Skapa en relationsgrafik

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Nyckelord    animera relationen. ändra relationen. format relationen. Ordna relation

Relationsgrafik visas grupper och hur de relaterar till varandra. Det finns många olika SmartArt-layouter som du kan använda för att visa en relation. Du kan till exempel Skapa ett Venndiagram om du vill visa likheter och skillnader mellan grupper. Om du vill visa detaljerad information om hur enskilda grupper som tillsammans bildar en helhet, kan du Skapa en radiell lista.

Den här artikeln beskrivs hur du skapar en relationsgrafik. Du kan använda de metoder som beskrivs i den här artikeln för att skapa eller ändra en SmartArt-grafik. Prova olika layouter för att uppnå de resultat du vill ha.

Bild av layouten Tratt
Ett diagram för tratt något av många relationslayouter som du kan välja att visa hur delar sammanfogas till en helhet. Till exempel kan du använda ett diagram som tratt för att visa hur studenter som deltar i olika mitten skolor sammanfoga till en gymnasieelever populationen.

Med hjälp av SmartArt-grafik i Excel, PowerPoint eller Word kan du skapa en tratt och inkludera det i kalkylbladet, e-postmeddelande, presentationen eller dokument.

Vad vill du göra?

Skapa en relationsgrafik

Lägga till eller ta bort figurer i relationsgrafik

Flytta en form i din relationsgrafik

Ändra färger i din relationsgrafik

Använda ett SmartArt-format för grafiken relation

Animera relationsgrafik

Skapa en relationsgrafik

 1. På fliken Infoga klickar du på SmartArt i gruppen Illustrationer.

  Bild av gruppen Illustrationer

 2. Klicka på relation i galleriet Välj SmartArt-grafik och dubbelklicka sedan på den layout du vill använda.

 3. Om du vill ange text i en figur, gör du något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i textfönstret och klistra in texten.

   Obs!: Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

   Kontroll för textfönstret

  • Klicka i en figur i SmartArt-grafiken och skriv texten.

   Obs!: Bäst resultat får du om du använder det här alternativet först när du har lagt till alla figurer som du vill använda.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort figurer i relationsgrafik

Lägga till en ruta

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till figuren i.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny figur.

 3. Klicka på pilen under Lägg till figur på fliken Design i gruppen Skapa grafik under SmartArt-verktyg.

  Lägga till en form

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en figur på samma nivå som den markerade figuren, men efter den, klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill lägga till en figur på samma nivå som den markerade figuren, men före den, klickar du på Infoga figur före.

Ta bort en form

Om du vill ta bort en figur, klicka på kantlinjen för den form du vill ta bort och tryck sedan på DELETE.

 • När du behöver lägga till en ruta i relationsgrafik experimentera med att lägga till formen före eller efter den markerade figuren åt får önskad placering för den nya figuren. Det är enkelt att rätta vanliga SmartArt.

 • Så här lägger du till en form från textrutan:

  1. På figurnivån: Placera markören i slutet av texten där du vill lägga till en ny figur.

  2. Tryck på RETUR och skriv sedan önskad text för den nya figuren.

Överst på sidan

Flytta en form i din relationsgrafik

 • Om du vill flytta en figur, klicka på formen och dra den till den nya platsen.

 • Om du vill flytta en form i mycket små steg håller du ned CTRL medan du trycker på piltangenterna på tangentbordet.

Överst på sidan

Ändra färger i din relationsgrafik

För att snabbt lägga till en designer kvalitet utseende och polska till SmartArt-grafik klickar ändra du färger eller använda ett SmartArt-format i relationsgrafik. Du kan också lägga till effekter, till exempel ljussken, mjuka kanter eller 3D-effekter.

Du kan använda färgkombinationer som härleds från temafärger till figurer i SmartArt-grafiken, så att när temat ändras, SmartArt-grafiken uppdateras dess färger.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik vars färger du vill ändra.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

  Ändra färger

 3. Klicka på önskad färgkombination.

Tips: Genom att placera pekaren på en miniatyrbild kan du se hur färgerna påverkar din SmartArt-grafik.

Ändra linjefärg eller format på kantlinjen för en figur

 1. Högerklicka på kanten på den form du vill ändra i SmartArt-grafiken och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Om du vill ändra färg på kantlinjen för den figur, klicka på Linjefärg, klicka på färg Bild av knapp och klicka sedan på den färg du vill använda.

 3. Om du vill ändra format på kantlinjen för den figur, klicka på Linjeformat och klicka på linjeformat som du vill använda.

Ändra bakgrundsfärgen på en form i relationsgrafik

 1. Högerklicka på kanten på en form och klicka sedan på Formatera figur.

 2. Klicka på rutan Fyllning och klicka sedan på Hel fyllning.

 3. Klicka på Färg Bild av knapp och sedan på önskad färg.

 4. Om du vill ange hur mycket du kan se genom bakgrundsfärgen flyttar du på skjutreglaget Transparens eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera andelen transparens från 0 (helt ogenomskinlig, standardinställningen) till 100 % (helt genomskinlig).

Överst på sidan

Använda ett SmartArt-format för grafiken relation

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på figurerna i SmartArt-grafiken när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken vars SmartArt-format du vill ändra.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Verktygsfältet SmartArt – Lodrät blockeringslista

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik.

Överst på sidan

Animera relationsgrafik

Om du använder PowerPoint kan du animera relationsgrafik om du vill framhäva varje figur.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill animera.

 2. Animera på fliken animeringar i gruppen animeringar.

 3. Klicka på önskad formatmall animering och klicka sedan på en i taget. under Effektalternativ I PowerPoint 2007 klickar du på per avdelning en i taget eller efter nivå i taget.

  Animera – En i taget

Obs!: Om du kopierar en relation bilden som har en animering till en annan bild, kopieras också animeringen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×