Skapa en självgående presentation

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan köra en självgående presentation i en monter eller på en kiosk på en mässa eller en konferens, eller spara den som ett videoklipp och skicka den till en kund.

Office 2016, 2013 och 2010

Så här konfigurerar du en PowerPoint-presentation som ska köras automatiskt:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel på fliken Bildspel.

 2. Välj något av följande under Visningstyp:

  • Om du vill att de som visar presentationen ska kunna styra när nästa bild visas markerar du Visad av föredragshållare (helskärm).

  • Om du vill att presentationen ska visas i ett fönster där de som tittar på den inte kan styra frammatningen av bilderna markerar du Enskild visning (fönster).

  • Om du vill att presentationen ska gå i en slinga tills den som tittar på den trycker på Esc markerar du Informationskiosk (helskärm).

   visar självgående PowerPoint-dialogruta

Om du väljer någon av visningstyperna Visad av föredragshållare (helskärm) och Informationskiosk (helskärm) bör du prova och spela in tidsinställningarna för effekter och bilder.

 1. Klicka på Tidsinställningar på fliken Bildspel.

  Obs!: Presentationstimern börjar med en gång när du klickar på Tidsinställningar.

  Verktygsfältet Repetition visas och tidsinställningarna för presentation visas i rutan Bildtid.

  visar dialogrutan inspelningstider för PowerPoint
  Verktygsfältet Repetition

  1 Nästa (fortsätter till nästa bild)

  2 Paus

  bildtext 3 Bildtid

  bildtext 4 Upprepa

  5 Total presentationstid

 2. Du kan göra något av följande i verktygsfältet Repetition när du anger tidsinställningar för presentationen:

  • Om du vill gå till nästa bild klickar du på Nästa.

  • Om du vill pausa inspelningen av tiden klickar du på Paus.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden efter pausen klickar du på Paus igen.

  • Om du vill ange exakt hur länge en bild ska visas skriver du tidslängden i rutan Bildtid.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden för den aktuella bilden klickar du på Upprepa.

 3. När du har spelat in tiden för den sista bilden visas en meddelanderuta med den sammanlagda presentationstiden och du uppmanas att göra något av följande:

  • Om du vill behålla de inspelade tidsinställningarna klickar du på Ja.

  • Om du vill ta bort de inspelade tidsinställningarna klickar du på Nej.

   Vyn Bildsortering visas med tiden för respektive bild i presentationen.

Om du vill spela in en berättarröst måste datorn ha ett ljudkort, en mikrofon och en mikrofonkontakt om mikrofonen inte är en del av datorn.

 1. Klicka på pilen på knappen Spela in bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Visar knappen spela in bildspel i PowerPoint

 2. Välj ett av följande alternativ:

  • Starta inspelning från början

  • Starta inspelningen från aktuell bild

 3. Markera kryssrutan Berättarröst och laserpekare i dialogrutan Spela in bildspel, och om det är tillämpligt, markera eller avmarkera kryssrutan Tidsinställningar för bilder och animering.

 4. Klicka på Starta inspelning.

  Tips: 

  • För att pausa berättarrösten klickar du på Pausa på snabbmenyn Inspelning i vyn Bildspel. När du vill starta berättarrösten igen klickar du på Återuppta inspelning.

  • Pausa inspelning av berättarröst

 5. När du vill avsluta bildspelsinspelningen högerklickar du på bilden och sedan på Avsluta bildspel.

 6. De inspelade tidsinställningarna sparas automatiskt och bildspelet visas i vyn Bildsortering med tidsinställningar under varje bild.

Du kan spela in berättarrösten innan du kör presentationen. Alternativt kan du spela in den medan presentationen körs för att också få med publikens kommentarer. Om du inte vill ha en berättarröst under hela bildspelet kan du spela in separata ljud eller kommentarer för vissa bilder eller objekt. Mer information finns i avsnittet Spela in ett bildspel med berättarröst och tidsinställningar.

Office 2007

När du utformar en självgående presentation ska du tänka igenom i vilken miljö som presentationen ska visas. Kommer montern eller båset stå på en obevakad, offentlig plats eller kommer någon ha uppsikt? När du har miljön i åtanke kan du fatta bättre beslut kring vilka element du vill ha med i presentationen, hur mycket kontroll publiken ska ha och vad du kan göra för att förhindra missbruk.

Här är några alternativ du kan överväga när du skapar en självgående presentation:

 • Hyperlänkar och händelseknappar    Du kan använda hyperlänkar om publiken ska kunna flytta runt i presentationen eller till andra program. Du kan också använda händelseknappar. Det här är inbyggda navigeringsknappar som kan göra att din presentation ser ut ungefär som en webbsida med knappar för Hem, Hjälp, Bakåt, Nästa osv.

 • Berättarröst    Du kan lägga till en inspelad berättarröst som spelas upp med presentationen.

 • Automatiska eller manuella tidsinställningar    Du kan ställa in att presentationen ska köras oberoende med automatiska tidsinställningar, eller så kan du ställa in att publiken ska kunna navigera i presentationen i egen takt med hjälp av händelseknappar. Om presentationen ska köras i en informationsdator går det bara att klicka på objekt med hyperlänkar eller händelseknappar.

Om du vill att publiken själva ska kunna navigera i den självgående presentationen kan du lägga till hyperlänkar eller händelseknappar för navigering.

 • Hyperlänkar    

  Du kan lägga till hyperlänkar till anpassade bildspel, särskilda bilder i presentationen, andra presentationer, Microsoft Office Word-dokument, Microsoft Office Excel-kalkylblad, platser på internet eller ett intranät, eller till e-postadresser. Du kan skapa hyperlänkar från alla typer av objekt, inklusive text, figurer, tabeller, diagram och bilder.

  Läs mer om hur du lägger till hyperlänkar i Skapa eller redigera en hyperlänk.

 • Händelseknappar   

  PowerPoint innehåller färdiga händelseknappar som du kan lägga till i din presentation och definiera hyperlänkar för. Händelseknappar har olika former, till exempel höger- och vänsterpilar. Med de här knapparna kan du använda vanliga symboler för att gå till nästa bild, föregående bild, första bilden och sista bilden. PowerPoint har även händelseknappar för att spela upp filmer eller ljud.

Genom att lägga till en berättarröst kan du göra informationen i en självgående presentation tydligare.

Om du vill spela in en berättarröst behöver du ett ljudkort, en mikrofon och en mikrofonkontakt. För bärbara datorer behöver du bara en mikrofon och en mikrofonkontakt. Du kan spela in berättarrösten innan du kör en presentation, eller så kan du spela in den under presentationen och ta med publikens kommentarer i inspelningen. Om du inte vill ha berättarrösten under hela bildspelet kan du spela in separata ljud eller kommentarer för vissa bilder eller objekt.

Obs!: Var beredd att börja göra tajma presentationen omedelbart efter att du har genomfört det första steget i den här proceduren.

 1. Klicka på Tidsinställningar i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

  Verktygsfältet Repetition visas och i rutan Bildtid börjar tiden ticka.

  Dialogrutan Repetition
  Verktygsfältet Repetition

  1 Nästa (fortsätter till nästa bild)

  2 Paus

  bildtext 3 Bildtid

  bildtext 4 Upprepa

  5 Total tid

 2. Gör något av följande i verktygsfältet Repetition när du anger tidsinställningar för presentationen:

  • Om du vill gå till nästa bild klickar du på Nästa.

  • Om du vill pausa inspelningen av tiden klickar du på Paus.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden efter pausen klickar du på Paus igen.

  • Om du vill ange exakt hur länge en bild ska visas skriver du tidslängden i rutan Bildtid.

  • Om du vill börja om inspelningen av tiden för den aktuella bilden klickar du på Upprepa.

 3. När du har spelat in tiden för den sista bilden visas en meddelanderuta med den sammanlagda presentationstiden och du uppmanas att göra något av följande:

  • Om du vill behålla de inspelade tidsinställningarna klickar du på Ja.

  • Om du vill ta bort de inspelade tidsinställningarna klickar du på Nej.

   Vyn Bildsortering visas med tiden för respektive bild i presentationen.

När du ställer in en presentation för körning i en informationsdator kan du ange om musklick någonstans på bilden ska flytta fram en bild. Om du till exempel vill att presentationen ska visas i en viss takt kan du ställa in automatiska tidsinställningar och sedan ange att presentationen som köras i en informationsdator. Om du vill ge användare mer kontroll kan du lägga till navigering, som hyperlänkar och händelseknappar, på bilderna.

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Klicka på Informationskiosk (helskärm) under Visningstyp.

Viktigt!: Om du ställer in att en presentation ska köras i en informationsdator måste du även komma ihåg automatiska tidsinställningar eller hyperlänkar för navigering. Annars fortsätter inte den självgående presentationen efter den första bilden.

Snabbreferens

Office 2016

Gör följande om du vill ställa in PowerPoint presentationen ska köras automatiskt:

 1. Klicka på Konfigurera bildspel på fliken Bildspel.

 2. Välj något av följande under Visningstyp:

  • Om du vill att presentationen ska visas i ett fönster där de som tittar på den kan styra frammatningen av bilderna markerar du Enskild visning (fönster).

  • Om du vill att presentationen ska gå i en slinga tills den som tittar på den trycker på Esc markerar du Informationskiosk (helskärm).

   Obs!: Om du markerar det här alternativet markeras kryssrutan Repetera tills Esc trycks ned och bildspelet körs i en slinga.

  Visa inskrivningsalternativ

Om du vill att ett bildspel ska köras automatiskt vid en kiosk kan du styra när och hur bilder byts ut. Du kan använda samma övergång på alla bilder i presentationen och ange att bilden ska bytas ut automatiskt efter ett visst tidsintervall.

 1. Klicka på önskad övergång på fliken Övergångar.

  Alternativ på fliken Övergångar

  Om du vill se fler övergångar pekar du på en övergång och klickar på Pil för mer nedan .

 2. Gör så här på fliken Övergångar:

  • Om du vill ange hur lång tid varje bild visas markerar Efter och anger antalet sekunder.

  • Du kan ange hur lång tid varje övergång mellan bilder tar i rutan Varaktighet.

  • Klicka på Använd för alla.

  Inställningar för bildövergång

Office 365 prenumeranter kan exportera en presentation som en filmfil. Mer information finns i Spara en presentation som en filmfil .

Office 2011

Gör följande om du vill ställa in PowerPoint presentationen ska köras automatiskt:

 1. Klicka på Inställningar för bildspel på fliken Bildspel.

 2. Välj något av följande under Visningstyp:

  • Om du vill att presentationen ska visas i ett fönster där de som tittar på den kan styra frammatningen av bilderna markerar du Enskild visning (fönster).

  • Om du vill att presentationen ska gå i en slinga tills den som tittar på den trycker på Esc markerar du Informationskiosk (helskärm).

   Obs!: Om du markerar det här alternativet markeras kryssrutan Repetera tills Esc trycks ned och bildspelet körs i en slinga.

  Visa inskrivningsalternativ

Om du vill att ett bildspel ska köras automatiskt vid en kiosk kan du styra när och hur bilder byts ut. Du kan använda samma övergång på alla bilder i presentationen och ange att bilden ska bytas ut automatiskt efter ett visst tidsintervall.

 1. Klicka på önskad övergång som du vill använda som klippa ut, toning, rensning eller dela på fliken övergångar.

  Om du vill se fler övergångar pekar du på en övergång och sedan klicka på nedpilen under galleriet övergångar.

 2. Gör så här på fliken Övergångar:

  • Om du vill ange hur lång tid varje bild visas markerar Efter och anger antalet sekunder.

  • Du kan ange hur lång tid varje övergång mellan bilder tar i rutan Varaktighet.

  • Klicka på Alla bilder under Använd för.

Office 365 prenumeranter kan exportera en presentation som en filmfil. Mer information finns i Spara en presentation som en filmfil .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×