Skapa en relation

Med relationer kan du kombinera data från två olika tabeller. I en Access-skrivbordsdatabas kan du skapa en relation i fönstret Relationer. Vill du skapa en relation i en Access-webbapp följer du anvisningarna i avsnittet Skapa en relation i en Access-webbapp.

I det här avsnittet

Skapa en relation i en Access-skrivbordsdatabas

Skapa en relation i en Access-webbapp

Skapa en relation i en Access-skrivbordsdatabas

 1. Klicka på Relationer i gruppen Relationer på fliken Databasverktyg.

  Kommandot Relationer på fliken Databasverktyg

 2. Om du ännu inte har definierat några relationer visas dialogrutan Visa tabell automatiskt. Om den inte visas klickar du på Visa tabell i gruppen Relationer på fliken Design.

  Dialogrutan Visa tabell innehåller alla tabeller och frågor i databasen. Om du bara vill visa tabeller klickar du på Tabeller.

 3. Markera en eller flera tabeller och klicka på Lägg till. När du har lagt till tabellerna klickar du på Stäng.

 4. Dra ett fält (oftast primärnyckeln) från den ena tabellen till det gemensamma fältet (sekundärnyckeln) i den andra tabellen. Om du vill dra flera fält trycker du på Ctrl och klickar på varje fält innan du drar dem.

  Dialogrutan Redigera relationer visas.

  Dialogrutan Redigera relationer

 5. Kontrollera att fältnamnen som visas gäller för de gemensamma fälten i relationen. Om ett fältnamn är fel kan du åtgärda det genom att klicka du på fältnamnet och välja rätt fält i listan.

 6. Om du vill använda referensintegritet för den här relationen markerar du rutan Referensintegritet.

 7. Klicka på Skapa.

 8. När du är klar i fönstret Relationer sparar du ändringarna genom att klicka på Spara.

En relationslinje ritas mellan de två tabellerna. Om du markerade kryssrutan Referensintegritet är linjen bredare i ändarna. Om du har markerat kryssrutan Referensintegritet visas också siffran 1 ovanför den bredare delen i ena änden av relationslinjen och oändlighetssymbolen () ovanför den bredare delen i den andra änden.

Meddelanden: 

 • Skapa en 1:1-relation    Båda de gemensamma fälten (vanligtvis primärnyckel- och sekundärnyckelfälten) måste ha unika index. Det innebär att egenskapen Indexerad för dessa fält ska anges till Ja (inga dubbletter). Om båda fälten har unika index, skapas en 1:1-relation i Access.

 • Skapa en 1:N-relation    Fältet på 1-sidan (vanligtvis primärnyckeln) i relationen måste ha ett unikt index. Det innebär att egenskapen Indexerad för det här fältet ska anges till Ja (inga dubbletter). Fältet på N-sidan ska inte ha ett unikt index. Det kan ha ett index, men dubbletter måste tillåtas. Det innebär att egenskapen Indexerad för det här fältet ska ange still Nej eller Ja (dubbletter tillåtna). När ett fält har ett unikt index, och det andra inte, skapas en 1:N-relation.

Skapa en relation i en Access-webbapp

Fönstret Relationer är inte tillgängligt i en Access-webbapp. I stället för att skapa en relation i en Access-webbapp skapar du ett uppslagsfält som hämtar värden från ett relaterat fält i en annan tabell. Anta till exempel att du har en Anställda-tabell och att du vill lägga till ett uppslag till en Regioner-tabell så att du kan visa vilken region varje anställd arbetar i.

Obs!: Fältet som uppslagsfunktionen kommer att använda som källa för värden måste redan finnas innan du skapar uppslagsfältet.

Så här skapar du ett uppslagsfält i en Access-webbapp:

 1. Öppna den tabell där du vill skapa ett nytt uppslagsfält genom att dubbelklicka på den i navigeringen. (Tips! Du kan behöva klicka på Start > navigeringsfönstret för att se tillgängliga tabeller.)

  I exemplet ovan klickar du på tabellen Anställda.

 2. Klicka i kolumnen Fältnamn strax under det sista fältet i tabellen och skriv ett namn på det nya uppslagsfältet.

  I exemplet skriver du Region som fältnamn.

 3. Klicka på pilen i kolumnen Datatyp och välj Uppslag.

  Inställning av fältets datatyp för ett uppslagsfält

  Uppslagsguiden startar.

 4. På den första sidan i Uppslagsguiden väljer du Jag vill att uppslagsfältet ska hämta värden från en annan tabell eller fråga. Fler alternativ visas i dialogrutan.

 5. Markera namnet på den tabell eller fråga som ska tillhandahålla värdena för uppslaget.

  I exemplet väljer du Tabell: Regioner.

  Alternativ att välja i Uppslagsguiden

  (Namnen på tabellerna på bilden motsvarar exemplet vi använder.)

 6. När du har markerat tabellen använder du listan Vilket värde vill du visa i ditt uppslagsfält? för att välja det fält som du vill använda som visningsvärde för uppslagsfältet. Som standard markeras det första textfältet som kan hittas i den markerade tabellen.

  I exemplet skulle du kunna låta det markerade fältet, Titel, vara visningsvärde.

 7. Använd listan Vill du sortera elementen i ditt uppslagsfält för att ställa in sortering, om du vill.

 8. Under Vad ska hända när en post i tabellen "Regioner" tas bort? anger du typ av relation mellan de två tabellerna samt om du vill använda referensintegritet. (Namnet på tabellen i den här frågan varierar beroende på vilken tabell du valde i steg 5.)

  Uppslagsguiden väljer som standard alternativet Förhindra borttagning om det inte finns motsvarande poster i tabellen "Anställda", eftersom det är det säkraste alternativet i de flesta fall. I exemplet innebär det här alternativet att du inte kan ta bort ett värde från tabellen Regioner om den aktuella regionen används i poster i tabellen Anställda. Så om poster för anställda använder en region, t.ex. "Väst", och du försöker ta bort "Väst" från tabellen Regioner kommer du inte att kunna göra det. Du måste då återställa alla poster för anställda med det värdet till något annat innan du kan ta bort "Väst" från tabellen Regioner. Det sista alternativet skulle kunna fungera i det här exemplet, för då kan du ta bort "Väst" från tabellen Regioner. Regionvärdet skulle tas bort automatiskt från poster för anställda som har "Väst" angivet som region, så att värdet lämnades tomt. Om du valde det andra alternativet skulle alla poster för anställda som har region "Väst" tas bort från tabellen Anställda. Det kallas en sammanhängande borttagning och skulle ta bort mycket mer data än vad du önskar i exemplet. Var försiktig när du väljer det alternativet.

Om du vill veta mer om hur relationer fungerar kan du läsa artikeln Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Vill du bara veta grunderna för att redigera eller ta bort relationer? Läs i så fall igenom följande artiklar:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×