Skapa en session

Det går att skapa en session på två olika sätt. Vi rekommenderar att du skapar sessioner med startpanelen i Easy Assist. Med startpanelen kan du skapa sessioner direkt från datorn. Det går också att skapa sessioner genom att logga in på Live Meeting Manager.

Du måste konfigurera startpanelen i Easy Assist innan du skapar en session.

Så här konfigurerar du startpanelen i Easy Assist

 1. Installera startpanelen i Easy Assist på datorn enligt administratörens instruktioner.

 2. Klicka på Start-menyn och sedan på Alla program, Microsoft Easy Assist och Startpanel för Microsoft Easy Assist.

 3. Gör något av följande under Live Meeting-tjänsten i dialogrutan Användarkonto:

  • Skriv in URL:en till din Easy Assist-portal i rutan URL.

  • Eller skriv in URL:en till ditt Live Meeting-konferenscenter i rutan URL. Markera sedan kryssrutan Använd följande användarnamn och lösenord vid åtkomst till mitt konto och ange din inloggningsinformation i de därför avsedda textrutorna

 4. Klicka på Testa anslutning och kontrollera inloggningsinformationen.

 5. Klicka på OK.

Så här ansluter du till den senaste sessionen

Det går att ansluta till den Easy Assist-session du skapade senast med alternativet Anslut till senaste sessionen på startpanelen i Easy Assist.

 1. Gå till systemfältet, högerklicka på ikonen Startpanel för Easy Assist och välj sedan Anslut till senaste sessionen.

Så här skapar du en session med startpanelen

 1. Om du vill skapa en session med startpanelen gör du något av följande:

  • Dubbelklicka på ikonen Microsoft Easy Assist på Start-menyn så visas dialogrutan Skapa session.

  • Eller också går du till Start-menyn, klickar på Alla program, Microsoft Easy Assist och sedan på Startpanel för Microsoft Easy Assist.

 2. Ange en beskrivning för sessionen i textrutan Ärende-ID.

  Obs!: Vi rekommenderar att du anger ID-numret för ärendet, incidentnummer eller kvittonumret som Ämne.

 3. Om du vill ange Sessionsalternativ klickar du på ikonen Sessionsalternativ. Ange det högsta antal deltagare som du förväntar dig ska delta i sessionen i textrutan Antal deltagare.

 4. När sessionen avslutas skickas en sammanfattande rapport över sessionen med grundläggande uppgifter, exempelvis sessionstid och -varaktighet, närvarorapport, överförda filer och så vidare till den e-postadress som angetts i textrutan E-postadress för sammanfattning

 5. Om du vill tillåta enskilda att få ett mötes-ID utan att anmälningskod krävs markerar du Kunder kan ansluta till sessionen utan anmälningskod. Om du vill att anmälningskod ska användas ska du INTE markera kryssrutan.

 6. Klicka på OK om du vill spara dina Sessionsalternativ.

 7. Om du vill skapa en session klickar du på Skapa session.

 8. Klicka på Kundinbjudan om du vill skicka inbjudan via ditt e-postprogram.

 9. Så här använder du Microsoft Office Live Meeting Manager när du vill skapa en session

  1. Öppna en webbläsare och skriv in URL:en till din Microsoft Office Live Meeting-tjänst.

  2. Ange användarnamn och lösenord om det krävs.

  3. Klicka på Logga in i Live Meeting.

  4. Klicka på Skapa session under Easy Assist.

  5. Skriv en beskrivning av sessionen i textrutan Ämne.

  6. När sessionen avslutas skickas en sammanfattande rapport om sessionen med grundläggande information, exempelvis sessionstid och varaktighet, närvarorapport, överförda filer med mera, till den e-postadress som är angiven i textrutan E-postadress för sammanfattning.

  7. Klicka på Sessionsalternativ om du vill konfigurera de inställningar som säkerställer att sessionsfunktionerna passar dina behov.

  8. Klicka på Sessionsinformation i navigeringsfönstret i dialogrutan Sessionsalternativ

  9. Ange det ID som användarna behöver för att ansluta till sessionen i rutan Sessions-ID.

  10. Ange den faktureringskod som är associerad till din användning av Live Meeting-tjänsten inom din organisation i rutan Faktureringskod.

  11. Ange det maximala antal personer som du förväntar kommer att delta i sessionen i textrutan Antal deltagare

  12. När sessionen avslutas skickas en sammanfattande rapport om sessionen med grundläggande information, exempelvis sessionstid och varaktighet, närvarorapport, överförda filer med mera, till den e-postadress som är angiven i textrutan E-postadress för sammanfattning.

  13. Klicka på Deltagarverifiering, supportpersonal i navigeringsfönstret i dialogrutan Sessionsalternativ och gör något av följande:

   Om du vill att Live Meeting Manager automatiskt ska generera en anmälningsnyckel för din session väljer du knappen Använd en systemgenererad anmälningskod. Om du vill skapa din egen anmälningsnyckel anger du nyckeln i textrutan Använd den här inmatningsnyckeln.

  14. Klicka på Deltagarverifiering, kunder i navigeringsfönstret i dialogrutan Sessionsalternativ och gör något av följande:

   Om du vill att Live Meeting Manager automatiskt ska generera en anmälningsnyckel för din session väljer du alternativknappen Använd en systemgenererad anmälningskod. Om du vill skapa din egen anmälningsnyckel anger du nyckeln i textrutan Använd den här inmatningsnyckeln.

   Om du vill tillåta inträde för kunder som har ett ärende-ID utan att kräva någon anmälningskod klickar du på Fritt inträde.

  15. Klicka på OK om du vill spara dina sessionsalternativ.

  16. Om du vill skapa sessionen klickar du på Spara.

  17. Alternativt kan du klicka på Avbryt, om du vill återgå till föregående sida.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×