Skapa en tidrapport

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa en ny tidrapport om du vill hålla reda på aktiviteter, projekt och icke projektägnad tid.

Obs!: administratör definierar rapporteringsperioder för Microsoft Office Project Web Access. Du kan bara skapa en tidrapport för en definierad rapporteringsperiod. På sidan Tidrapportcenter visas alla rapporteringsperioder som du kan skapa en tidrapport för.

 1. Klicka på Tidrapportcenter under Mitt arbete i Snabbstart.

 2. Peka på länken Klicka för att skapa för en rapporteringsperiod i kolumnen Namn på tidrapport och klicka sedan på pilen som visas.

 3. Klicka på det alternativ som du vill använda för att skapa den nya tidrapporten.

  • Skapa med standardinställning      Klicka på det här alternativet om du vill skapa den nya tidrapporten med de standardinställningar som definierats av serveradministratören. Inställningarna kan omfatta inställningar för aktiviteter, projekt och icke projektägnad tid.

  • Skapa med aktiviteter      Klicka på det här alternativet om du vill skapa den nya tidrapporten med alla dina tilldelade aktiviteter för den valda rapporteringsperioden.

  • Skapa med projekt      Klicka på det här alternativet om du vill skapa den nya tidrapporten med alla dina tilldelade projekt för den valda rapporteringsperioden.

  • Fyll inte i automatiskt      Klicka på det här alternativet om du vill skapa den nya tidrapporten utan några rader. Du måste lägga till rader manuellt i tidrapporten för att rapportera tid.

   Obs!: När du skapar en tom tidrapport genom att följa dessa steg måste du lägga till rader i tidrapporten och rapportera arbetstid. Mer information finns i Lägg till eller ta bort en aktivitet i en tidrapport (en rad).

Informationen om aktivitetstilldelningar visas i tidrapporten baserat på följande:

 • Företagets inställningar     När serveradministratören anger inställningar för tidrapporter kan han eller hon välja en unik uppsättning tidrapportfält baserat på företagets behov och krav.

 • Dina visningsalternativ     Särskilda typer av information i tidrapporten visas baserat på autofilter och andra anpassade alternativ.

 • Rapporteringsperioden     Endast aktiviteter i den rapporteringsperiod som du har valt visas i tidrapporten.

Du kan lägga till verkligt arbete i tidrapporten på fyra olika sätt.

Metod

Beskrivning

Hur?

Fyll i automatiskt baserat på aktivitetsstatus

Om du skapar tidrapporten efter det att du skickat aktivitetsstatusen på sidan Aktivitetscenter, fylls informationen som du angett som status i automatiskt i tidrapporten. Den här metoden rekommenderas för att fylla i tidrapporten.

Skapa tidrapporten när du har skickat aktivitetsstatusen på sidan Aktivitetscenter.

Importera från aktivitetsstatus

Om du redan har skapat tidrapporten, innan du lagt till aktivitetsstatusen på sidan Aktivitetscenter, kan du lätt importera statusinformationen till tidrapporten. Eventuell tid som angetts i tidrapporten ersätts med den senaste statusinformationen. När informationen har importerats kan du ändra den för att återspegla verkligt arbete för rapporteringsperioden.

Klicka på Importera aktivitetsstatus på sidan Min tidrapport.

Kopiera från planerat arbete

Om mängden verkligt arbete under rapporteringsperioden är identisk med, eller nästan identisk med, mängden planerat arbete för perioden, kan du kopiera det planerade arbetet till det verkliga arbetet i tidrapporten. När informationen har kopierats kan du ändra den för att återspegla mängden verkligt arbete för rapporteringsperioden.

Klicka på Ersätt verkligt med planerat på sidan Min tidrapport.

Datainmatning

Om mängden verkligt arbete inte återspeglas på sidan Aktivitetscenter och om mängden verkligt arbete inte överensstämmer med mängden planerat arbete i tillräckligt hög utsträckning för att du ska kunna kopiera värdena, kan du skriva det verkliga arbetet direkt i tidrapporten.

Skriv mängden verkligt arbete i rutnätet på sidan Min tidrapport.

När du skapar din tidrapport och ange din verkligt arbete kan skicka du tidrapport för godkännande. Mer information finns i Skicka en tidrapport.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×