1. Gå till avsnittet i anteckningsboken där du vill skapa en undersida.

 2. Markera en befintlig sida och klicka sedan på + Sida längst ned i sidlistan. Då skapas sidan som ska bli en ny, tom undersida.

 3. CTRL-klicka på den nya sida du just skapade och gör sedan något av följande:

  • Om du vill dra in sidan med en nivå klickar du på Skapa undersida en gång. Sidnamnet dras in något åt höger i OneNote.

  • Om du vill dra in sidan två nivåer klickar du på Skapa undersida en andra gång. Sidnamnet dras då in ytterligare åt höger i OneNote.

Obs!: Du kan inte ange en befintlig sida som en undersida om det är den enda sidan i det aktuella avsnittet. En undersida måste föregås av minst en normal sida i sidlistan.

Ange en befintlig sida som en undersida

Om du vill göra om en befintlig sida i anteckningsboken till en undersida gör du så här:

 1. Gå till valfritt avsnitt i anteckningsboken som innehåller minst två sidor.

 2. CTRL-klicka på en befintlig sida under den översta sidan i det aktuella avsnittet och gör sedan något av följande:

  • Om du vill dra in den valda sidan med en nivå klickar du på Skapa undersida en gång. Sidnamnet dras in något åt höger i OneNote.

  • Om du vill dra in den valda sidan med två nivåer klickar du på Skapa undersida en andra gång. Sidnamnet dras då in ytterligare åt höger i OneNote.

Obs!: Du kan inte ange den översta sidan i något av avsnitten i anteckningsboken. En undersida måste föregås av minst en huvudsida i sidlistan.

Höja upp en undersida

CTRL-klicka på den undersida du vill höja upp och gör sedan något av följande:

 • Om du vill höja upp sidan en nivå klickar du på Höj undersida en gång. Sidnamnet dras ut något åt vänster i OneNote.

 • Om du vill höja upp sidan två nivåer klickar du på Höj undersida en andra gång. Alla indrag tas bort från sidnamnet i OneNote.

Ta bort en undersida

 • Om du vill ta bort en undersida CTRL-klickar du på den undersida du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

Mer information finns i

Skapa sidor, avsnitt och anteckningsböcker i OneNote för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×