Skapa en undersökning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du planerar och skapar en SharePoint-undersökning skapar du en särskild sorts lista som gör att ägaren kan skapa frågor, registrera svar från olika personer och visa en sammanfattning av resultaten. Information om hur du svarar på och redigerar undersökningssvar finns i Svara på en undersökning.

Obs!: Om du vill skapa en undersökning måste du ha behörighet att skapa listor på webbplatsen. Ett alternativ är att skapa undersökningen i Excel Web App, där resultatet sammanställs i ett Excel-kalkylblad, i stället för i en SharePoint-lista.

Uppdaterat den 25 januari 2017 tack vare feedback från kunder.

Skapa en undersökning

Obs!: Undersökning är en standard-app i SharePoint och ska vara tillgänglig oavsett version. Om den inte visas som ett alternativ under appar kontaktar du din administratör.

Skapa en undersökning i SharePoint Online

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Välj app launcher ikonen Office 365-startprogramsikon högst upp på sidan och välj sedan panelen SharePoint.

 3. Gå till den webbplats där du vill skapa undersökningen.

 4. Klicka på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet och sedan på Lägg till en app.

  Inställningsmenyn med Lägg till en app markerat
 5. På sidan Dina appar skriver du ”undersökning” i sökrutan

  Sökruta på sidan Webbplatsinnehåll med survey inskrivet och markerat

  leta upp och klicka på ikonen Undersökning.

  Appikon för undersökningar i SharePoint

  Obs!: Du kan ha interna eller externa undersökningsappar att välja mellan om företaget tillåter dem. Tala med SharePoint-administratören för att få råd om vilken du bör använda.

 6. Klicka på Avancerade alternativ i rutan Lägga till undersökning,

  Dialogrutan Lägga till en undersökning med Avancerade alternativ markerat

  Du kan även ange ett namn, klicka på Skapa och sedan ändra inställningarna och lägga till frågor senare.

  Obs!: Om du använder SharePoint Online men din skärmar ser olika ut, administratören du kanske klassisk upplevelse. Följ anvisningarna under fliken SharePoint 2016 i stället.

 7. Ange ett namn på undersökningen.

 8. Skriv en beskrivning för undersökningen i rutan Beskrivning. Beskrivningen är valfri.

  Dialogrutan Ny undersökning med ifyllda textrutor.
 9. I avsnittet Undersökningsalternativ anger du om du vill att deltagarnas namn ska visas tillsammans med deras svar, samt om de kan delta i undersökningen mer än en gång.

 10. Klicka på Nästa.

 11. På sidan Ny fråga anger du frågetexten och väljer den svarstyp du vill använda i avsnittet Fråga och typ för den första frågan.

  Sidan Ny fråga

  Obs!: För närvarande finns inget automatiskt sätt att numrera frågor för att visa, som du inte kan lägga till fler kolumner i en undersökning. Om du vill att dina frågor tal anger du nummer i Frågenamn. Frågor läggs till i tur och ordning när du har skapat dem, men du kan ändra ordning på frågorna från inställningssidan.

 12. I avsnittet Ytterligare frågeinställningar kan du ange om frågan måste besvaras eller om personer kan svara på undersökningen mer än en gång. Beroende på typen av fråga kan du även ange svarsalternativ och ange ett standardvärde.

  Avsnittet Ytterligare frågor i dialogrutan Nytt
 13. Om du vill lägga till branchningslogik där undersökningen ställer olika frågor baserat på det senaste svaret måste du först slutföra skapandet av undersökningen. Du kan sedan gå till sidan Inställningar för undersökning och lägga till branchningslogik. Mer information finns i Lägga till branchningslogik i en undersökning.

  Logiskt avsnitt med förgreningar i dialogrutan Ny fråga
 14. Om du vill kontrollera om en fråga är giltig anger du den formel du vill använda för verifiering i rutan Formel i avsnittet Kolumnverifiering. I rutan Användarmeddelande beskriver du vad användaren behöver göra för att svaret ska vara giltigt. Om du till exempel ber en anställd att ange hur länge hon har arbetat på en avdelning kan du ange att det inte kan vara längre än den totala tiden hon har arbetat på företaget. Mer information om formler finns i Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

  Valideringsavsnitt i dialogrutan Ny fråga
 15. Gör något av följande:

  • Klicka på Nästa fråga om du vill skapa ytterligare frågor och ange information om den frågan. Fortsätt tills du har lagt till alla frågor du vill ha med.

   Knappen Nästa fråga markerad i dialogrutan Ny fråga
  • Klicka på Slutför när du har lagt till alla frågor.

   Dialogrutan Nästa fråga med knappen Slutför markerad
 16. Visa undersökningen genom att klicka på undersökningens namn under Senaste i Snabbstartfältet.

Överst på sidan

Skapa en undersökning i SharePoint 2016 eller SharePoint 2013

 1. Gå till den webbplats i SharePoint där du vill skapa undersökningen.

 2. I SharePoint klickar du på Inställningar Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet och sedan på Lägg till en app.

 3. På sidan Dina appar skriver du ”undersökning” i sökrutan

  Sökruta på sidan Webbplatsinnehåll med survey inskrivet och markerat

  leta upp och klicka på ikonen Undersökning.

  Appikon för undersökningar i SharePoint

  Obs!: Du kan ha interna eller externa undersökningsappar att välja mellan om företaget tillåter dem. Tala med SharePoint-administratören för att få råd om vilken du bör använda.

 4. Klicka på Avancerade alternativ i rutan Lägga till undersökning,

  Dialogrutan Lägga till en undersökning med Avancerade alternativ markerat

  Du kan även ange ett namn, klicka på Skapa och sedan ändra inställningarna och lägga till frågor senare.

 5. Ange ett namn på undersökningen.

 6. Skriv en beskrivning för undersökningen i rutan Beskrivning. Beskrivningen är valfri.

  Dialogrutan Ny undersökning med ifyllda textrutor.
 7. I avsnittet Undersökningsalternativ anger du om du vill att deltagarnas namn ska visas tillsammans med deras svar, samt om de kan delta i undersökningen mer än en gång.

 8. Klicka på Nästa.

 9. På sidan Ny fråga anger du frågetexten och väljer den svarstyp du vill använda i avsnittet Fråga och typ för första frågan.

  Sidan Ny fråga

  Obs!: Det är för närvarande inga sätt att numrera frågor för att visa, som du inte kan lägga till fler kolumner i en undersökning. Om du vill att dina frågor tal anger du nummer i Frågenamn. Frågor läggs till i tur och ordning när du har skapat dem, men du kan ändra ordning på frågorna från inställningssidan.

 10. I avsnittet Ytterligare frågeinställningar anger du ytterligare inställningar för frågan, till exempel om ett svar krävs. Beroende på vilken typ av fråga det är kan du också ange svarsalternativ och standardsvar om du vill.

  Avsnittet Ytterligare frågor i dialogrutan Nytt
 11. Om du vill lägga till branchningslogik, där undersökningen ställer olika frågor baserat på det senaste svaret, måste du först slutföra skapandet av undersökningen. Du kan sedan gå till sidan Inställningar för undersökning och lägga till branchningslogik. Mer information finns i Lägga till branchningslogik i en undersökning.

  Logiskt avsnitt med förgreningar i dialogrutan Ny fråga
 12. Om du vill kontrollera om en fråga är giltig anger du den formel du vill använda för verifiering i rutan Formel i avsnittet Kolumnverifiering. I rutan Användarmeddelande beskriver du vad användaren behöver göra för att svaret ska vara giltigt. Om du till exempel ber en anställd att ange hur länge hon har arbetat på en avdelning kan du ange att det inte kan vara längre än den totala tiden hon har arbetat på företaget. Mer information om formler finns i Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

  Valideringsavsnitt i dialogrutan Ny fråga
 13. Gör något av följande:

  • Klicka på Nästa fråga om du vill skapa ytterligare frågor och ange information om den frågan. Fortsätt tills du har lagt till alla frågor du vill ha med.

   Knappen Nästa fråga markerad i dialogrutan Ny fråga
  • Klicka på Slutför när du har lagt till alla frågor.

   Dialogrutan Nästa fråga med knappen Slutför markerad
 14. Visa undersökningen genom att klicka på undersökningens namn under Senaste i Snabbstartfältet.

Överst på sidan

Skapa en undersökning i SharePoint 2010

Obs!: Om du vill skapa en undersökning måste du ha behörighet att skapa listor på den webbplats där du ska skapa undersökningen.

 1. Gå till den webbplats där du vill lägga till undersökningen.

 2. Klicka på Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn och sedan på Visa allt webbplatsinnehåll.

 3. Klicka på Skapa längst upp till vänster i sidan Allt webbplatsinnehåll.

 4. Under Data skriver du survey (undersökning) i sökrutan Sök installerade objekt längst upp till vänster på skärmen och trycker sedan på Retur.

  SharePoint 2010 sökfält för installerade objekt

  Leta upp och klicka på ikonen Undersökning.

  SharePoint 2010 ikonen Undersökning
 5. Ange ett namn för undersökningen i rutan Namn. Ett namn måste anges och visas längst upp i undersökningssidan. Namnet blir även en del av webbadressen till undersökningssidan och visas också i navigeringselement som gör det enklare för användare att hitta och öppna undersökningen.

 6. Klicka på Fler alternativ för att ange en beskrivning och ställa in alternativ för undersökningen och navigering.

  SharePoint 2010 sida med undersökningsalternativ
 7. Skriv en beskrivning till undersökningen i rutan Beskrivning. Beskrivningen är valfri.

 8. Skapa en länk till listan i Snabbstart genom att klicka på Ja i avsnittet Navigering.

 9. I avsnittet Undersökningsalternativ anger du om du vill att deltagarnas namn ska visas tillsammans med deras svar, samt om de kan delta i undersökningen mer än en gång.

 10. Klicka på Skapa.

 11. SharePoint 2010 ny frågesida
  • På sidan Ny fråga anger du frågetexten och väljer den svarstyp du vill använda i avsnittet Fråga och typ för den första frågan.

  • I avsnittet Ytterligare frågeinställningar anger du ytterligare inställningar för frågan, till exempel om ett svar krävs. Beroende på vilken typ av fråga det är kan du också ange svarsalternativ och standardsvar om du vill.

  • Om du vill kontrollera om en fråga är giltig anger du den formel du vill använda för verifiering i rutan Formel i avsnittet Kolumnverifiering. I rutan Användarmeddelande beskriver du vad användaren behöver göra för att svaret ska vara giltigt. Om du till exempel ber en anställd att ange hur länge hon har arbetat på en avdelning kan du ange att det inte kan vara längre än den totala tiden hon har arbetat på företaget. Mer information om formler finns i Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor.

 12. Gör något av följande:

  • Klicka på Nästa fråga om du vill skapa ytterligare frågor och ange information om den frågan. Fortsätt tills du har lagt till alla frågor du vill ha med.

  • Klicka på Slutför när du har lagt till alla frågor.

   Tips: Frågor kan läggas till och ändras senare vid behov.

 13. Gör så här om du kommer tillbaka till sidan Inställningar för undersökning och inte ser undersökningen på snabbstartsfältet till vänster i sidan men skulle vilja att den visades där.

  • Klicka på Rubrik, beskrivning och navigering.

  • Klicka på Ja under Visa undersökningen i snabbstart.

   Du kan även ändra namnet, lägga till en beskrivning, visa användarnamn i resultat och tillåta flera svar.

  • Klicka på Spara.

 14. Visa undersökningen genom att klicka på dess namn i navigeringsraden lägst upp på sidan eller på snabbstartfältet till vänster.

 15. Om du vill att data från undersökningen ska vara tillgängligt för offline-visning eller analys i Office-klienter klickar du på Inställningar och sedan på Inställningar för undersökning. Klicka på Avancerade inställningar och välj sedan Ja i avsnittet Tillgängligt för Office-klienter.

Överst på sidan

Skapa en undersökning i SharePoint 2007

Obs!: Om du vill skapa en undersökning måste du ha behörighet att skapa listor på den webbplats där du ska skapa undersökningen.

 1. Klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på Skapa på sidan Allt webbplatsinnehåll.

  Tips: I de flesta fall kan du i stället använda menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp för att slutföra det här steget.

 1. Klicka på Undersökning under Uppföljning.

 2. Ange ett namn för undersökningen i rutan Namn. Du måste ange ett namn.

  Namnet visas längst upp på undersökningssidan. Namnet blir en del av webbadressen till undersökningssidan och visas också i navigeringselement som gör det enklare för användare att hitta och öppna undersökningen.

 3. Skriv en beskrivning till undersökningen i rutan Beskrivning. Beskrivningen är valfri.

 4. Skapa en länk till listan i Snabbstart genom att klicka på Ja i avsnittet Navigering.

 5. I avsnittet Undersökningsalternativ anger du om du vill att deltagarnas namn ska visas tillsammans med deras svar, samt om de kan delta i undersökningen mer än en gång.

 6. Klicka på Nästa.

 7. På sidan Ny fråga anger du frågetexten och väljer den svarstyp du vill använda i avsnittet Fråga och typ för första frågan.

 8. I avsnittet Ytterligare frågeinställningar anger du ytterligare inställningar för frågan, till exempel om ett svar krävs. Beroende på vilken typ av fråga det är kan du också ange svarsalternativ och standardsvar om du vill.

 9. Gör något av följande:

  • Klicka på Nästa fråga om du vill skapa ytterligare frågor och ange information om den frågan. Fortsätt tills du har lagt till alla frågor du vill ha med.

  • Klicka på Slutför när du har lagt till alla frågor.

   Tips: Frågor kan läggas till och ändras senare vid behov.

 10. Visa undersökningen genom att klicka på dess namn i navigeringsraden lägst upp på sidan.

Överst på sidan

Frågorna listas i den ordning som du skapar dem, men ibland kan det vara nödvändigt att ändra ordningen. Du kanske använder branchningslogik och vill att alla frågor om ett visst ämne ska ställas innan branchning. Gör så här för att ändra ordningen:

 1. Gå till undersökningen där du vill ändra ordningen på frågorna.

 2. Klicka på Inställningar i undersökningens rubrik och klicka sedan på Inställningar för undersökning.

  Menyn Inställningar för undersökning med undersökningsinställningar markerade
 3. I dialogrutan Inställningar går du längst ned i sidan och klickar på Ändra ordning på frågorna.

  Ändra ordning på frågorna markerad i dialogrutan Inställningar
 4. I dialogrutan Ändra kolumnordning ändrar du talen under Plats uppifrån för att ordna frågorna i den ordning du vill.

  Dialogrutan Ändra frågeordning med listrutan för en fråga markerad
 5. Klicka på OK och sedan på undersökningens namn i snabbstartsfältet eller i navigeringslänken.

  Dynamiska länkar i dialogrutan Frågeordning med nästa nivå uppåt markerad.

Överst på sidan

Om du vill återanvända en undersökning men ta bort äldre svar använder du Webbplatshanteraren för att rensa bort data utan att förlora frågorna.

Mer information finns i Ta bort alla data för en befintlig undersökning

En SharePoint-undersökning är en del av webbplatsen så alla som kan komma åt listor och bibliotek kommer att kunna se undersökningen. Användarna måste ha behörigheten delta för att kunna besvara undersökningen. Mer information om behörigheter finns i Redigera behörigheter för en lista eller ett bibliotek.

Du kan placera undersökningen på startsidan genom att infoga den som en Programdel. Mer information finns i Lägga till en programdel på en sida.

Du kan skicka en länk till undersökningen med e-post eller snabbmeddelande genom att markera och kopiera undersökningens URL från adressfältet i webbläsaren och klistra in den i meddelandet.

Närliggande information

Det här är ytterligare ämnen som hjälper dig att planera, hantera och visa behörigheter för din undersökning.

Lämna en kommentar

Var i den här artikeln till hjälp? I så fall meddela oss längst ned i den här sidan. Om det inte finns berätta för oss vad var förvirrande eller saknas. Om du har fått här från en sökning och var konfigurerat den information som du vill berätta för oss vad du sökte efter. Vi använder din feedback för att kontrollera att stegen och uppdatera den här artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×