Skapa en tidslinje för att visa en ögonblicksbild av ditt schema

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Samla in och visa projektmilstolpar är enkelt med en tidslinje – en vågrät eller lodrät linje som representerar ett projekt med markeringar som visar faser och milstolpar.


Tidslinjediagram

Lägga grunden

Det första steget i Skapa en tidslinje är att välja en tidslinjeform för att representera tidsintervallet för projektet. Tidslinjeformen är grunden som du lägger till milstolpar och händelser. Du kan välja från en mängd olika stilar, till exempel linje eller Cylindrisk du ribban högt på tidslinjen.

Olika stilar för tidslinjer

Skapa grunden för en tidslinje

 1. Öppna mallen tidslinje i Visio.

 2. Dra en av de sex planeringsformerna (Block, linje, linjalen, uppdelad eller Cylindrisk ) från stencilen Planeringsformer till ritningssidan.

  Dialogrutan Konfigurera tidslinje öppnas.

 3. Skriv eller välj startdatumet för projektet på fliken Tidsperiod i rutan Start.

 4. Skriv eller Välj slutdatum för projektet i rutan är klar.

 5. Välj en enhet för tidsskala för tidslinjen i listan Tidsskala.

 6. Om du väljer veckor kan välja du vilken dag som du vill att veckorna ska börja på.

 7. Välj det språk du vill använda för tidslinjen i rutan språk på fliken Tidsformat.

 8. Låt kryssrutan Visa start- och slutdatum på tidslinjen markerat, om du vill att start- och datum som du valde i steg 4 och 5 ska visas i slutet av tidslinjen.

 9. Välj hur du vill att datumen ska visas i listan datumformat.

 10. Låt kryssrutan Visa mellantidsmarkeringar på tidslinjen markerat om du vill att varje enhet för tidsskala (den enhet som du angav i steg 6 ovan) ska visas på tidslinjen.

 11. Välj hur du vill enhetsetiketterna ska se ut i den andra listan datumformat.

 12. Lämna kryssrutan Uppdatera datum när markörer flyttas automatiskt markerad. Se till att de datum som är kopplat till markörerna uppdateras automatiskt när du flyttar milstolpar, intervall eller andra markörer på tidslinjen.

 13. Klicka på OK.

Obs!: Om du vill ändra någon av dessa inställningar vid ett senare tillfälle kan du visa dialogrutan Konfigurera tidslinje igen genom att högerklicka på tidslinjen och sedan klicka på Konfigurera tidslinje.

Överst på sidan

Lägga till milstolpar, intervall och brytpunkter

När du har grunden för tidslinjen på plats kan du börja lägga till viktiga innehållet: markeringar som visar viktiga milstolpar och händelser.

Brytpunktstyp

Använda för att

Milstolpe

Visa ett särskilt milstolpedatum på tidslinjen (t.ex. det datum då ett skrivprojekt måste lämnas till förlaget).

Intervall

Markera ett kritiska tidsintervall på tidslinjen (till exempel den tid som krävs för att skriva ett utkast). Välj en intervallform som stämmer överens med stilen på tidslinjen.

Idagmarkör

Visa den tid som har gått sedan projektet startade. En Idagmarkör flyttas automatiskt verkliga datum ändringarna i korthet, visa status för ditt schema förhållande till nästa deadline.

Tidslinje med milstolpar och intervall

Markera en milstolpe på en tidslinje

 1. Dra en milstolpeform från stencilenPlaneringsformer och släpp den på tidslinjen.

 2. Skriv eller välj milstolpens datum i dialogrutan Konfigurera milstolpe.

 3. Skriv en beskrivning av milstolpen i rutan Beskrivning.

 4. Välj datumets utseende i listan Datumformat.

 5. Klicka på OK.

Tips: Om du snabbt vill ändra datumet för en milstolpe drar du den till önskad plats på tidslinjen. Milstolpens datum ändras så att det stämmer överens med den nya placeringen.

Markera ett tidsintervall på en tidslinje

 1. Dra en intervallform från stencilen Planeringsformer och släpp den på tidslinjen.

 2. I rutorna startdatum och slutdatum skriver du eller välj start- och slutdatum för tidsintervallet.

 3. Skriv en beskrivning av intervallet i rutan Beskrivning.

 4. Välj hur du vill att datumen ska visas i listan datumformat.

 5. Klicka på OK.

Tips: Du kan snabbt ändra tidsintervallet i ett intervall, dra de gröna markeringshandtag eller flyttar intervallet där du vill ha den på tidslinjen. Datumet på intervallet ändras så att de matchar den nya positionen.

Flytta bort text från en tidslinje

Ibland kan tidslinjer bli rörigt ut. Om du vill göra tidslinjen mer lättläst kan flytta du bort text från tidslinjen, enligt följande bild.

Flytta bort text från en tidslinje

1. Klicka på det gula kontrollhandtaget om du vill markera intervallet.

2. dra kontrollhandtaget ovanför intervallform flytta sedan texten till en bättre plats.

3. en hakparentes markeras automatiskt början och slutet av intervallet.

Markera förfluten tid på en tidslinje

 1. Dra Förfluten tid-form från stencilen Planeringsformer och släpp den på tidslinjen. Formen vänstra ände med början på tidslinjen och utökas till dagens datum.

 2. Dra Idagmarkör-form från stencilen Planeringsformer till tidslinjen.

 3. Formen är placerad i aktuellt verkliga datum.


Förfluten tid på en tidslinje

Varje gång du öppnar en tidslinjeritning med en Förfluten tid- eller Idagmarkör-form flyttas formerna till dagens datum.

Överst på sidan

Visa information om ett avsnitt på tidslinjen

Du kan utöka en del av en befintlig tidslinje till en andra tidslinje vill visa fler detaljer. Den utökade tidslinjen representerar en del av den ursprungliga tidslinjen, men du arbeta med den separat. till exempel du lägga till milstolpar eller intervall på den utökade tidslinjen precis som på den ursprungliga tidslinjen. Om du lägger till en milstolpe eller ett intervall på den ursprungliga tidslinjen den också läggas till i den utökade tidslinjen. Om du lägger till en milstolpe eller ett intervall på den utökade tidslinjen men det kommer inte läggas till i den ursprungliga tidslinjen.

Obs!: Du måste ha en tidslinje på ritningssidan för att skapa en utökad tidslinje.

Visa information om ett avsnitt

 1. Dra formen Utökad tidslinje till sidan från Planeringsformerna.

 2. I dialogrutan Konfigurera tidslinje anger du de alternativ du vill använda för den utökade tidslinjen på flikarna Tidsperiod och Tidsformat och klicka sedan på OK (start- och slutdatumen måste vara inom tidsperioden från den ursprungliga cellen tidslinje).

 3. Den utökade tidslinjen visas på ritningssidan och visas följande:

  • Grå, streckade linjer för att associera två tidslinjer och visar vilken del av den ursprungliga tidslinjen som den utökade tidslinjen representerar.

  • Delade milstolpar och intervall. Dessa synkroniseras automatiskt, så att om du ändrar dem på den ena tidslinjen förändras de även ändra på den andra.

   Obs!: Den utökade tidslinjen har samma formtyp som den ursprungliga tidslinjen som standard. Ändra typ, högerklickar på den utökade tidslinjen och klicka sedan på Ange typ för tidslinjen.

Tips: Om du snabbt vill ändra omfånget på en utökad tidslinje drar du i de gula kontrollhandtagen. Datumet på den utökade tidslinjen ändras så att det stämmer överens med den nya placeringen.

Överst på sidan

Förfina en tidslinje

Ändras milstolpe datum prognoser om hur lång tid en process tar och slutdatum för projekt SKIFT. Du kan enkelt ändra och förfina en Visio-tidslinje som svar på ändringar.

Vad du vill ändra

Åtgärd

Ändra start- eller slutdatum för ett projekt

 • Högerklicka på tidslinjeformen, klicka på Konfigurera tidslinje och sedan gå till fliken Tidsperiod typ eller välj nya start eller slutdatum och klicka sedan på OK.

Ändra antal segment på en tidslinje

 • Högerklicka på tidslinjeformen, klicka på Konfigurera tidslinje och sedan gå till fliken Tidsperiod. Välj en annan tidsenhet i listan tidsskalan och klicka sedan på OK.

Visning av tidslinjedatum och segment

 • Högerklicka på tidslinjeformen, klicka på Konfigurera tidslinje och sedan gå till fliken Tidsformat. Markera eller avmarkera kryssrutor att visa eller dölja datum och tid skala märkningar på tidslinjen under formatering. Klicka på OK.

Ändra visningen av pilspetsar på en tidslinje

 • Högerklicka på tidslinjeformen och klicka sedan på Visa starta pilspets eller Visa slutpil.

Ändra typ av milstolpe

 • Högerklicka på milstolpen och klicka sedan på Ange typ för milstolpe. Klicka på det format du vill använda i listan Typ av milstolpe och klicka sedan på OK.

Ändra intervalltyp

 • Högerklicka på intervallformen och klicka sedan på Ange intervalltyp. Välj det format du vill använda och klicka sedan på OK.

Ändra datum för milstolpe

 • Högerklicka på milstolpen och klicka sedan på Konfigurera milstolpe. Ange det datum som du vill använda och klicka sedan på OK.

Ändra datum för tidsintervall

 • Högerklicka på intervallet och klicka sedan på Konfigurera intervall. Ange de datum som du vill använda och klicka sedan på OK.

Ändra beskrivning för en milstolpe eller ett tidsintervall

 • Dubbelklicka på den text som är kopplad till milstolpen eller intervallet. Markera beskrivningen och skriv sedan den nya beskrivningen som du vill använda.

Ändra placering på en text som är kopplad till en milstolpe, intervall eller idagmarkör

 • Markera formen. Dra ett kontrollhandtag om du vill ändra avståndet mellan texten och tidslinjen stapel eller vinkeln på texten.

Datumformat

 • Högerklicka på tidslinjen, milstolpen eller intervallet och klicka sedan på Konfigurera tidslinje, Konfigurera milstolpe eller Konfigurera intervall. Klicka på det format som du vill använda i listan datumformat och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×