Skapa en självgående presentation

Du kan köra en självgående presentation i en monter eller på en kiosk på en mässa eller en konferens, eller spara den som ett videoklipp och skicka den till en kund.

Så här konfigurerar du en PowerPoint-presentation som ska köras automatiskt:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel på fliken Bildspel.

 2. Välj något av följande under Visningstyp:

  • Om du vill att de som visar presentationen ska kunna styra när nästa bild visas markerar du Visad av föredragshållare (helskärm).

  • Om du vill att presentationen ska visas i ett fönster där de som tittar på den inte kan styra frammatningen av bilderna markerar du Enskild visning (fönster).

  • Om du vill att presentationen ska gå i en slinga tills den som tittar på den trycker på Esc markerar du Informationskiosk (helskärm).

   visar självgående PowerPoint-dialogruta

Om du väljer någon av visningstyperna Visad av föredragshållare (helskärm) och Informationskiosk (helskärm) bör du prova och spela in tidsinställningarna för effekter och bilder.

 1. Klicka på Tidsinställningar på fliken Bildspel.

  Obs!: Presentationstimern börjar med en gång när du klickar på Tidsinställningar.

  Verktygsfältet Repetition visas och tidsinställningarna för presentation visas i rutan Bildtid.

  visar dialogrutan inspelningstider för PowerPoint
  Verktygsfältet Repetition

  1 Nästa (fortsätter till nästa bild)

  2 Paus

  bildtext 3 Bildtid

  bildtext 4 Upprepa

  5 Total presentationstid

 2. Du kan göra något av följande i verktygsfältet Repetition när du anger tidsinställningar för presentationen:

  • Om du vill gå till nästa bild klickar du på Nästa.

  • Om du vill pausa inspelningen av tiden klickar du på Paus.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden efter pausen klickar du på Paus igen.

  • Om du vill ange exakt hur länge en bild ska visas skriver du tidslängden i rutan Bildtid.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden för den aktuella bilden klickar du på Upprepa.

 3. När du har spelat in tiden för den sista bilden visas en meddelanderuta med den sammanlagda presentationstiden och du uppmanas att göra något av följande:

  • Om du vill behålla de inspelade tidsinställningarna klickar du på Ja.

  • Om du vill ta bort de inspelade tidsinställningarna klickar du på Nej.

   Vyn Bildsortering visas med tiden för respektive bild i presentationen.

Om du vill spela in en berättarröst måste datorn ha ett ljudkort, en mikrofon och en mikrofonkontakt om mikrofonen inte är en del av datorn.

 1. Klicka på pilen på knappen Spela in bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Visar knappen spela in bildspel i PowerPoint

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Starta inspelning från början

  • Starta inspelningen från aktuell bild

 3. Markera kryssrutan Berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel, och om det är tillämpligt, markera eller avmarkera kryssrutan Tidsinställningar för bilder och animering.

 4. Klicka på Starta inspelning.

  Tips!: 

  • För att pausa berättarrösten klickar du på Pausa på snabbmenyn Inspelning i vyn Bildspel. När du vill starta berättarrösten igen klickar du på Återuppta inspelning.

  • Pausa inspelning av berättarröst

 5. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

 6. De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt och bildspelet visas i vyn Bildsortering med tidsinställningar under varje bild.

Du kan spela in berättarrösten innan du kör presentationen. Alternativt kan du spela in den medan presentationen körs för att också få med publikens kommentarer. Om du inte vill ha en berättarröst under hela bildspelet kan du spela in separata ljud eller kommentarer för vissa bilder eller objekt. Mer information finns i avsnittet Spela in ett bildspel med berättarröst och tidsinställningar.

Med ett självgående bildspel kan du förmedla information utan någon föredragshållare. Du kan till exempel köra en presentation automatiskt i en monter eller kiosk på en mässa eller en konferens, eller så kan du skicka det automatiska bildspelet till en kund på CD.

Du kan göra så att de flesta kontroller inte är tillgängliga, så att tittarna inte kan göra ändringar i den självgående presentationen. Självgående presentationer startar om när de är färdiga och när de stått kvar på en och samma manuellt visade bild i mer än fem minuter.

Om du vill paketera en självuppspelande presentation på en CD, ett nätverk eller en dator läser du Paketera en presentation för CD.

Självgående presentation

När du utformar en självgående presentation ska du tänka igenom i vilken miljö som presentationen ska visas. Kommer montern eller båset stå på en obevakad, offentlig plats eller kommer någon ha uppsikt? När du har miljön i åtanke kan du fatta bättre beslut kring vilka element du vill ha med i presentationen, hur mycket kontroll publiken ska ha och vad du kan göra för att förhindra missbruk.

Här är några alternativ du kan överväga när du skapar en självgående presentation:

 • Hyperlänkar och händelseknappar    Du kan använda hyperlänkar om publiken ska kunna flytta runt i presentationen eller till andra program. Du kan också använda händelseknappar. Det här är inbyggda navigeringsknappar som kan göra att din presentation ser ut ungefär som en webbsida med knappar för Hem, Hjälp, Bakåt, Nästa osv.

 • Berättarröst    Du kan lägga till en inspelad berättarröst som spelas upp med presentationen.

 • Automatiska eller manuella tidsinställningar    Du kan ställa in att presentationen ska köras oberoende med automatiska tidsinställningar, eller så kan du ställa in att publiken ska kunna navigera i presentationen i egen takt med hjälp av händelseknappar. Om presentationen ska köras i en informationsdator går det bara att klicka på objekt med hyperlänkar eller händelseknappar.

Om du vill att publiken själva ska kunna navigera i den självgående presentationen kan du lägga till hyperlänkar eller händelseknappar för navigering.

 • Hyperlänkar    

  Du kan lägga till hyperlänkar till anpassade bildspel, särskilda bilder i presentationen, andra presentationer, Microsoft Office Word-dokument, Microsoft Office Excel-kalkylblad, platser på internet eller ett intranät, eller till e-postadresser. Du kan skapa hyperlänkar från alla typer av objekt, inklusive text, figurer, tabeller, diagram och bilder.

  Läs mer om hur du lägger till hyperlänkar i Skapa eller redigera en hyperlänk.

 • Händelseknappar   

  PowerPoint innehåller färdiga händelseknappar som du kan lägga till i din presentation och definiera hyperlänkar för. Händelseknappar har olika former, till exempel höger- och vänsterpilar. Med de här knapparna kan du använda vanliga symboler för att gå till nästa bild, föregående bild, första bilden och sista bilden. PowerPoint har även händelseknappar för att spela upp filmer eller ljud.

Genom att lägga till en berättarröst kan du göra informationen i en självgående presentation tydligare.

Om du vill spela in en berättarröst behöver du ett ljudkort, en mikrofon och en mikrofonkontakt. För bärbara datorer behöver du bara en mikrofon och en mikrofonkontakt. Du kan spela in berättarrösten innan du kör en presentation, eller så kan du spela in den under presentationen och ta med publikens kommentarer i inspelningen. Om du inte vill ha berättarrösten under hela bildspelet kan du spela in separata ljud eller kommentarer för vissa bilder eller objekt.

Obs!: Var beredd att börja göra tajma presentationen omedelbart efter att du har genomfört det första steget i den här proceduren.

 1. Klicka på Tidsinställningar i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Verktygsfältet Repetition visas och i rutan Bildtid börjar tiden ticka.

  Dialogrutan Repetition
  Verktygsfältet Repetition

  1 Nästa (fortsätter till nästa bild)

  2 Paus

  bildtext 3 Bildtid

  bildtext 4 Upprepa

  5 Total tid

 2. Gör något av följande i verktygsfältet Repetition medan du tajmar presentationen:

  • Om du vill gå till nästa bild klickar du på Nästa.

  • Om du vill pausa inspelningen av tiden klickar du på Paus.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden efter pausen klickar du på Paus igen.

  • Om du vill ange exakt hur länge en bild ska visas skriver du tidslängden i rutan Bildtid.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden för den aktuella bilden klickar du på Upprepa.

 3. När du har spelat in tiden för den sista bilden visas en meddelanderuta med den sammanlagda presentationstiden och du uppmanas att göra något av följande:

  • Om du vill behålla de inspelade tidsinställningarna klickar du på Ja.

  • Om du vill ta bort de inspelade tidsinställningarna klickar du på Nej.

   Vyn Bildsortering visas med tiden för respektive bild i presentationen.

När du ställer in en presentation för körning i en informationsdator kan du ange om musklick någonstans på bilden ska flytta fram en bild. Om du till exempel vill att presentationen ska visas i en viss takt kan du ställa in automatiska tidsinställningar och sedan ange att presentationen som köras i en informationsdator. Om du vill ge användare mer kontroll kan du lägga till navigering, som hyperlänkar och händelseknappar, på bilderna.

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Klicka på Informationskiosk (helskärm) under Visningstyp.

Viktigt!: Om du ställer in att en presentation ska köras i en informationsdator måste du även komma ihåg automatiska tidsinställningar eller hyperlänkar för navigering. Annars fortsätter inte den självgående presentationen efter den första bilden.

Mer information om självgående presentationer finns i:

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×