Skapa en sidlayout

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med sidlayouter får du hjälp att skapa en webbsidas övergripande utseende.

Artikelinnehåll

Översikt

Skapa en sidlayout

Översikt

Du kan skapa en ny sidlayout baserat på en innehållstyp som du skapar och sedan ändra sidlayouten så att den passar dina behov.

En sidlayout bygger på en innehållstyp, vilken avgör vilken typ av innehåll som kan lagras på sidor som använder sidlayouten. Sidans innehåll lagras i fält på sidan. När du visar eller redigerar en sida visas innehållet i fältkontroller.

Den innehållstyp som är kopplad till en sidlayout anger den specifika uppsättning kolumner som finns tillgängliga i en sidlayout och de typer av innehåll som varje kolumn kan innehålla, till exempel en enda textrad, en hyperlänk eller en bild. Innehållstyper definieras först centralt i galleriet för webbplatsinnehållstyper för en webbplats. Innehållstyper som är definierade på webbplatsnivå kallas webbplatsinnehållstyper.

En innehållstyp kan ha flera olika sidlayouter. Om webbplatsens administratör har aktiverat detta kan en användare välja mellan flera sidlayouter för en viss innehållstyp om flera sidlayouter finns definierade för innehållstypen.

Sidlayouten måste vara kompatibel med den huvudsida som är kopplad till sidlayouten. Huvudsidan kan antingen vara hårdkodad till en viss huvudsida eller till en huvudsida som kan använda en specifik syntax för att avgöra vilken huvudsida som ska användas vid körningtillfället.

Sidlayouter och huvudsidor arbetar tillsammans för att skapa presentation för en webbsida. Sidlayouter innehåller fältet kontroller och webbdelar. Huvudsidor innehåller kontroller som är gemensamma för flera sidlayouter, till exempel navigering, Sök eller språkinställningar för flerspråkiga webbplatser.

Alla sidlayouter och huvudsidor lagras inom SharePoint-webbplatsen på översta nivån i en webbplatssamling, i ett dokumentbibliotek för huvudsidor och sidlayouter. Dokumentbiblioteket har stöd för versionshantering och arbetsflöden, så att du till exempel kan skapa arbetsflöden för godkännande av sidlayouter och huvudsidor.

Obs!: Som standard skapas i Microsoft Office SharePoint Server 2007 ett galleri för huvudsidor för varje webbplats. Du kan dock endast skapa nya sidor med de sidlayouter som finns lagrade i galleriet för huvudsidor i webbplatsen på webbplatssamlingens översta nivå.

Överst på sidan

Skapa en sidlayout

 1. Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp , och klicka sedan på Ändra alla Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Galleri för huvudsidor och sidlayouter i avsnittet Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

 3. På sidan Galleri för huvudsidor klickar du på pilen bredvid Ny och klickar sedan på Sidlayout.

 4. I rutan Innehållstypgrupp i avsnittet Associerad innehållstyp väljer du den grupp som den nya sidlayouten ska baseras på.

 5. Välj i rutan Innehållstypnamn ett namn på den innehållstyp du vill koppla till sidlayouten.

  Obs!: Listan med innehållstypnamn varierar beroende på vilket alternativ du valde i rutan Innehållstypgrupp.

 6. Du kan skapa en ny innehållstyp som ska kopplas till denna sidlayout.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Skapa en ny webbplatsinnehållstyp i avsnittet Associerad innehållstyp.

  2. Skriv ett namn och en valfri beskrivning för den nya webbplatsinnehållstypen i avsnittet Namn och beskrivning.

  3. Välj den grupp i rutan Välj överordnad innehållstyp från som du vill att den nya innehållstypen ska baseras på.

   Obs!: Gruppen Specialinnehållstyper innehåller innehållstyper som ändrar listans eller bibliotekets beteende om du väljer dessa.

  4. Välj den överordnade innehållstyp i rutan Överordnad innehållstyp som innehållstypen ska baseras på.

   När du skapar en ny innehållstyp som ska kopplas till en sidlayout, kanske du vill skapa en ny innehållstyp som baseras på innehållstypen Sida, eller baseras på en innehållstyp som är härledd från innehållstypen Sida.

   Obs!: Listan med innehållstyper på högre nivå varierar beroende på det alternativ du valde i föregående steg.

  5. Välj under Grupp om den nya webbplatsinnehållstypen ska lagras i en befintlig grupp eller en ny grupp.

  6. Klicka på OK.

   Webbplatsinnehållstyp: Den nya innehållstyp namn sidan visas. Du kan välja alternativ på sidan vill finjustera den nya innehållstypen.

 7. I avsnittet Rubrik och beskrivning för sidlayout skriver du URL-namnet, rubriken och beskrivningen av sidlayouten.

 8. I avsnittet Variantetiketter väljer du den variantetikett för vilken sidlayouten är avsedd.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på den variantetikett i rutan Tillgängliga etiketter du vill koppla till sidlayouten.

  2. Klicka på Lägg till.

  3. Upprepa steg 1 och 2 tills du har valt alla variantetiketter du vill koppla till den nya sidlayouten.

 9. Klicka på OK.

Obs!: Om du vill redigera en sidlayout kan du använda ett webbutvecklingsverktyg som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, till exempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Mer information finns i hjälpen för Office SharePoint Designer 2007.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×