Skapa en tidslinje för att visa en översikt över schemat

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det är enkelt att samla in och visa milstolpar i projekt med en tidslinje . En tidslinje är en vågrät eller lodrät linje som representerar ett projekt. Du kan markera projektets olika faser och milstolpar med markörer på tidslinjen.


Tidslinjediagram

Skapa grunden

Det första steget när du skapar en tidslinje är att välja en planeringsform som ska representera tidsintervallet för projektet. Planeringsformen är grunden som du sedan lägger till milstolpar och händelser på. Du kan ange inriktningen på tidslinjen genom att välja mellan olika stilar, till exempel Cylindrisk och Linje.

Olika stilar för tidslinjer

Skapa grunden för en tidslinje

 1. Öppna mallen tidslinje i Visio.

 2. Dra en av de sex planeringsformerna (Block, Linje, Linjal, Uppdelad eller Cylindrisk) från stencilen Planeringsformer till ritningssidan.

  Dialogrutan Konfigurera tidslinje öppnas.

 3. Skriv eller välj startdatumet för projektet i rutan Start på fliken Tidsperiod.

 4. Ange slutdatumet för projektet i rutan Slut.

 5. Välj en skalenhet i listan Tidsskala.

 6. Om du väljer Veckor kan du välja vilken dag veckan ska börja med.

 7. Välj språk för tidslinjen i rutan Språk på fliken Tidsformat.

 8. Lämna kryssrutan Visa start- och slutdatum på tidslinjen markerad om du vill att de datum för start och slut som du valde i steg 4 och 5 ska visas i ändarna på tidslinjen.

 9. Välj hur datumen ska visas i den första Datumformat-listan.

 10. Lämna kryssrutan Visa mellantidsmarkeringar på tidslinjen markerad om du vill att varje skalenhet (den enhet du angav i steg 6) ska visas på tidslinjen.

 11. Välj hur enhetsetiketterna ska visas i den andra Datumformat-listan.

 12. Lämna kryssrutan Uppdatera datum automatiskt när markörer flyttas markerad. Då uppdateras de datum som är kopplade till markörerna automatiskt när du flyttar milstolpar, intervall eller andra markörer på tidslinjen.

 13. Klicka på OK.

Obs!: Om du vill ändra inställningarna senare kan du öppna dialogrutan Konfigurera tidslinje igen genom att högerklicka på tidslinjen och sedan klicka på Konfigurera tidslinje.

Överst på sidan

Lägga till milstolpar, intervall och markörer

När du har skapat grunden för tidslinjen kan du börja fylla den med markörer som visar viktiga milstolpar och händelser.

Markörtyp

Används för att

Milstolpe

Ange ett visst datum som milstolpe på tidslinjen (till exempel det datum ett manus måste lämnas till förlaget).

Intervall

Markera ett viktigt intervall på tidslinjen (till exempel den tid det tar att skriva ett utkast). Välj en intervallform som stämmer överens med stilen på tidslinjen.

Idagmarkör

Visa den tid som har gått sedan projektet startade. En Idagmarkör flyttas automatiskt för varje dag, vilket gör det enkelt att se vilken status projektet har i förhållande till nästa deadline.

Tidslinje med milstolpar och intervall

Markera en milstolpe på en tidslinje

 1. Dra en milstolpeform från stencilen Planeringsformer och släpp den på tidslinjen.

 2. Skriv in eller välj datumet för milstolpen i dialogrutan Konfigurera milstolpe.

 3. Ange en beskrivning av milstolpen i rutan Beskrivning.

 4. Välj hur datumet ska visas i Datumformat-listan.

 5. Klicka på OK.

Tips: Om du snabbt vill ändra datumet för en milstolpe drar du den dit du vill ha den på tidslinjen. Datumet på milstolpen ändras så att det stämmer överens med den nya placeringen.

Markera ett tidsintervall på en tidslinje

 1. Dra en intervallform från stencilen Planeringsformer och släpp den på tidslinjen.

 2. Skriv in eller välj start- och slutdatum för tidsintervallet i rutorna Startdatum och Slutdatum.

 3. Ange en beskrivning av intervallet i rutan Beskrivning.

 4. Välj hur datumen ska visas i Datumformat-listan.

 5. Klicka på OK.

Tips: Om du snabbt vill ändra omfånget på tidsintervallet drar du i de gröna markeringshandtagen eller flyttar intervallet dit du vill ha det på tidslinjen. Datumet på intervallet ändras så att det stämmer överens med den nya placeringen.

Flytta bort text från en tidslinje

Ibland kan tidslinjer bli överfulla. Om du vill göra tidslinjen mer lättläst kan du flytta texten från själva tidslinjen, som visas på följande bild.

Flytta bort text från en tidslinje

1. Klicka på det gula kontrollhandtaget om du vill markera intervallet.

2. Dra kontrollhandtaget över intervallformen om du vill flytta texten till en bättre plats.

3. En hakparentes markerar automatiskt början och slut på intervall.

Markera förfluten tid på en tidslinje

 1. Dra formen Förfluten tid från stencilen Planeringsformer och släpp den på tidslinjen. Formens vänstra ände hamnar på tidslinjens början och sedan sträcker sig formen till dagens datum.

 2. Dra formen Idagmarkör från stencilen Planeringsformer till tidslinjen.

 3. Formen placeras på dagens datum.


Förfluten tid på en tidslinje

Varje gång du öppnar en tidslinjeritning med en Förfluten tid- eller Idagmarkör-form flyttas formerna till dagens datum.

Överst på sidan

Visa information om ett avsnitt på tidslinjen

Du kan utöka en del av en befintlig tidslinje till en andra tidslinje som kan visa mer information. Den utökade tidslinjen representerar ett avsnitt av den ursprungliga tidslinjen, men du kan arbeta med den separat. Du kan exempelvis lägga till milstolpar eller intervall på samma sätt som vanligt. Om du lägger till en milstolpe eller ett intervall på den ursprungliga tidslinjen läggs den även till på den utökade tidslinjen. Om du lägger till en milstolpe eller ett intervall på den utökade tidslinjen läggs den däremot inte till på den ursprungliga tidslinjen.

Obs!: Det måste redan finnas en tidslinje på ritningssidan för att du ska kunna skapa en utökad tidslinje.

Visa information om ett avsnitt

 1. Dra formen Utökad tidslinje från Planeringsformer till sidan.

 2. Ange de inställningar du vill ha för den utökade tidslinjen på flikarna Tidsperiod och Tidsformat i dialogrutan Konfigurera tidslinje och klicka sedan på OK (start- och slutdatumen måste vara inom tidsperioden för den ursprungliga tidslinjen).

 3. Den utökade tidslinjen visas på ritningssidan, och du kan nu se följande:

  • Grå, streckade linjer som kopplar samman de två tidslinjerna och visar det avsnitt av den ursprungliga tidslinjen som den utökade tidslinjen representerar.

  • Delade milstolpar och intervall. Dessa synkroniseras automatiskt, så om du ändrar dem på den ena tidslinjen förändras de även på den andra.

   Obs!: Som standard används samma formtyp både för den ursprungliga och den utökade tidslinjen. Om du vill ändra formtyp kan du först högerklicka på den utökade tidslinjen och sedan klicka på Ange tidslinjetyp.

Tips: Om du snabbt vill ändra omfånget på en utökad tidslinje drar du i de gula kontrollhandtagen. Datumen på den utökade tidslinjen ändras så att det stämmer överens med den nya placeringen.

Överst på sidan

Förfina en tidslinje

Datum för milstolpar, planeringen av hur lång tid olika processer tar och slutdatum för projekt ändras naturligtvis. Du kan därför enkelt revidera och förfina en Visio-tidslinje så att den motsvarar ändringarna.

Du vill göra följande

Åtgärd

Ändra start- eller slutdatum för ett projekt

 • Högerklicka på tidslinjeformen, klicka på Konfigurera tidslinje och gå sedan till fliken Tidsperiod. Skriv in eller välj de nya start- och slutdatumen och klicka sedan på OK.

Ändra antal segment på en tidslinje

 • Högerklicka på planeringsformen, klicka på Konfigurera tidslinje och gå sedan till fliken Tidsperiod. Välj en annan tidsenhet i listan Tidsskala och klicka sedan på OK.

Ändra synlighet för tidslinjedatum och segment

 • Högerklicka på planeringsformen, klicka på Konfigurera tidslinje och gå sedan till fliken Tidsformat. Under Formatering markerar eller avmarkerar du kryssrutor beroende på om du vill visa eller dölja datum och tidsskalemarkeringar på tidslinjen. Klicka på OK.

Ändra visning av pilspetsar på en tidslinje

 • Högerklicka på planeringsformen och klicka sedan på Visa startpil eller Visa slutpil.

Ändra typ av milstolpe

 • Högerklicka på milstolpen och klicka sedan på Ange typ för milstolpe. Klicka på den stil du vill använda i listan Typ av milstolpe och klicka sedan på OK.

Ändra intervalltyp

 • Högerklicka på intervallformen och klicka sedan på Ange intervalltyp. Välj den stil du vill använda och klicka sedan på OK.

Ändra datum för milstolpe

 • Högerklicka på milstolpen och klicka sedan på Konfigurera milstolpe. Ange det datum som du vill ha och klicka sedan på OK.

Ändra datum för tidsintervall

 • Högerklicka på intervallet och klicka sedan på Konfigurera intervall. Ange de datum som du vill ha och klicka sedan på OK.

Ändra beskrivning för en milstolpe eller ett tidsintervall

 • Dubbelklicka på den text som är kopplad till milstolpen eller intervallet. Markera beskrivningen och skriv sedan in de nya beskrivningen som du vill använda.

Ändra placering på en text som är kopplad till en milstolpe, intervall eller idagmarkör

 • Markera formen. Dra i ett kontrollhandtag för att ändra avståndet mellan texten och tidslinjen eller vinkeln på texten.

Ändra datumformat

 • Högerklicka på tidslinjen, milstolpen eller intervallet och klicka sedan på Konfigurera tidslinje, Konfigurera milstolpe eller Konfigurera intervall. Klicka på det format som du vill använda i listan Datumformat och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×